broj: 1-2/2019        pdf (11,35 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201901 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Da li je kriva struka ili sustav?     pdf    TXT     HR     EN 5
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Marijana Žunić, Krunoslav Teslak UDK 630* 923 + 94 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.1-2.1
Ograničavajući čimbenici izostanka aktivnosti na šumoposjedima u Republici Hrvatskoj – MIMIC model     pdf    TXT     HR     EN 7
Luka Kasumović, Ake Lindelöw, Boris Hrašovec UDK 630* 453 + 153 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.1-2.2
Strategija prezimljavanja smrekovog pisara Ips typographus L. (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) u hrvatskim smrekovim šumama na najnižoj nadmorskoj visini     pdf    TXT     HR     EN 19
Dalibor Ballian, Emir Lizdo, Faruk Bogunić UDK 630* 587 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.1-2.3
Analiza diferenciranosti rasta i fenologije provenijencija običnog bora (Pinus sylvestris L.) u pokusu provenijencija kod Kupresa (Bosna i Hercegovina)     pdf    TXT     HR     EN 25
Tihana Vilović, Suzana Buzjak, Nenad Buzjak UDK 630*111 + 164 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.1-2.4
Florističke i mikroklimatske značajke ponikve Sovljak (Velika Kapela, Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 35
Ali Kemal Özbayram UDK 630* 561+ 242 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.1-2.5
Porast promjera uzduž debla poljskog jasena kao reakcija na intenzitet proreda     pdf    TXT     HR     EN 45
Sažetak
Poljski jasen (PJ, Fraxinus angustifolia) važna je vrsta stabla zbog svojeg brzog rasta i vrijednog drva, U posljednjih pedeset godina u Turskoj nizinska prirodna sastojina PJ pretvorena je u čiste plantaže PJ, Međutim, malo se zna o utjecaju intenziteta proreda na debljinski prirast različitih dijelova debla u čistim plantažama PJ u Turskoj. Prorjeđivanje je najvažnija praksa u uzgoju sastojina listača te može rezultirati većom debljinom stabla, povećanim tehničkim obujmom, vrijednosti međuprihoda, skraćenim vremenom ophodnje i poboljšanom kvalitetom debla, Reakcija na prored može se razlikovati uzduž debla. Prored može imati izravan utjecaj na oblik i građu preostalih stabala. Budući da utjecaj proreda na debljinski prirast na različitim visinama uz deblo nije razjašnjen, potrebna su daljnja istraživanja. Cilj ovoga rada je istražiti utjecaje različitog intenziteta proreda na promjer i debljinski prirast na različitim visinama uzduž debla vladajućih i suvladajućih stabala jasena. Godine 2005., proveden je eksperiment prorjeđivanja s tri intenziteta proreda (kontrolni: 0%, umjereni: 19%, jači: 28% temeljnice uklonjeno) na plantažama PJ s gustoćom nasada 3,7x3,7 i 22 godine starosti u Adapazarı, Turska, Sedam godina nakon proreda, posječeno je ukupno 25 stabala koja predstavljaju vladajuća i suvladajuća stabla, te nakon uklanjanja grana s debla, uzeti su uzorci od oko 4-5 cm debljine s različitih visina (0,30 m, 1,30 m, 3,30 m, 5,30 m, ,,,, i 21,30) radi analize presjeka. Nakon proreda 2005, godine, prsni promjer (d1,30) bio je sličan u smislu tretiranja za suvladajuća (23,6 cm) i vladajuća stabla (27,8 cm) u preostaloj sastojini, Vrijednost d1,30 iz 2012, godine i prirast d1,30 suvladajućih stabala u umjerenom i jačem tretiranju bili su slični i veći od kontrolnih vrijednosti. Sedmogodišnji prirast d1,30 dominantnih stabala bio je sličan kontrolnom i umjerenom tretiranju te je bio 16% manji od jačeg tretiranja (6,9 cm). Najveći debljinski prirast u svim tretiranjima kod vladajućih i suvladajućih stabala pronađen je na visini od 0,30 m i 17,30 m (7,50 cm kod vladajućih i 5,63 cm kod suvladajućihs tabala). Debljinski prirast uzorkovanih stabala između 1,30 m i 13,30 m bio je sličan unutar klase. Zaključno, jači prored do 28% nije uzrokovao promjenu oblika plantažnih debla PJ, te se stoga jači prored može preporučiti za stabla PJ,

Ključne riječi: poljski jasen; Fraxinus angustifolia; prorjeđivanje; oblik debla
Muberra Pulatkan, Asena Sule Kamber UDK 630* 232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.143.1-2.6
Varijabilnost provenijencija u klijavosti sjemena i rastu sadnica vrste Rhododendron ponticum L.     pdf    TXT     HR     EN 53
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Igor Anić UDK 630* 902 + 945.3
https://doi.org/10.31298/sl.143.1-2.7
Važnost šumarske nastave i znanosti na Sveučilištu u Zagrebu za razvoj hrvatskog šumarstva     pdf    TXT     HR     EN 59
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Štekavac (Haliaeetus albicilla L.)     PDF    TXT 71
Juraj Medvedović
O posebnosti ptica     PDF    TXT 72
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Branko Meštrić
Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista     PDF    TXT 73
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Igor Anić
Održana godišnja izborna skupština Akademije šumarskih znanosti     PDF    TXT 78
 
IZ HŠD-a
     
Oliver Vlainć
Petodnevna ekskurzija ogranaka Gospića i Karlovca u Rumunjsku     PDF    TXT 80
Damir Delač
Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2018. godine     PDF    TXT 88
Damir Delač
Zapisnik Redovite sjednice Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva 2018.     PDF    TXT 91
 
KNJIŽEVNOST
     
Oleg Antonić
Svako dobro (pjesma)     PDF    TXT 93
 
IN MEMORIAM
     
Oliver Vlainć
ŠIME RONČEVIĆ, dipl. ing. šum.(1943.-2019.)     PDF    TXT 96

                UNDER CONSTRUCTION