broj: 9-10/2018        pdf (10,64 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201809 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Povodom 120. obljetnice     pdf    TXT     HR     EN 457
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krunoslav Teslak, Marijana Žunić, Karlo Beljan, Jura Čavlović UDK 630* 923 + 619 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.1
Stanje i izazovi gospodarenja privatnim šumama u Hrvatskoj u postojećim ekološkim i sociološkim okolnostima     pdf    TXT     HR     EN 459
Luka Kasumović, Ake Lindelöw, Boris Hrašovec UDK 630* 453 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.2
Utjecaj gustoće predatora i zimskog mortaliteta na reprodukciju bivoltnih populacija smrekovog potkornjaka Ips typographus L. (Coleoptera: Curculionidae)     pdf    TXT     HR     EN 473
Sažetak
Smrekov pisar, Ips typographus je jedan od najštetnijih i najistraživanijih štetnika smreke u Europi. Istraživanje je provedeno s ciljem utvrđivanja utjecaja zimskog mortaliteta i gustoće predatora na uspjeh reprodukcije bivoltnih populacija smrekovog potkornjaka, Ips typographus L., koje koloniziraju posječena stabla u smrekovim kulturama jugozapadne Hrvatske. Početkom srpnja 2014. u kulturi smreke oboreno je 5 stabla istih dimenzija. Stabla su ostavljena u sjeni okolnih stabala kako bi ih kolonizirale jedinke smrekvog pisara. Početkom siječnja 2015. stabla su prevezena u skladište, gdje su detaljno analizirana. Najprije su podijeljena u sekcije dužine 1 m kojima je na temelju promjera na sredini sekcije izračunata površina kore (m2). Prije otkoravanja svake sekcije najprije su izbrojani izletni otvori. Nakon otkoravanja utvrđen je broj ličinki (prvog, drugog i trećeg larvalnog stadija), kukuljica, mladih imaga potkornjaka te broj ličinki predatora. Mortalitet ličinki, kukuljica i mladih imaga utvrđen je na temelju njihove pokretljivosti na sobnoj temperaturi. Na svakom uzorku kore izbrojane su galerije te je utvrđen broj galerija po bračnoj komorici, odnosno prosječan broj ženki po jednom mužjaku. Kod izračuna uspjeha reprodukcije izraženog brojem kćeri po majci (♀/♀) uzet je u obzir omjer spolova 50:50.
Niska gustoća kolonizacije izražena brojem majčinskih galerija po kvadratu kore rezultira visokim uspjehom reprodukcije izraženim brojem kćeri po majci (♀/♀). Suprotno od već provedenih istraživanja, mala srednja gustoća galerija po m2 kore (27 do 146) rezultirala je s malim uspjehom reprodukcije (0.5 do 4.2 ♀/♀). Mali uspjeh reprodukcije posljedica je visoke stope mortaliteta ličinki, kukuljica i mladog imaga tijekom zime, ali i visoke gustoće ličinki predatora. Rezultati upućuju na činjenicu da predatori, ponajprije muhe gusjeničarke–rod Medetera (Diptera: Dolichopodidae) imaju važan utjecaj na populaciju potkornjaka i pri niskim gustoćama populacije, za razliku od već provedenih istraživanja. U provedenom istraživanju sustavi s dvije galerije bili su najzastupljeniji (74 %), što znači da je mehanizam izbjegavanja unutarvrsne kompeticije ličinki za ishranu svježim floemom prisutan i kod endemičnih gustoća populacija kao svojevrsna evolucijska prilagodba, za razliku od dosadašnjih istra­živanja koja potvrđuju njegovu prisutnost samo kod visokih gustoća populacija.

Ključne riječi: kopulacija; niska gustoća; galerije; unutarvrsna; Medetera
Mirna Mihelčić, Josipa Habuš, Marko Vucelja, Petra Svoboda, Ivan-Christian Kurolt, Alemka Markotić, Nenad Turk, Josip Margaletić, Marina Šantić UDK 630* 443 + 451 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.3
Prevalencija bakterije Francisella tularensis u populaciji sitnih sisavaca u kontinentalnim šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 481
Silvija Šiljeg, Ivan Marić, Gojko Nikolić , Ante Šiljeg UDK 630* 451 + 153 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.4
Analiza dostupnosti urbanih zelenih površina u naselju Zadar, Hrvatska     pdf    TXT     HR     EN 487
Mădălina Fornea, Marcian Bîrda, Stelian Alexandru Borz, Bogdan Popa, Željko TomaŠić UDK 630* 360 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.5
Uvjeti pridobivanja drva, osobitosti tržišta ili tržišno natjecanje: Rumunjska studija slučaja o kretanju ugovornih stopa za drvo na panju     pdf    TXT     HR     EN 499
Ali Bayraktar, Fahrettin Atar, Nebahat Yildirim, Ibrahim Turna UDK 630* 181.5 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.6
Utjecaj različitih supstrata i hormona na zakorjenjivanje reznica obične tise (Taxus baccata L.)     pdf    TXT     HR     EN 509
Vanja Daničić, Branislav Kovačević, Dalibor Ballian UDK 630* 164 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.7
Varijabilnost morfoloških svojstava ploda europskog pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) u prirodnim populacijama Bosne i Hercegovine     pdf    TXT     HR     EN 517
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Xiaoyang Zeng UDK 630* 114.2 + 272
https://doi.org/10.31298/sl.142.9-10.8
Utjecaj turizma na aktivnost ugljika, dušika i enzima u tlu u urbanom parku u Kini     pdf    TXT     HR     EN 529
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Patka lastarka (Anas acuta L.)     PDF    TXT 537
Juraj Medvedović
Mi i životni prostor     PDF    TXT 538
Jozo Franjić
Neke zanimljivosti iz Triglavskoga nacionalnoga parka     PDF    TXT 541
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Branko Meštrić
Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista     PDF    TXT 547
 
IZ HŠD-a
     
Ivan Grginčić, Oliver Vlainić
Karlovački ogranak Hrvatskoga šumarskoga društva svečano obilježio 65 godina rada     PDF    TXT 555

                UNDER CONSTRUCTION