broj: 11-12/2019        pdf (10,71 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201911 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Treba li osuvremeniti nacionalnu šumarsku politiku i strategiju?     pdf    TXT     HR     EN 513
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Jurij Marenče, Marijan Šušnjar UDK 630* 375 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.11-12.1
Granične sile i mase tovara pri privitlavanju drva     pdf    TXT     HR     EN 515
Ivan Lukić, Željko Zgrablić, Vlatka Mičetić Stanković UDK 630* 453 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.11-12.2
Prisutnost brezovog potkornjaka bjelikara (Scolytus ratzeburgi) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 523
Stjepan Kvesić, Dalibor Ballian, Mirzeta Memišević Hodžić UDK 630* 164 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.11-12.3
Varijabilnost populacija javora klena (Acer campestre L.) u Bosni i Hercegovini prema morfološkim obilježjima plodova     pdf    TXT     HR     EN 529
Deniz Güney, Zeki Yahyaoglu, Ali Bayraktar, Fahrettin Atar, Ibrahim Turna UDK 630* 165 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.11-12.4
Genetska raznolikost populacija Picea orientalis (L.) Link u Turskoj     pdf    TXT     HR     EN 539
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Ilija Đorđević, Nenad Ranković, Jelena Nedeljković, Jelena Tomićević-Dubljević, Dragan Nonić, Stjepan Posavec, Goran Češljar UDK 630* 934 + 676 (001)
https://doi.org/10-31298/sl.143.11-12.5
Mehanizmi financiranja sustava upravljanja zaštićenim područjima u Srbiji     pdf    TXT     HR     EN 549
Sažetak
Financiranje upravljanja zaštićenim područjima (ZP) uključuje interakciju različitih dionika koji su uključeni u proces upravljanja i financiranja, tj. od okvira upravljanja do mehanizama financiranja. Upravljački okvir postavlja osnovne preduvjete za upravljanje ZP, dok mehanizmi financiranja predstavljaju načine financiranja ZP na temelju dugoročnih i održivih uvjeta. Upravljanje ZP može se delegirati organizaciji, pojedincu ili zajednici, koja funkcionira u skladu s nizom zakona, pravila i / ili tradicijom. Isto tako, upravitelji ZP mogu se podijeliti na temelju toga tko donosi odluke i može se smatrati odgovornim. Jedna od važnih komponenti upravljanja ZP predstavlja održivo financiranje, što predstavlja temelj za ostvarivanje zaštite prirode. Održivo financiranje definira se kao sposobnost pružanja dovoljnih, stabilnih i dugoročnih financijskih izvora. Upravljanje ZP u Srbiji uglavnom provode javna poduzeća, dok je krajem devedesetih godina u Srbiji upravljanje ZP po prvi put dodijeljeno nevladinim organizacijama. Danas upravljanje provode različiti upravitelji iz javnog sektora i privatnog sektora. Planirano povećanje ZP u Srbiji uključuje skoro dvostruko veću površinu od sadašnje pokrivenosti i ta će činjenica stvoriti dodatnu obavezu za postojeće i nove upravitelje u budućem razdoblju, jer je održivo upravljanje ZP postalo izazov, kako sa upravljačkog, tako i sa financijskog gledišta. Ovo istraživanje bavi se različitim mehanizmima financiranja koji su prisutni u ZP u Srbiji. Također, bavi se razlikama u financiranju između različitih grupa upravitelja, kako bi se uspostavile najbolje prakse financiranja u sustavu upravljanja ZP u Srbiji. U fazi prikupljanja podataka korištena je anketa od vrata do vrata. Istraživanje se provodilo u dvije faze. U prvoj fazi, populacija za istraživanje definirana je na temelju registra ZP, od čega su izdvojena 63 ZP. U drugoj fazi, uzorak za istraživanje definiran je na temelju primjera „dobre prakse“ upravitelja ZP i predstavnika javne uprave i službi, kao i organizacija u sustavu upravljanja ZP. Za obradu podataka korištena je deskriptivna statistika, frekvencijska analiza, Kruskal-Wallis-ov test i Mann-Whitney-jev U test. Kruskal-Wallis-ov test korišten je za određivanje razlika između svih grupa upravitelja, dok je Mann-Whitney-jev U test korišten za određivanje razlika između pojedinih grupa upravitelja. Rezultati pokazuju da javno poduzeće “Srbijašume” ima najmanji prosječan broj izvora financiranja, za razliku od javnog poduzeća
“Vojvodinašume” (tablica 1). Što se tiče prosječnih iznosa financiranja, najveći dio financiranja imaju ostali upravitelji iz javnog sektora, dok ostala javna poduzeća bilježe najmanji iznos vlastitog financiranja (tablica 2). Na temelju rezultata prve faze istraživanja predloženi su elementi unaprjeđenja sustava upravljanja ZP za mehanizme financiranja (tablica 3). Predstavnici upravitelja ZP, javne uprave i službi, kao i organizacija, smatraju da politička volja donositelja odluka, kao i nepostojanje razumijevanja države za potrebe financiranja ZP, ima velik utjecaj na unaprjeđenje postojećih mehanizama financiranja. Također, predstavnici sve tri skupine vjeruju da lokalne vlasti nisu ni uključene u financiranje ZP-a i da postoji nedovoljna zainteresiranost drugih institucija. Kao problem u unaprjeđenju korištenja domaćih i međunarodnih izvora financiranja, predstavnici upravitelja ZP vide potrebu za dodatnim istraživanjima i problemom nedovoljne izobrazbe upravitelja, za podnošenje projektnih ideja, koje su vezane uz nedovoljnu informatičku pismenost.

Ključne riječi: zaštićena područja; mehanizmi financiranja; grupe upravitelja
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Nikica Ogris, Tine Hauptman, Maarten de Groot, Dušan Jurc UDK 630* 270 + 305
https://doi.org/10.31298/sl.143.11-12.6
Usporedba dviju metoda za praćenje zdravstvenog stanja urbanih šuma     pdf    TXT     HR     EN 561
Ivan Pervan, Tena Radočaj, Tea Tomljanović, Miljenko Bujanić, Dean Konjević UDK 630* 134
https://doi.org/10.31298/sl.143.11-12.7
Determinacija spola i morfološke osobine sivog puha (Glis glis) s područja Dalmatinske zagore     pdf    TXT     HR     EN 571
 
STRUČNI ČLANCI
     
Damir Drvodelić, Milan Oršanić UDK 630* 232
https://doi.org/10.31298/sl.143.11-12.8
Izbor kvalitetne šumske sadnice poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) za umjetnu obnovu i pošumljavanje     pdf    TXT     HR     EN 577
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Krivokljuni žalar (Calidris ferruginea Pont.)     PDF    TXT 587
 
POPULARIZACIJA HRVATSKE FLORE
     
Jozo Franjić
Endem hrvatske flore – hrvatska sibireja (Sibiraea croatica Degen, Rosaceae)     PDF    TXT 587
Ivo Aščić
Bogastvo flore nacionalnih parkova     PDF    TXT 589
Radovan Kranjčev
Šumske papučke osobitosti     PDF    TXT 591
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Ivan Martinić
Bioraznolikost šuma u Nacionalnom parku Plitvička jezera:Tematski edukacijski vodič     PDF    TXT 593
Davorin Kajba
Varijabilnost obične bukve (Fagus sylvatica L.) u Bosni i Hercegovini - Dalibor Ballian, Marjana Westergren i Hojka Kraigher     PDF    TXT 595
Branko Meštrić
Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista     PDF    TXT 597
 
ZNANSTEVNI I STRUČNI SKUPOVI
     
Igor Anić
Pomlađivanje šuma oplodnim sječama na malim površinama     PDF    TXT 603
Dalibor Ballian
XXV svjetski IUFRO kongres, Curitiba – Brazil     PDF    TXT 605
 
IZ HŠD-a
     
Branko Meštrić
Šumska pedagogija – škola u/o šumi     PDF    TXT 608
 
IN MEMORIAM
     
Mirko Crnčević
Danka Jelen (1954. – 2019.)     PDF    TXT 610
Porin Schreiber
Anka Glavina Kovačić prof. (1925. – 2019.)     PDF    TXT 611

                UNDER CONSTRUCTION