broj: 11-12/2023        pdf (9,99 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202311 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Na kraju 2023. godine     pdf    TXT     HR     EN 503
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Damir Ugarković, Mario Šango UDK 630* 232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.1
Usporedba vitaliteta i laboratorijske klijavosti žira hrasta crnike (Quercus ilex L.)     pdf    TXT     HR     EN 505
Nera Bakšić, Darko Bakšić UDK 630* 114 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.2
Količine goriva u šumskoj prostirci sastojina hrasta crnike (Quercus ilex L.) i hrasta medunca (Quercus pubescens Willd.)     pdf    TXT     HR     EN 513
Sažetak
Primjena novijih metoda daljinskih istraživanja, kao što su zračno i terestričko skeniranje lidarom te primjena „Structure-­-from-motion“ (SfM) fotogrametrije, nadopunila je terensko prikupljanje podataka i omogućila 3D kartiranje slojeva šumskih goriva, čime se značajno pojednostavnila i unaprijedila njihova karakterizacija. Ove metode, međutim, nisu uporabive za kvantificiranje značajki šumske prostirke za koju se podaci i dalje trebaju prikupljati klasičnim terenskim metodama, pri čemu se određuje prisutnost podhorizonata i njihova debljina, dok se značajke prostirke: gustoća, količina, udjel i zaliha ugljika određuju u laboratoriju. Stoga je i dalje standardna praksa izrada regresijskih jednadžbi koje operativcima omogućuju da na temelju debljine šumske prostirke, koja je lako mjerljiva varijabla, odrede količine raspoloživog goriva te zalihe ugljika u njoj, odnosno da na temelju debljina i gustoća pojedinih podhorizonata šumske prostirke odrede količine po podhorizontima i ukupno. Informacije o šumskoj prostirci koriste se u modelima za predikciju ponašanja i širenja šumskih požara, modelima učinka požara, zatim kod planiranja i praćenja mehaničke redukcije goriva, kvantificiranja potrošenog goriva i emisije dima, kvantificiranja zaliha ugljika, za opisivanje staništa i njegove produktivnosti te planiranje pripravnosti. S obzirom na to da sastojine hrasta crnike (Quercus ilex L.) i hrasta medunca (Quercus pubescens Willd.) pridolaze u mediteranskom dijelu Hrvatske gdje je opasnost od šumskih požara najveća, a podaci koji su o šumskoj prostirci do sada publicirani nisu prikladni za navedene modele, glavni ciljevi istraživanja bili su utvrditi debljine, gustoće i količine pojedinih podhorizonata šumske prostirke te izraditi regresijske jednadžbe koje omogućuju procjenu količine raspoloživog goriva u šumskoj prostirci na temelju njene debljine. Uzor­kovanje šumske prostirke u sastojinama hrasta crnike (starosti 60, 90 i 100 god.) obavljeno je na otocima Lastovu i Mljetu, dok je uzorkovanje u sastojinama hrasta medunca (starosti 53 i 90 god.) obavljeno u okolici Dugopolja i Biograda na Moru. Količina šumske prostirke i zaliha OC u starim sastojinama hrasta crnike i hrasta medunca dvostruko je manja u odnosu na stare sastojine alepskog bora i dalmatinskog crnog bora. Na osnovi toga može se reći da borove sastojine imaju značajno veću količinu potencijalno raspoloživog goriva u šumskoj prostirci te su zbog toga potencijalno ugroženije požarima, ali i da pohranjuju dvostruko više ugljika u šumskoj prostirci. U ovoj su studiji za sastojine hrasta crnike i hrasta medunca, po prvi puta za Hrvatsku, određene gustoće pojedinih podhorizonata šumske prostirke te su izrađene regresijske jednadžbe koje omogućuju procjenu količine raspoloživog goriva u šumskoj prostirci na ­temelju njene debljine po podhorizontima i ukupno. Rezultati ovog istraživanja imaju praktičnu vrijednost u jednostavnijem kvantificiranju količina goriva, što je važno u operativnoj primjeni modela za predikciju ponašanja i širenja šumskih požara, ali se mogu koristiti i u ostalim, prethodno spomenutim modelima.

Ključne riječi: hrast crnika; hrast medunac; šumska prostirka; količine goriva; zalihe ugljika
Mirzeta Memišević Hodžić, Sulejman Sinanović, Dalibor Ballian UDK 630*164 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.3
Međuodnos svojstava rasta i kvalitete drva na pokusnoj plohi ariša     pdf    TXT     HR     EN 525
Biljana M. Nikolić, Katarina Mladenović, Ljubinko Rakonjac, Slobodan Milanović, Marija M. Marković, Srdjan Bojović, Nevena Čule UDK 630*164+272 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.4
Utjecaj ekspozicije krošnje na morfološka svojstva iglica devet četinjača     pdf    TXT     HR     EN 535
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Jovana Devetaković, Milutin Đilas, Ivona Kerkez Janković UDK 630*164
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.5
Utjecaj tehnologije proizvodnje na preživljavanje i rast jednogodišnjih sadnica quercus pubescens na rubu Panonskog bazena     pdf    TXT     HR     EN 547
 
STRUČNI ČLANCI
     
Saša Bogdan, Ida Katičić Bogdan, Martina Temunović UDK 630* 232.3
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.7
O korištenju inozemnog šumskog reprodukcijskog materijala za obnovu domaćih sastojina hrasta lužnjaka iz perspektive genetičara     pdf    TXT     HR     EN 565
 
AKTUALNO
     
Christian Gallo
Mala zemlja za veliki odmor     PDF    TXT 573
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Mandica Dasović
Premužićeva staza – 90 godina nakon izgradnje     PDF    TXT 576
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Oliver Vlainić
Susret Europske šumarske mreže u Hrvatskoj 2023. godine     PDF    TXT 579
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Teodor Basara
Ciklon u Banovini     PDF    TXT 589
 
IN MEMORIAM
     
Ivica Tomić
Perica Benčić, dipl. ing. šum. (1948.-2023.)     PDF    TXT 592

                UNDER CONSTRUCTION