broj: 3-4/2019        pdf (8,59 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Osnivanje još jednog studija šumarstva u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 101
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Jelena Kranjec Orlović, Ivan Andrić, Ida Bulovec, Danko Diminić UDK 630*443 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.3-4.1
Vrste gljiva u sjemenu poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl)     pdf    TXT     HR     EN 103
Sažetak
Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl) je u Republici Hrvatskoj trenutno najoštećenija šumska vrsta drveća, sa 75 % stabala značajno osute krošnje prema podacima međunarodnog programa ICP Forests iz 2017. godine. Dosadašnja su istraživanja potvrdila patogenu gljivu Hymenoscyphus fraxineus kao primarnog uzročnika odumiranja krošanja poljskoga jasena na više lokacija te utvrdila njenu prisutnost u listovima, izbojcima, granama, bazi debla te korijenu stabala. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati prisutnost navedenog patogena u sjemenu poljskoga jasena, a također i identificirati ostale vrste potencijalno parazitskih gljiva, kako bi se s navedenog aspekta moglo procijeniti zdravstveno stanje i uporabljivost sjemena u rasadničkoj proizvodnji poljskoga jasena za obnovu sastojina i pošumljavanje. Sjeme je prikupljeno na pet lokacija u sastojinama kategoriziranim kao sjemenski izvor ili sjemenska sastojina na području šumarija Novoselec, Lipovljani, Gunja, Županja i Vukovar. Za analizu sjemena skladištenog jedan do dva mjeseca korištene su tri različite metode, uključujući klasičnu metodu izolacije gljiva iz tkiva na hranjive podloge te molekularne metode izolacije ukupne stanične DNK iz sjemena i umnažanja ciljanih sekvenci u lančanoj reakciji polimerazom korištenjem univerzalnih početnica (ITS 1, ITS 1 – F, ITS 4) i početnica specifičnih za gljivu Hymenoscyphus fraxineus.
Analizom je utvrđeno ukupno 15 različitih taksona gljiva u manje od 40 % ispitivanog sjemena, ukazujući na njegovo relativno dobro zdravstveno stanje. Najčešće su identificirani pripadnici roda Alternaria, od kojih su A. alternata i A. tenuissima identificirane do razine vrste, te vrsta Sphaerulina berberidis. Ostali identificirani taksoni  zabilježeni su na svega jednoj do tri sjemenke. Iako utvrđeni taksoni gljiva nisu uzrokovali vidljive simptome ili propadanje sjemena nakon jednog do dva mjeseca skladištenja, velik broj njih se u literaturi navode kao patogeni sjemena i plodova različitih vrsta drveća, a dio i kao oportunistički paraziti prisutni u nekrotičnom tkivu jasena (Fraxinus spp.), zbog čega se ne može u potpunosti isključiti njihov negativan utjecaj na sjeme tijekom duljih perioda skladištenja ili izlaganja nepovoljnim uvjetima. Vrsta Hymenoscyphus fraxineus niti jednom korištenom metodom nije utvrđena u analiziranom sjemenu, te nije dokazana mogućnost njena širenja na uzgojene sadnice ovim putem. Time nije isključena mogućnost njene prisutnosti na površini plodova, tj. perutki, koje su u ovom istraživanju površinski sterilizirane kako bi se smanjio utjecaj uobičajeno prisutnih epifitnih gljiva na rezultate.

Ključne riječi: izolacija gljiva; ugniježđeni PCR; Alternaria sp.; Sphaerulina berberidis
Ida Katičić Bogdan, Davorin Kajba, Saša Bogdan UDK 630* 232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.3-4.2
Varijabilnost klonova u proizvodnji žira i njezin učinak na efektivne veličine populacija i genetsku raznolikost potomstva u klonskim sjemenskim plantažama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 111
Marilena Idžojtić, Igor Anić, Ivan Šimić, Maja Anastazija Kovačević, Igor Poljak UDK 630* 174(001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.3-4.3
Dendrološke značajke Arboretuma Trsteno     pdf    TXT     HR     EN 125
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Mladen Zadravec, Toni Koren, Boris Lauš, Ivona Burić, Barbara Horvatić UDK 630* 419
https://doi.org/10.31298/sl.173.3-4.4
Preliminarni podaci o fauni kornjaša (Coleoptera) Turopoljskog luga     pdf    TXT     HR     EN 145
Kenan Zahirović, Tarik Treštić, Azra Čabaravdić, Mirza Dautbašić , Osman Mujezinović UDK 630* 443
https://doi.org/10.31298/sl.143.3-4.5
Uzročnici truleži drveta obične smreke /Picea abies (L.) Karst./ na planini Zvijezda     pdf    TXT     HR     EN 155
Martin Bobinac, Siniša Andrašev, Andrijana Bauer-Živković, Nikola Šušić UDK 630* 561
https://doi.org/10.31298/sl.143.3-4.6
Elementi rasta stabala i sastojine Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch na Fruškoj gori (Srbija)     pdf    TXT     HR     EN 161
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Zdenko Franić UDK 630*892
https://doi.org/10.31298/sl.143.3-4.7
Apišumarstvo – pčelarstvo i šumarstvo     pdf    TXT     HR     EN 171
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Veliki pozviždač (Numenius arquata L.)     PDF    TXT 179
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Nikola Pernar
Prof. dr. sc. Ivica Tikvić i suradnici: BRANIMIR PRPIĆ: EKOLOGIJA ŠUMA I ŠUMARSTVO     PDF    TXT 180
Dario Kremer
Prof. dr. sc. Milan Glavaš: ENCIKLOPEDIJA DOMAĆEG LJEKOVITOG BILJA     PDF    TXT 181
Davorin Kajba
Prof. dr. sc. Dalibor Ballian: POLJA I VISORAVNI BOSNE I HERCEGOVINE     PDF    TXT 183
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Marijan Grubešić
Dr. sc. ALBERT OFNER     PDF    TXT 184
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Milan Glavaš
63. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE     PDF    TXT 187
 
IZ HŠD-a
     
Hranislav Jakovac
51. efns 2019 ARBERLAND     PDF    TXT 188
Damir Delač
ZAPISNIK 1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-a 2019. GODINE     PDF    TXT 192
Damir Delač
ZAPISNIK 1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE SKUPŠTINE HŠD-a 2019. GODINE     PDF    TXT 193
 
IN MEMORIAM
     
Vice Ivančević
Petar Prpić, dipl. inž. šum. (1925.-2017.)     PDF    TXT 194

                UNDER CONSTRUCTION