broj: 3-4/2019        pdf (8,59 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Osnivanje još jednog studija šumarstva u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 101
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Jelena Kranjec Orlović, Ivan Andrić, Ida Bulovec, Danko Diminić UDK 630*443 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.3-4.1
Vrste gljiva u sjemenu poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl)     pdf    TXT     HR     EN 103
Ida Katičić Bogdan, Davorin Kajba, Saša Bogdan UDK 630* 232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.3-4.2
Varijabilnost klonova u proizvodnji žira i njezin učinak na efektivne veličine populacija i genetsku raznolikost potomstva u klonskim sjemenskim plantažama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 111
Marilena Idžojtić, Igor Anić, Ivan Šimić, Maja Anastazija Kovačević, Igor Poljak UDK 630* 174(001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.3-4.3
Dendrološke značajke Arboretuma Trsteno     pdf    TXT     HR     EN 125
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Mladen Zadravec, Toni Koren, Boris Lauš, Ivona Burić, Barbara Horvatić UDK 630* 419
https://doi.org/10.31298/sl.173.3-4.4
Preliminarni podaci o fauni kornjaša (Coleoptera) Turopoljskog luga     pdf    TXT     HR     EN 145
Kenan Zahirović, Tarik Treštić, Azra Čabaravdić, Mirza Dautbašić , Osman Mujezinović UDK 630* 443
https://doi.org/10.31298/sl.143.3-4.5
Uzročnici truleži drveta obične smreke /Picea abies (L.) Karst./ na planini Zvijezda     pdf    TXT     HR     EN 155
Martin Bobinac, Siniša Andrašev, Andrijana Bauer-Živković, Nikola Šušić UDK 630* 561
https://doi.org/10.31298/sl.143.3-4.6
Elementi rasta stabala i sastojine Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch na Fruškoj gori (Srbija)     pdf    TXT     HR     EN 161
Sažetak
Istraživanje je provedeno u kulturi alohtone vrste Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch na Fruškoj gori, osnovanoj 1932. godine s razmakom sadnje 3 × 3 m, na staništu lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli-Quercetum roboris /Anić 59/ Rauš 1971.), na nadmorskoj visini 120 m.
Elementi rasta stabala i sastojine u dobi od 75, 80 i 85 godina ukazuju na visoku proizvodnost kulture. U 85 godina od sadnje zabilježeno je 502 stabla po hektaru s prosječnim promjerom od 39,6 cm (dg), dominantnim promjerom (D100) 51,5 cm, srednjom visinom 33,0 m, dominantnom visinom (H100) 35,0 m, s temeljnicom 61,74 m2·ha-1 i volumenom od 918,23 m3·ha-1. Tečajni prirast volumena bio je u razdoblju od 76 do 80. godine 18,80 m3·ha-1, a u razdoblju 81-85. godine 18,27 m3·ha-1 (Tablica 1). Provedena analiza pokazala je da strukturna svojstva i veličine elemenata rasta sastojine definira prostor za rast stabala u kulturi. Skupina unutarnjih stabala u kulturi (A) zaostaje u debljinskom i visinskom rastu u odnosu na skupinu rubnih stabala (B), što pokazuju postignuti srednji i dominantni promjeri i visine (Tablica 5), kao i značajne razlike između tečajnog prirasta promjera, visine, temeljnice i volumena (Tablica 8).
Uz sva ograničenja za generalizaciju zaključaka, zbog malog uzorka stabala u kulturi, može se ipak zaključiti da stabla dominantnog položaja i pravilno razvijenih kruna predstavljaju realizirani fenotip zanimljiv za proizvodnju tehničkih sortimenata (slika 5).

Ključne riječi: Gymnocladus dioicus(L.)K. Koch; introdukcija; kultura; elementi rasta; uvjeti za rast; Srbija
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Zdenko Franić UDK 630*892
https://doi.org/10.31298/sl.143.3-4.7
Apišumarstvo – pčelarstvo i šumarstvo     pdf    TXT     HR     EN 171
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Veliki pozviždač (Numenius arquata L.)     PDF    TXT 179
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Nikola Pernar
Prof. dr. sc. Ivica Tikvić i suradnici: BRANIMIR PRPIĆ: EKOLOGIJA ŠUMA I ŠUMARSTVO     PDF    TXT 180
Dario Kremer
Prof. dr. sc. Milan Glavaš: ENCIKLOPEDIJA DOMAĆEG LJEKOVITOG BILJA     PDF    TXT 181
Davorin Kajba
Prof. dr. sc. Dalibor Ballian: POLJA I VISORAVNI BOSNE I HERCEGOVINE     PDF    TXT 183
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Marijan Grubešić
Dr. sc. ALBERT OFNER     PDF    TXT 184
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Milan Glavaš
63. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE     PDF    TXT 187
 
IZ HŠD-a
     
Hranislav Jakovac
51. efns 2019 ARBERLAND     PDF    TXT 188
Damir Delač
ZAPISNIK 1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-a 2019. GODINE     PDF    TXT 192
Damir Delač
ZAPISNIK 1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE SKUPŠTINE HŠD-a 2019. GODINE     PDF    TXT 193
 
IN MEMORIAM
     
Vice Ivančević
Petar Prpić, dipl. inž. šum. (1925.-2017.)     PDF    TXT 194

                UNDER CONSTRUCTION