broj: 3-4/2015        pdf (4,59 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA     pdf    TXT     HR     EN 121
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Ante P. B. Krpan, Željko Tomašić, Željko Zečić, Dijana Vuletić UDK 630* 537 (001)
BIOPROIZVODNOST AMORFE (Amorpha fruticosa L.) U JEDNOGODIŠNJOJ, DVOGODIŠNJOJ I ČETVEROGODIŠNJOJ OPHODNJI     pdf    TXT     HR     EN 123
Marijan Grubešić, Josip Margaletić, Duško Čirović, Marko Vucelja, Linda Bjedov, Jelena Burazerović, Kristijan Tomljanović UDK630* 153 (Castor fiber L.)(001)
ANALIZA MORTALITETA DABROVA (Castor fiber L.) U HRVATSKOJ I SRBIJI     pdf    TXT     HR     EN 137
Damir Drvodelić, Tomislav Jemrić, Milan Oršanić, Vinko Paulić UDK 630* 232.3 + 283 (001)
KRUPNOĆA PLODA DIVLJE JABUKE (Malus sylvestris (L.) Mill.): UTJECAJ NA MORFOLŠKO-FIZIOLOŠKA SVOJSTVA SJEMENA     pdf    TXT     HR     EN 145
Vera Batanjski, Eva Kabaš, Nevena Kuzmanović, Snežana Vukojičić, Dmitar Lakušić, Slobodan Jovanović UDK 630* 188 (001)
NOVE INVAZIVNE ŠUMSKE ZAJEDNICE POPLAVNIH OSJETLJIVIH STANIŠTA – STUDIJA SLUČAJA IZ RAMSARSKOG PODRUČJA CARSKA BARA (VOJVODINA, SRBIJA)     pdf    TXT     HR     EN 155
Vid Privora, Mirjana Herak Ćustić, Marko Petek, Ivan Šimić, Igor Palčić, Nikolina Sabljić UDK 630* 272 + 114.2 (001)
ISHRANJENOST TRAVNJAKA U PARKOVNIM JAVNIM POVRŠINAMA GRADA ZAGREBA     pdf    TXT     HR     EN 171
Petr Zahradník, Marie Zahradníková UDK 630* 453 (001)
UČINKOVITOST NOVOG NAČINA POSTAVLJANJA FEROMONSKIH KLOPKI NAMIJENJENIH ULOVU IPS TYPOGRAPHUS (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE, SCOLYTINAE)     pdf    TXT     HR     EN 181
Sažetak
U radu se uspoređuje lovna učinkovitost različitog načina postavljanja feromonskih klopki u smislu opremanja feromonskim dispenzerima i prostornog rasporeda. Uobičajeni, tradicionalni način postavljanja označen kao „A1“, sastoji se od niza feromonskih klopki postavljenih uzduž šumskog ruba i međusobno udaljenih 20 metara. Testirani novi načini montaže (Slika 1) sastojali su se od niza klopki poredanih jedna uz drugu bez razmaka, gdje je svaka klopka bila opremljena feromonom („A2“), svaka druga opremljena feromonom („A3“) i gdje su samo dvije rubne i srednja klopka imala obješeni feromonski dispenzer („A4“).
Za uobičajeni način postavljanja klopki (“A1“) lovna učinkovitost definirana je kao referentna vrijednost od 100% (Slika 2). Prema rezultatima ulova u 2009. godini nije bilo statistički značajnih razlika u smislu boljih ulova bilo kojim od testiranih lovnih sustava (“A2” – 91 %, “A3” – 61 % i “A4” – 51 %). Iako je raspored “A2” u 2010. godini pokazao veću očinkovitost od 140%, preostala dva rasporeda imala su učinkovitost od 79 % (“A3”) i 64 % (“A4”). Ukupni ulovi tijekom 2009. godine iznosili su: “A1” – 384 317 potkornjaka, “A2” – 350 898 potkornjaka, “A3” – 233 274 potkornjaka i “A4” – 194 509. Ukupni ulovi tijekom 2010. godine iznosili su: “A1” – 247 988 potkornjaka, “A2” – 348 020 potkornjaka, “A3” – 196 082 potkornjaka i “A4” – 158 082.
Prema rezultatima provedenog istraživanja, najveća lovna učinkovitost sustava feromonskih klopki za lov smrekinog pisara potvrđena je uobičajenim postavljanjem feromonskih klopki s razmakom i uzduž šumskog ruba („A1“ sustav), dok je u središtu progala posječenih čistom sječom po učinkovitosti dominirao raspored bez razmaka („A2“ sustav). U kontekstu sanacije žarišta napada ovog potkornjaka, provedeno istraživanje ukazalo je na mogućnost optimizacije postavljanja feromonskih klopki na način da se umjesto uobičajeno razmaknutih klopki one mogu postavljati neposredno jedna uz drugu, čime se olakšava i pojednostavljuje montaža klopki. Time je osigurana i bolja učinkovitost u susatvu aktivne kontrole i ograničavanje gradacija smrekinih potkornjaka.

Ključne riječi: smrekini potkornjaci; feromonske klopke; prostorni raspored klopki; suzbijanje potkornjaka
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
PUPAVAC (Upupa epops L.)     PDF    TXT 187
Jozo Franjić
OZIMNICA (Eranthis hiemalis /L./ Salisb., Ranunculaceae) NAJRANIJA PROLJETNICA     PDF    TXT 188
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Josip Knepr
KOMENTAR NA ODGOVOR PREDSJEDNIKA UPRAVE HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. ZAGREB NA PISMO PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA: PUNO LIJEPIH RIJEČI, MALO ODGOVORA     PDF    TXT 191
 
AKTUALNO
     
Oliver Vlainić
STRUČNO-POPULARNI SKUP U VOJNIĆU     PDF    TXT 193
Oliver Vlainić
ŠUMARSKI SEKTOR PREDSTAVLJEN U SABORU REPUBLIKE HRVATSKE     PDF    TXT 195
Goran Vincenc
KONFERENCIJA ZA TISAK POVODOM OBILJEŽAVANJA 250 GODINA ŠUMARSTVA U HRVATSKOJ I SVJETSKOGA DANA ŠUMA     PDF    TXT 198
 
OBLJETNICE
     
Vice Ivančević
U RODNOM BRIBIRU OBILJEŽENA 200. GODIŠNJICA ROĐENJA JOSIPA PANČIĆA     PDF    TXT 200
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Milan Glavaš
59. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE     PDF    TXT 202
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Frane Grospić
LIPOVLJANSKI SUSRETI – EKSKURZIJA ČLANOVA HŠD, OGRANAK ZAGREB U LIPOVLJANE 20. 3. 2015.     PDF    TXT 206
Hranislav Jakovac
21. ALPE-ADRIA 2015.     PDF    TXT 207
Damir Delač
ZAPISNIK 1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA     PDF    TXT 210
 
IN MEMORIAM
     
Vice Ivančević
VLADIMIR, VLATKO, SKORUP, dipl. ing. šum. (1936-2015)     PDF    TXT 212
Marijan Grubešić, Milan Glavaš
Prof. dr. sc. DOMINIK RAGUŽ (1932–2015)     PDF    TXT 215

                UNDER CONSTRUCTION