broj: 3-4/2019        pdf (8,59 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Osnivanje još jednog studija šumarstva u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 101
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Jelena Kranjec Orlović, Ivan Andrić, Ida Bulovec, Danko Diminić UDK 630*443 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.3-4.1
Vrste gljiva u sjemenu poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl)     pdf    TXT     HR     EN 103
Ida Katičić Bogdan, Davorin Kajba, Saša Bogdan UDK 630* 232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.3-4.2
Varijabilnost klonova u proizvodnji žira i njezin učinak na efektivne veličine populacija i genetsku raznolikost potomstva u klonskim sjemenskim plantažama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 111
Marilena Idžojtić, Igor Anić, Ivan Šimić, Maja Anastazija Kovačević, Igor Poljak UDK 630* 174(001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.3-4.3
Dendrološke značajke Arboretuma Trsteno     pdf    TXT     HR     EN 125
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Mladen Zadravec, Toni Koren, Boris Lauš, Ivona Burić, Barbara Horvatić UDK 630* 419
https://doi.org/10.31298/sl.173.3-4.4
Preliminarni podaci o fauni kornjaša (Coleoptera) Turopoljskog luga     pdf    TXT     HR     EN 145
Kenan Zahirović, Tarik Treštić, Azra Čabaravdić, Mirza Dautbašić , Osman Mujezinović UDK 630* 443
https://doi.org/10.31298/sl.143.3-4.5
Uzročnici truleži drveta obične smreke /Picea abies (L.) Karst./ na planini Zvijezda     pdf    TXT     HR     EN 155
Sažetak
Utjecaj gljiva truležnica roda Heterobasidion i Armillaria na pojavu truleži na stablima obične smreke provedeno je na Šumskogospodarskom području “Gornjebosansko”, gospodarska jedinica “Gornja Stavnja”, odjeljenje 65. Utvrđivanje prisutnosti truleži vršeno je na srušenim stablima obične smreke na premjernim površinama koje su raspoređene u sistematski postavljenoj mreži 100 m x 100 m. Uzorci su prikupljeni sa tri mjesta na dijelu debla zahvaćenom procesom truleži (početak zone truleži, sredina i vršna zona truleži). Na mjestima uzorkovanja uzimani su kolutovi drva debljine 5 cm. Analize uzoraka su provedene u laboratorijima Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Za izravnu  izolaciju gljivične DNA su pripremljeni uzroci drva mase 10-20 mg. Za  amplifikaciju ciljanog  segmenta  DNK  korištene su tubice s pripremljenim reagensima, proizvod ReadyToGo PCR beads tvrtke Amersham, Bioscience. Za amplifikaciju ciljanog segmenta ITS regije za rod Heterobasidion su korišteni početnice MJ-F, MJ-R, KJ-F i KJ-R, pomoću kojih je utvrđena međuvrsna raznolikost (tablica 2). Za amplifikaciju ciljanog segmenta ITS regiona za rod Armillaria su korišteni početnice ITS-1 i ITS-4, pomoću kojih je utvrđena samo pripadnost rodu. Za međuvrsnu raznolikost je vršena amplifikacija ciljanog segmenta IGS regiona za rod Armillaria pomoću početnice LR12 i O-1, te razgradnja endonukleazom AluI (tablica 3). Uspješnost amplifikacije je provjerena elektroforezom na agaroznom gelu. Interpretacija profila je izvršena pomoću  molekularnog markera poznate veličine (100 bp) (slika 1).
Na osnovi provedenih istraživanja unutar istraživane sastojine utvrđeno je 9 stabala s gljivom H. parviporum, 2 stabla s gljivom A. ostoyae, 1 stablo s gljivom A. cepistipes, te 17 stabala čiju trulež su uzrokovale ostale gljive truležnice (tablica 4). Gljiva H. annosum je uspješno identificirana iz plodišta. Na osnovi svega navedenog, može se zaključiti da je molekularnim analizama moguće utvrđivati međuvrsnu raznolikost gljiva ova dva roda iz uzoraka drveta sa truleži i plodišta gljiva.

Ključne riječi: Heterobasidion; Armillaria; gljive truležnice; molekularne analize; početnice; Bosna i Hercegovina
Martin Bobinac, Siniša Andrašev, Andrijana Bauer-Živković, Nikola Šušić UDK 630* 561
https://doi.org/10.31298/sl.143.3-4.6
Elementi rasta stabala i sastojine Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch na Fruškoj gori (Srbija)     pdf    TXT     HR     EN 161
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Zdenko Franić UDK 630*892
https://doi.org/10.31298/sl.143.3-4.7
Apišumarstvo – pčelarstvo i šumarstvo     pdf    TXT     HR     EN 171
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Veliki pozviždač (Numenius arquata L.)     PDF    TXT 179
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Nikola Pernar
Prof. dr. sc. Ivica Tikvić i suradnici: BRANIMIR PRPIĆ: EKOLOGIJA ŠUMA I ŠUMARSTVO     PDF    TXT 180
Dario Kremer
Prof. dr. sc. Milan Glavaš: ENCIKLOPEDIJA DOMAĆEG LJEKOVITOG BILJA     PDF    TXT 181
Davorin Kajba
Prof. dr. sc. Dalibor Ballian: POLJA I VISORAVNI BOSNE I HERCEGOVINE     PDF    TXT 183
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Marijan Grubešić
Dr. sc. ALBERT OFNER     PDF    TXT 184
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Milan Glavaš
63. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE     PDF    TXT 187
 
IZ HŠD-a
     
Hranislav Jakovac
51. efns 2019 ARBERLAND     PDF    TXT 188
Damir Delač
ZAPISNIK 1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-a 2019. GODINE     PDF    TXT 192
Damir Delač
ZAPISNIK 1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE SKUPŠTINE HŠD-a 2019. GODINE     PDF    TXT 193
 
IN MEMORIAM
     
Vice Ivančević
Petar Prpić, dipl. inž. šum. (1925.-2017.)     PDF    TXT 194

                UNDER CONSTRUCTION