broj: 11-12/2020        pdf (5,77 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202011 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Gradnja kanala Dunav-Sava i Zelena tranzicija EU     pdf    TXT     HR     EN 537
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Igor Poljak, Joso Vukelić, Antonio Vidaković, Marijan Vuković, Marilena Idžojtić UDK 630* 164 +165 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.11-12.1
Varijabilnost populacija običnoga bora (Pinus sylvestris L.) na području sjeverozapadnoga dijela Male Kapele prema morfološkim obilježjima iglica i češera     pdf    TXT     HR     EN 539
Mario Slatki, Jelena Kralj UDK 630* 148.2 + 653 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.11-12.2
Izbor staništa sekundarnih dupljašica u poplavnim nizinskim šumama uz rijeku Dravu u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 551
Murat Kose, Caglar Ugurlu, Omer Oncul, Fatih Demirci, Ilker Angin UDK 630* 164 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.11-12.3
Korištenje otpadnog mulja i diatomita kao medija u proizvodnji sadnica običnog bora (Pinus sylvestris L.) i procjena preživljavanja sadnica na terenu     pdf    TXT     HR     EN 559
Amina Mašić UDK 630* 969 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.11-12.4
Žene u šumarstvu u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 565
A. Pilipović, M. Drekić, S. Stojnić, N. Nikolić, B. Trudić, M. Milović, L. Poljaković-Pajnik, M. Borišev, S. Orlović UDK 630* 161 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.11-12.5
Fiziološki odgovor dvije familije hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na kombinaciju stresa – suša i defolijatori     pdf    TXT     HR     EN 573
Sažetak
Hrast lužnjak (Quercus robur L.) predstavlja jednu od ekonomski i ekološki najznačajnijih drvenastih vrsta u jugoistočnoj Europi, čiji je opstanak znakovito ugrožen promjenama okoliša koje se najčešće očituju u poremećaju vodnog režima i napadima kukaca. Imajući u vidu činjenicu da oba negativna čimbenika dovode do poremećaja fizioloških procesa u biljkama i da često utječu na biljke zajedno, cilj ovoga pokusa bio je ispitati utjecaj pojedinačnog i zajedničkog djelovanja suše i napada kukaca na fiziologiju hrasta lužnjaka i mogućnost različite reakcije uvjetovane porijeklom sadnica.
U ovom smo radu ispitivali utjecaj suše i napada gubara (Lymantria dispar) na klijance hrasta lužnjaka porijeklom iz dvije familije polusrodnika koji su bili naklijani u kontroliranim uvjetima i potom izloženi sljedećim tretmanima: suša ( D); gubar (GM); suša i gubar (D+GM) te kontrola (Ø) u trajanju od 15 dana, nakon čega je slijedio oporavak biljaka u trajanju od 7 dana. Krajem tretmana i nakon oporavka, izvršena su mjerenja fizioloških parametara – stopa neto fotosinteze (A), stopa transpiracije (E), stopa provodljivosti puči (gs), intercelularna koncentracija CO2 (Ci), učinkovitosti korištenja vode (WUE), aktivnosti nitrat-reduktaze (NRA) i sadržaja klorofila.
Rezultati mjerenja fizioloških parametara prilikom induciranog Kod tretiranih klijanaca A opala je za 42-61% u odnosu na kontrolni tretman (Graf 1) a u isto vrijeme, zabilježen je porast Ci u svim tretmanima, što ukazuje na metaboličku limitiranost fotosinteze, osobito ako se uzme u obzir da nije zabilježeno signifikantno smanjenje provodljivosti puči u svim tretmanima. Inducirani stres je različito utjecao na aktivnost nitrat-reduktaze koja je bila smanjena samo kod familije 2 u svim tretmanima. Period oporavka biljaka (Graf 2) nije doveo do povećanja intenziteta fotosinteze kod ispitivanih sijanaca hrastova u obje familije, ali je zabilježena razlika u pogledu razine njene limitiranosti. Kod familije 2 limitiranost je bila uvjetovana zatvorenošću puči (smanjena vrijednost gs), dok je kod familije 7 ona i dalje bila metaboličke prirode (visoke vrijednosti Ci). Oporavak je uvjetovao povećanje razine aktivnosti nitrat-reduktaze, što ukazuje na postepeni oporavak biljaka.
Analiza varijance utjecaja tretmana, familije i perioda oporavka (Tablica 1) pokazala je znakoviti utjecaj porijekla sjemena na sve ispitivane parametre osim intenziteta neto fotosinteze (p>0.001), dok je utjecaj tretmana bio signifikantan kod svih ispitivanih parametara (p>0.001) Period oporavka je imao signifikantan utjecaj (p<0.001) samo za E, NRA i WUE.
Dobiveni su rezultati pokazali značajan utjecaj stresa na fiziološke procese u klijancima hrasta lužnjaka, posebice na intenzitet neto fotosinteze, dok je oporavak pokazao različitu reakciju ispitivanih familija unatoč i dalje smanjenom intenzitetu neto fotosinteze. Dobiveni rezultati ukazuju i na značaj porijekla sjemena, odnosno utjecaj njegove genetske pozadine na reakciju ispitivanih familija glede njihove reakcije i oporavka od stresa. To ukazuje na mogućnost korištenja fizioloških parametara u procesu selekcije reproduktivnog materijala hrasta lužnjaka na otpornost prema stresnim čimbenicima poput suše ili napada defolijatora.

Ključne riječi: hrast lužnjak; fotosinteza; WUE; SPAD; aktivnost nitrat-reduktaze
Vladan Popović, Aleksandar Lučić, Ivona Kerkez Janković, Ljubinko Rakonjac, Saša Bogdan UDK 630* 164 + 232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.11-12.6
Varijabilnost svojstava plodova kod provenijencija divlje trešnje (Prunus avium L.) u Srbiji     pdf    TXT     HR     EN 585
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Mirjana Grahovac-Tremski UDK 630* 232.3
https://doi.org/10.31298/sl.144.11-12.7
Rasadnička proizvodnja šumskih voćkarica u rasadnicima Hrvatskih šuma d.o.o.     pdf    TXT     HR     EN 597
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Mali žalar (Calidris minuta Leisler)     PDF    TXT 607
Radovan Kranjčev
Šumski dragulji, ekologija     PDF    TXT 608
 
PRIZNANJA I NAGRADE
     
Dario Baričević
Prof. dr. sc. Joso Vukelić professor emeritus Sveučilišta u Zagarebu     PDF    TXT 610
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Tibor Pentek
Kratki prikaz stručnog skupa „Politike i zakonodavstvo EU i RH u potrajnom gospodarenju šumama – izazovi i posljedice“     PDF    TXT 611
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Milan Glavaš
Dario Kremer i Krešimir Čulinović: Drveće i grmlje Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ Slikovni vodič     PDF    TXT 616
 
IN MEMORIAM
     
Oliver Vlainić
Prof. Anica Mrzljak, dipl. ing. šum. (29. svibnja 1931. – 22. kolovoza 2020.)     PDF    TXT 618
Mandica Dasović
Tomislav Rukavina, dipl. ing. šum. (6. lipnja 1936. – 24. lipnja 2020.)     PDF    TXT 619
Milan Glavaš
Viktor Lochert, dipl. ing. šum. (1940.-2020.)     PDF    TXT 620
Sanja Perić
Dr. sc. Stevo Orlić (1934. – 2020.)     PDF    TXT 622

                UNDER CONSTRUCTION