broj: 9-10/2018        pdf (10,64 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201809 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Povodom 120. obljetnice     pdf    TXT     HR     EN 457
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krunoslav Teslak, Marijana Žunić, Karlo Beljan, Jura Čavlović UDK 630* 923 + 619 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.1
Stanje i izazovi gospodarenja privatnim šumama u Hrvatskoj u postojećim ekološkim i sociološkim okolnostima     pdf    TXT     HR     EN 459
Luka Kasumović, Ake Lindelöw, Boris Hrašovec UDK 630* 453 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.2
Utjecaj gustoće predatora i zimskog mortaliteta na reprodukciju bivoltnih populacija smrekovog potkornjaka Ips typographus L. (Coleoptera: Curculionidae)     pdf    TXT     HR     EN 473
Mirna Mihelčić, Josipa Habuš, Marko Vucelja, Petra Svoboda, Ivan-Christian Kurolt, Alemka Markotić, Nenad Turk, Josip Margaletić, Marina Šantić UDK 630* 443 + 451 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.3
Prevalencija bakterije Francisella tularensis u populaciji sitnih sisavaca u kontinentalnim šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 481
Silvija Šiljeg, Ivan Marić, Gojko Nikolić , Ante Šiljeg UDK 630* 451 + 153 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.4
Analiza dostupnosti urbanih zelenih površina u naselju Zadar, Hrvatska     pdf    TXT     HR     EN 487
Sažetak
Dostupnost urbanih zelenih površina (UZP) sastavni je element zadovoljavajuće kvalitete života. Zbog nagle urbanizacije proučavanje zelenih površina postaje jedan od ključnih elemenata urbanističkog planiranja. Funkcionalna mreža prometnog sustava i optimalan prostorni raspored UZP-a preduvjeti su za održavanje ekološke ravnoteže urbanog krajolika. Analiza dostupnosti UZP-a u naselju Zadar izvršena je u sklopu projekta Urban Green Belts Project (UGB). Analizi je prethodila izrada prostorno-orijentirane baze UZP-a. Podaci su prikupljeni metodom nadzirane klasifikacije multispektralnih LANDSAT snimaka i metodom ručne vektorizacije DOF snimaka. U prvoj fazi istraživanja izvršena je analiza dostupnosti
UZP-a prema ANG standardu. Indikator dostupnosti generiran je na temelju sedam objektivnih mjera koji uključuju površinu UZP-a po stanovniku te dostupnost šest funkcionalnih razina UZP-a. Izvedeni indikator dostupnosti uspoređen je sa subjektivnim mjerama koje su izvedene anketnim ispitivanjem 718 ispitanika unutar 41 statističkog kruga. Prikupljeni podaci reflektiraju individualnu procjenu te zadovoljstvo dostupnošću UZP-om. Ovo istraživanje istaknulo je važnost korištenja objektivnih i subjektivnih mjera u procesu razumijevanja dostupnosti UZP-a. Rezultati su pokazali da prilikom vrednovanja dostupnosti stanovnici naglasak stavljaju na uže stambeno okruženje, zanemarujući time više funkcionalne razine UZP-a. Nadalje, velike količine UZP-a unutar grada (114 m² po stanovniku) ne moraju generirati slično zadovoljstvo njihovom dostupnošću. Izlazni rezultati mogu služiti kao smjernice za daljnji razvoj grada u kontekstu planiranja funkcionalne mreže UZP-a.

Ključne riječi: urbane zelene površine (UZP); indikator dostupnosti; subjektivne i objektivne mjere; Zadar.
Mădălina Fornea, Marcian Bîrda, Stelian Alexandru Borz, Bogdan Popa, Željko TomaŠić UDK 630* 360 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.5
Uvjeti pridobivanja drva, osobitosti tržišta ili tržišno natjecanje: Rumunjska studija slučaja o kretanju ugovornih stopa za drvo na panju     pdf    TXT     HR     EN 499
Ali Bayraktar, Fahrettin Atar, Nebahat Yildirim, Ibrahim Turna UDK 630* 181.5 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.6
Utjecaj različitih supstrata i hormona na zakorjenjivanje reznica obične tise (Taxus baccata L.)     pdf    TXT     HR     EN 509
Vanja Daničić, Branislav Kovačević, Dalibor Ballian UDK 630* 164 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.7
Varijabilnost morfoloških svojstava ploda europskog pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) u prirodnim populacijama Bosne i Hercegovine     pdf    TXT     HR     EN 517
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Xiaoyang Zeng UDK 630* 114.2 + 272
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.8
Utjecaj turizma na aktivnost ugljika, dušika i enzima u tlu u urbanom parku u Kini     pdf    TXT     HR     EN 529
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Patka lastarka (Anas acuta L.)     PDF    TXT 537
Juraj Medvedović
Mi i životni prostor     PDF    TXT 538
Jozo Franjić
Neke zanimljivosti iz Triglavskoga nacionalnoga parka     PDF    TXT 541
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Branko Meštrić
Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista     PDF    TXT 547
 
IZ HŠD-a
     
Ivan Grginčić, Oliver Vlainić
Karlovački ogranak Hrvatskoga šumarskoga društva svečano obilježio 65 godina rada     PDF    TXT 555

                UNDER CONSTRUCTION