broj: 11-12/2023        pdf (9,99 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202311 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Na kraju 2023. godine     pdf    TXT     HR     EN 503
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Damir Ugarković, Mario Šango UDK 630* 232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.1
Usporedba vitaliteta i laboratorijske klijavosti žira hrasta crnike (Quercus ilex L.)     pdf    TXT     HR     EN 505
Sažetak
Šume hrasta crnike u Hrvatskoj nalaze u raznim degradacijskim stadijima, a jedan od njih je i makija koja je nepovoljniji stadij za klijanje sjemenki hrasta crnike u usporedbi sa crnikovim panjačama ili sastojinama visokog uzgojnog oblika. Crnika je kserofitna vrsta šumskog drveća. Geološku podlogu na kojoj dolazi crnika čine vapnenci i dolomiti koji su i najzastupljeniji na našem sredozemnom području. Crnika počinje cvjetati u osmoj godini života, rodi sjemenom u dobi 12. do 15. godine, a puni urod je svake 4. do 6. godine. Urod žira hrasta crnike je varijabilan, gdje su u osmogodišnjem periodu zabilježena tri obilna uroda žira. Puni urod hrasta crnike ovisi o klimatskim ­prilikama, ali se značajno razlikuje i između različitih staništa, posebice s obzirom na geološku podlogu i tip tla. Za laboratorijske analize, žir hrasta crnike sakupljen je na području G.J. „Kamenjak“ na otoku Rabu. Navedenom G.J. upravljaju „Hrvatske šume d.o.o.“. Sjeme je sakupljeno u odijelima 15a, 16a, 26a i 27a u periodu od 01. 12. 2020. do 10. 01. 2021. Sakupljanje je obavljeno metodom stresanja žira sa stabala na postavljene prostirke ispod krošanja i metodom sakupljanja otpalog žira s tla. Procjena vitaliteta sjemena metodom tetrazola i laboratorijske klijavosti napravljena je prema ISTA pravilima za hrast crniku. Postotak laboratorijske klijavosti utvrđen je prema postotku pravilnih klijanaca koji su normalno proklijali nakon 35. dana ispitivanja. Ukupni vitalitet žira hrasta crnike bio je visok i iznosio je 90,25 %, dok su ostatak od 9,75 % činile nevitalne sjemenke. Od vitalnog sjemena najveći postotak (79,50 %) čini sjeme kojemu je potpuno obojen embrij i kotiledoni. Žira s kotiledonima koji ima nekroze do 1/3 na distalnom dijelu, a nisu povezane s embrionalnom šupljinom bilo je 10,75 %. U prvih sedam dana nije proklijao niti jedan žir, pa je energija klijavosti iznosila 0,00 %. U prvih 14 dana laboratorijska klijavost iznosila je 30,50 %, nakon 21. dana 76,50 %, nakon 28. dana 83,75 % te nakon 35. dana 88,50 %. Razlika između procjene vitaliteta žira i ukupne laboratorijske klijavosti iznosila je svega 1,75 %. Metoda procjene vitaliteta je brža i jeftinija od ispitivanja klijavosti. Rezultate procjene vitaliteta dobivamo za 18 sati, dok klijavost ispitujemo 28 ili 35 dana. Za praksu se može na osnovi rezultata ovih istraživanja predložiti ispitivanje vitaliteta žira hrasta crnike, a ne laboratorijske ­klijavosti kako preporučuju ISTA pravila (1993). Prosječno vrijeme klijanja (MGT) iznosilo je 19,91 dana. Pravilnih klijanaca bilo je 74,25 %, a nepravilnih 14,25 %. Na kraju ispitivanja utvrđeno je 8,50 % okularno zdravog žira koji nije proklijao dok je gnjilog žira bilo 3,00 %. Najčešća nepravilnost u iznosu od 56,14 % utvrđena je za kategoriju dva spojena klijanca, slijedi nekroza primarnih listova (12,28 %) i zakržljao primarni korijen (10,53 %). Ostale ­nepravilnosti pojavljuju se u manje od 10 % slučajeva.

Ključne riječi: otok Rab; tetrazol metoda; ISTA pravila; pravilni klijanci; nepravilni klijanci
Nera Bakšić, Darko Bakšić UDK 630* 114 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.2
Količine goriva u šumskoj prostirci sastojina hrasta crnike (Quercus ilex L.) i hrasta medunca (Quercus pubescens Willd.)     pdf    TXT     HR     EN 513
Mirzeta Memišević Hodžić, Sulejman Sinanović, Dalibor Ballian UDK 630*164 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.3
Međuodnos svojstava rasta i kvalitete drva na pokusnoj plohi ariša     pdf    TXT     HR     EN 525
Biljana M. Nikolić, Katarina Mladenović, Ljubinko Rakonjac, Slobodan Milanović, Marija M. Marković, Srdjan Bojović, Nevena Čule UDK 630*164+272 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.4
Utjecaj ekspozicije krošnje na morfološka svojstva iglica devet četinjača     pdf    TXT     HR     EN 535
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Jovana Devetaković, Milutin Đilas, Ivona Kerkez Janković UDK 630*164
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.5
Utjecaj tehnologije proizvodnje na preživljavanje i rast jednogodišnjih sadnica quercus pubescens na rubu Panonskog bazena     pdf    TXT     HR     EN 547
 
STRUČNI ČLANCI
     
Saša Bogdan, Ida Katičić Bogdan, Martina Temunović UDK 630* 232.3
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.7
O korištenju inozemnog šumskog reprodukcijskog materijala za obnovu domaćih sastojina hrasta lužnjaka iz perspektive genetičara     pdf    TXT     HR     EN 565
 
AKTUALNO
     
Christian Gallo
Mala zemlja za veliki odmor     PDF    TXT 573
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Mandica Dasović
Premužićeva staza – 90 godina nakon izgradnje     PDF    TXT 576
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Oliver Vlainić
Susret Europske šumarske mreže u Hrvatskoj 2023. godine     PDF    TXT 579
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Teodor Basara
Ciklon u Banovini     PDF    TXT 589
 
IN MEMORIAM
     
Ivica Tomić
Perica Benčić, dipl. ing. šum. (1948.-2023.)     PDF    TXT 592

                UNDER CONSTRUCTION