broj: 11-12/2016        pdf (16,97 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201611 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
PRVA KONFERENCIJA OVLAŠTENIH INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE     pdf    TXT     HR     EN 537
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ UDK 630* 232.3 (Fraxinus angustifolia Vahl.) (001)
PROCJENA VITALITETA SVJEŽEG I PRELEŽALOG SJEMENA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl)     pdf    TXT     HR     EN 539
Stefan F. WIRTH, Olivia WEIS, Milan PERNEK UDK 630* 453 (001)
USPOREDBA FORETIČKIH GRINJA NA POTKORNJACIMA Ips typographus I Ips cembrae U SREDIŠNJOJ HRVATSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 549
Sažetak
Na nekoliko lokacija u Hrvatskoj (Nova Gradiška, Koprivnica, Gospić i Jastrebarsko) sa različitih vrsta drveća (Picea abies, Larix decidua i Pinus sylvestris) sakupljani su različiti stadiji ariševog potkornjaka, Ips cembrae i smrekinog pisara, Ips typographus te supstrat iz njihovih hodnika u svrhu sakupljana i identifikacije foretičkih grinja. Izravno sa tijela potkornjaka determinirano je 4 vrsta grinja: Iponemus gaebleri (Tarsenomidae), Histiostoma piceae (Astigmata, Histiostomatoidea), Dendrolaelaps quadrisetus (Gamasina) i Urobovella sp. (Uropodidae). Iponemus gaebleri bila je najčešća nađena vrsta kod obiju vrsta potkornjaka.
Tri druge vtrste sakupljene su izravno iz hodničkih sustava. Istraživana su i mjesta spajanja foretičkih grinja s potkornjacima. Iponemus gaebleri i D. quadrisetus tako se najčešće nalaze na obronku zadka, dok se foretičke deutonimfe porodice Histiostomatidae obično nalaze na ventralnoj strani prsišta. Statističkom anlizom potvrđen je jasna preferencija I. gaebleri na I. cembrae. Mladi još nezreli kukci Ips cembrae, koji izlaze iz materinjih hodnika nose signifikantno više foretičkih grinja nego roditeljski. Ženke neidentifcirane vrste roda Histiostoma nađene su u hodnicima I. typographus. Grinje su uglavnom bile pokrivene s većim brojem neidentificiranim sporama gljiva iz skupine Ascomycota (Hypocreales).
U radu se daje dihotomski ključ za identifikaciju larvi i protonimfi za porodicu Histiostomatidae.

Ključne riječi: Coleoptera; Curculionidae; Scolytinae; Tarsenomidae; Histiostomatidae; Acari; Iponemus gaebleri; Histiostoma piceae; Bonomoia pini; ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae
Tolga OZTURK, Necmettin SENTURK UDK 630* 376 (001)
PRODUKTIVNOST I TROŠKOVI IZNOŠENJA DRVA POMOĆU URUS MIII ŽIČARA U SJEVEROISTOČNOJ TURSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 561
Turan SÖNMEZ, Aydin KAHRIMAN, Abdurrahman ŞAHIN, Mehmet YAVUZ UDK 630* 537 (001)
MODELI BIOMASE STABALA KALABRIJSKOG BORA U MEDITERANSKOM PODRUČJU TURSKE     pdf    TXT     HR     EN 567
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Maja JURC, György CSÓKA, Boris HRAŠOVEC UDK 630* 453
POTENCIJALNO ZNAČAJNI ŠTETNI KUKCI NA Celtis australis U SLOVENIJI, HRVATSKOJ I MAĐARSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 577
Milorad DANILOVIĆ, Slavica ANTONIĆ, Zoran ĐORĐEVIĆ, Pajo VOJVODIĆ UDK 630* 964
OZLJEDE PRI ŠUMSKOM RADU U ŠUMSKOME GOSPODARSTVU „SREMSKA MITROVICA“ U SRBIJI     pdf    TXT     HR     EN 589
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
BIJELA PASTIRICA (Motacilla alba L.)     PDF    TXT 601
Jozo Franjić
PUZAVA ŠLJIVA (Prunus prostrata Labill., Rosaceae) U HRVATSKOJ     PDF    TXT 602
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Hranislav Jakovac
NA KRAJU SLAVLJENIČKE GODINE     PDF    TXT 604
Marinko Prka
DA SE NE ZABORAVI (I NIKADA NE PONOVI)     pdf    TXT 606
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Branko Meštrić
OLIVER VLAINIĆ: FRANJO ŠPORER – PROMICATELJ ŠUMARSKOG OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ     PDF    TXT 610
Branko Meštrić
ŠUMARI U ČASOPISU “PRIRODOSLOVLJE” MATICE HRVATSKE     PDF    TXT 612
Frane Grospić
L’ITALIA FORESTALE E MONTANA     PDF    TXT 614
Dijana Vuletić
LJILJANA KEČA, NENAD KEČA, MILICA MARČETA: NEDRVNI ŠUMSKI PROIZVODI – SOCIO-EKONOMSKI I EKOLOŠKI ASPEKTI     PDF    TXT 617
 
IZLOŽBE I NATJECANJA
     
Mandica Dasović
JESEN U LICI     PDF    TXT 619
 
OBLJETNICE
     
Silvija Zec
PRVA KONFERENCIJA OVLAŠTENIH INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE     PDF    TXT 623
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Branko Meštrić
PRONAĐENA POVELJA HŠD IZ 1884. GODINE     PDF    TXT 626
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Željko Španjol
Dr. sc. VESNA KRPINA     PDF    TXT 629
Danko Diminić
Dr. sc. KRUNOSLAV ARAČ     PDF    TXT 631
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Herman Sušnik
IZVOR RUDINOVA VODA     PDF    TXT 634
Damir Delač
Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2016. godine     PDF    TXT 637
 
IN MEMORIAM
     
Igor Anić
Prof. dr. sc. EMIL KLIMO (1930. – 2016.)     PDF    TXT 643

                UNDER CONSTRUCTION