broj: 11-12/2020        pdf (5,77 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202011 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Gradnja kanala Dunav-Sava i Zelena tranzicija EU     pdf    TXT     HR     EN 537
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Igor Poljak, Joso Vukelić, Antonio Vidaković, Marijan Vuković, Marilena Idžojtić UDK 630* 164 +165 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.11-12.1
Varijabilnost populacija običnoga bora (Pinus sylvestris L.) na području sjeverozapadnoga dijela Male Kapele prema morfološkim obilježjima iglica i češera     pdf    TXT     HR     EN 539
Mario Slatki, Jelena Kralj UDK 630* 148.2 + 653 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.11-12.2
Izbor staništa sekundarnih dupljašica u poplavnim nizinskim šumama uz rijeku Dravu u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 551
Murat Kose, Caglar Ugurlu, Omer Oncul, Fatih Demirci, Ilker Angin UDK 630* 164 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.11-12.3
Korištenje otpadnog mulja i diatomita kao medija u proizvodnji sadnica običnog bora (Pinus sylvestris L.) i procjena preživljavanja sadnica na terenu     pdf    TXT     HR     EN 559
Amina Mašić UDK 630* 969 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.11-12.4
Žene u šumarstvu u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 565
A. Pilipović, M. Drekić, S. Stojnić, N. Nikolić, B. Trudić, M. Milović, L. Poljaković-Pajnik, M. Borišev, S. Orlović UDK 630* 161 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.11-12.5
Fiziološki odgovor dvije familije hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na kombinaciju stresa – suša i defolijatori     pdf    TXT     HR     EN 573
Vladan Popović, Aleksandar Lučić, Ivona Kerkez Janković, Ljubinko Rakonjac, Saša Bogdan UDK 630* 164 + 232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.11-12.6
Varijabilnost svojstava plodova kod provenijencija divlje trešnje (Prunus avium L.) u Srbiji     pdf    TXT     HR     EN 585
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Mirjana Grahovac-Tremski UDK 630* 232.3
https://doi.org/10.31298/sl.144.11-12.7
Rasadnička proizvodnja šumskih voćkarica u rasadnicima Hrvatskih šuma d.o.o.     pdf    TXT     HR     EN 597
Sažetak
U članku se definira pojam šumskih voćkarica ili šumskoga voća koji je godinama prisutan u hrvatskom šumarstvu i navedeni pojam se uspoređuje s ostalim pojmovima koji nisu istoznačnice, a odnose se na šumsko drveće, grmlje i prizemno rašće jestivih i ljekovitih plodova, samonikle voćke i domesticirane voćke. Za svaki pojam navode se tipični predstavnici vrsta. Prikazana je proizvodnja po vrstama drveća u rasadnicima Hrvatskih šuma d.o.o. u 2019./2020. godini prema upravama šuma podružnicama (UŠP), organizacijskim jedinicama i rasadnicima. Što se tiče proizvodnje šumskih voćkarica, drveća jestivih i ljekovitih plodova, samoniklog voća i domesticiranih voćki ista je prisutna u samo tri rasadnika Hrvatskih šuma d.o.o. (Zelendvor, Oštarije i Lukavec). U navedena tri rasadnika ukupno se proizvodi (2019./2020.) svega četiri vrste iz navedene četiri kategorije: oskoruša, divlja trešnja, pitomi kesten i crni orah. Sve četiri vrste se proizvode u rasadniku Zelendvor, dok se u rasadniku Oštarije proizvode šumske sadnice oskoruše i divlje trešnje, a u rasadniku Lukavec samo šumske sadnice divlje trešnje. Prikazana je proizvodnja i isporuka sadnog materijala navedenih vrsta iz rasadnika Hrvatskih šuma d.o.o. za razdoblje od 2012. do 2017. godine. Na zalihama ili u proizvodnji, u svim rasadnicima Hrvatskih šuma d.o.o. za razdoblje od 2012. do 2018. godine najviše je bilo sadnica crnog oraha u iznosu od 183 670 komada, slijede sadnice divlje trešnje s 132 069 komada, pitomog kestena s 53 010 komada i divlje kruške s 4 882 komada. Najviše isporučenih sadnica, sukladno proizvodnji, bilo je kod crnog oraha i to u iznosu od 191 435 komada, slijede sadnice divlje trešnje s 71 954 komada, pitomog kestena s 28 515 komada i divlje kruške s 2 860 komada. U promatranom istraživanom razdoblju (2012.-2018.) u svim rasadnicima Hrvatskih šuma d.o.o. proizvodilo se samo 4 vrste iz navedenih kategorija, s ukupnom zalihom ili proizvodnjom od 373 631 komada šumskih sadnica i isporukom od 294 764 komada. Ukupno gledano za sve četiri vrste vidi se da je 78 867 komada sadnica više uzgojeno nego što je isporučeno. Zbog mogućnosti ekološkog uzgoja, dobre prilagodljivosti vrsta na globalne klimatske promjene, davanja državnih poticaja i ne previše zahtjevne njege, u bliskoj budućnosti bit će sve naglašeniji uzgoj vrsta za pridobivanje sekundarnih ili ne drvnih šumskih proizvoda u plantažama. Zbog promjene klimatskih uvjeta i sinergizma brojnih nepovoljnih biotskih i abiotskih čimbenika, mnoge autohtone vrste su danas ugrožene i postepeno se ili naglo suše i propadaju. Nekim će vrstama šumskih voćkarica, šumskog drveća, grmlja i prizemnog rašća jestivih i ljekovitih plodova, samoniklih voćki i domesticiranih voćki pogodovati promjena klime, što će dovesti do širenja njihovog prirodnog areala, uz povećanje potencijalnih površina pogodnih za umjetni uzgoj.

Ključne riječi: rasadnička proizvodnja; crni orah; divlja trešnja; divlja kruška; oskoruša
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Mali žalar (Calidris minuta Leisler)     PDF    TXT 607
Radovan Kranjčev
Šumski dragulji, ekologija     PDF    TXT 608
 
PRIZNANJA I NAGRADE
     
Dario Baričević
Prof. dr. sc. Joso Vukelić professor emeritus Sveučilišta u Zagarebu     PDF    TXT 610
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Tibor Pentek
Kratki prikaz stručnog skupa „Politike i zakonodavstvo EU i RH u potrajnom gospodarenju šumama – izazovi i posljedice“     PDF    TXT 611
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Milan Glavaš
Dario Kremer i Krešimir Čulinović: Drveće i grmlje Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ Slikovni vodič     PDF    TXT 616
 
IN MEMORIAM
     
Oliver Vlainić
Prof. Anica Mrzljak, dipl. ing. šum. (29. svibnja 1931. – 22. kolovoza 2020.)     PDF    TXT 618
Mandica Dasović
Tomislav Rukavina, dipl. ing. šum. (6. lipnja 1936. – 24. lipnja 2020.)     PDF    TXT 619
Milan Glavaš
Viktor Lochert, dipl. ing. šum. (1940.-2020.)     PDF    TXT 620
Sanja Perić
Dr. sc. Stevo Orlić (1934. – 2020.)     PDF    TXT 622

                UNDER CONSTRUCTION