broj: 9-10/2018        pdf (10,64 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201809 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Povodom 120. obljetnice     pdf    TXT     HR     EN 457
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krunoslav Teslak, Marijana Žunić, Karlo Beljan, Jura Čavlović UDK 630* 923 + 619 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.1
Stanje i izazovi gospodarenja privatnim šumama u Hrvatskoj u postojećim ekološkim i sociološkim okolnostima     pdf    TXT     HR     EN 459
Luka Kasumović, Ake Lindelöw, Boris Hrašovec UDK 630* 453 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.2
Utjecaj gustoće predatora i zimskog mortaliteta na reprodukciju bivoltnih populacija smrekovog potkornjaka Ips typographus L. (Coleoptera: Curculionidae)     pdf    TXT     HR     EN 473
Mirna Mihelčić, Josipa Habuš, Marko Vucelja, Petra Svoboda, Ivan-Christian Kurolt, Alemka Markotić, Nenad Turk, Josip Margaletić, Marina Šantić UDK 630* 443 + 451 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.3
Prevalencija bakterije Francisella tularensis u populaciji sitnih sisavaca u kontinentalnim šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 481
Silvija Šiljeg, Ivan Marić, Gojko Nikolić , Ante Šiljeg UDK 630* 451 + 153 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.4
Analiza dostupnosti urbanih zelenih površina u naselju Zadar, Hrvatska     pdf    TXT     HR     EN 487
Mădălina Fornea, Marcian Bîrda, Stelian Alexandru Borz, Bogdan Popa, Željko TomaŠić UDK 630* 360 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.5
Uvjeti pridobivanja drva, osobitosti tržišta ili tržišno natjecanje: Rumunjska studija slučaja o kretanju ugovornih stopa za drvo na panju     pdf    TXT     HR     EN 499
Sažetak
U radu se istražuje povezanost postupaka pridobivanja drva i kretanja natječajnih cijena drva na panju. Istraživanje je provedeno na uzorku koji obuhvaća jednu šumsku regiju u Rumunjskoj, a cilj je bio utvrditi u kojoj mjeri pokazatelji pridobivanja prodanog drva utječu na natječajne cijene. Korišteni podaci Regionalne uprave šuma Baia Mare (RFA Baia Mare), Maramureş (slika 1), koja se sastoji od 13 šumarija, čine ugovore o sječi kroz tri godine gospodarenja (2012–2014). Autori smatraju da se navedeni podaci mogu smatrati reprezentativnim za rumunjske uvjete te mogu poslužiti kao ogledni primjer za svrhu istraživanja u ovoj studiji. Na temelju uzorka od 1192 potpisana ugovora, koji su obuhvaćali više od 20.000 ha sječne površine i više od 600.000 m3 užite drvne zalihe, na temelju deskriptivne statistike, dobiveni su modeli predviđanja budućih natječajnih cijena, ovisno o raznovrsnosti uvjeta pri pridobivanju drva. Značajke sustava pridobivanja drva kao što su: 1. vrsta sječe, 2. veličina sječine, 3. sječna gustoća, 4. dimenzije stabla, 5. nagib terena i 6. srednja udaljenost privlačenja drva, imali su prilično slab učinak na iznose natječajnih (početnih) (R2 = 0,20) i prodajnih (ostvarenih) cijena (R2 = 0,17), što pokazuje da se preostala varijabilnost cijena može odnositi i na druge čimbenike. Nije bilo jasno izraženih odnosa između odstupanja pokazatelja u sustavu pridobivanja drva i razlika u cijeni koju su ponuđači plaćali za kupnju drva na panju. Stoga je provedena detaljnija analiza cijena kako bi se vidjelo do koje se mjere cijene mogu objasniti promjenama u odnosu na ponudu i potražnju. Analiza je pokazala da je u razdoblju istraživanja došlo do povećanja potražnje drva na panju, istodobno i uz veću potražnju za vrstama četinjača. Rezultati ove studije mogli bi pomoći šumovlasnicima/šumoposjednicima pri gospodarenju šumama, ali i privatnim poduzetnicima u šumarstvu prilikom planiranja i vođenja njihovog poslovanja.

Ključne riječi: uvjeti pridobivanja drva; model predviđanja cijena; natječajna (početna) cijena; prodajna (ostvarena) cijena; ponuda; potražnja; četinjače; bukva
Ali Bayraktar, Fahrettin Atar, Nebahat Yildirim, Ibrahim Turna UDK 630* 181.5 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.6
Utjecaj različitih supstrata i hormona na zakorjenjivanje reznica obične tise (Taxus baccata L.)     pdf    TXT     HR     EN 509
Vanja Daničić, Branislav Kovačević, Dalibor Ballian UDK 630* 164 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.7
Varijabilnost morfoloških svojstava ploda europskog pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) u prirodnim populacijama Bosne i Hercegovine     pdf    TXT     HR     EN 517
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Xiaoyang Zeng UDK 630* 114.2 + 272
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.8
Utjecaj turizma na aktivnost ugljika, dušika i enzima u tlu u urbanom parku u Kini     pdf    TXT     HR     EN 529
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Patka lastarka (Anas acuta L.)     PDF    TXT 537
Juraj Medvedović
Mi i životni prostor     PDF    TXT 538
Jozo Franjić
Neke zanimljivosti iz Triglavskoga nacionalnoga parka     PDF    TXT 541
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Branko Meštrić
Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista     PDF    TXT 547
 
IZ HŠD-a
     
Ivan Grginčić, Oliver Vlainić
Karlovački ogranak Hrvatskoga šumarskoga društva svečano obilježio 65 godina rada     PDF    TXT 555

                UNDER CONSTRUCTION