broj: 1-2/2014        pdf (5,91 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201401 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
LEDENA KIŠA U GORSKOM KOTARU     pdf    TXT     HR     EN 5
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Igor Poljak, Marilena Idžojtić, Irena Šapić, Joso Vukelić, Marko Zebec UDK 630*164 (001)
VARIJABILNOST POPULACIJA BIJELE (Alnus incana /L./ Moench) I CRNE JOHE (A. glutinosa /L./ Gaertn.) NA PODRUČJU MURE I DRAVE PREMA MORFOLOŠKIM OBILJEŽJIMA LISTOVA     pdf    TXT     HR     EN 7
Jaroslav Holuša, Emanuel Kula, Filip Wewiora, Karolina Lukášová UDK 630*453 (001)
ROJENJE, GUSTOĆA I RASPORED POPULACIJE NA LOVNIM STABLIMA I PREZIMLJAVANJE ARIŠEVOG POTKORNJAKA (Ips cembrae) U ČEŠKOJ     pdf    TXT     HR     EN 19
Bojan GAVRILOVIĆ, Branka GAVRILOVIĆ, Srećko ĆURČIĆ, Dejan STOJANOVIĆ, Dragiša SAVIĆ UDK 630*453 (001)
ZLATICE (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) PLANINE FRUŠKE GORE (VOJVODINA, SJEVERNA SRBIJA), SA PREGLEDOM BILJAKA HRANITELJICA     pdf    TXT     HR     EN 29
Ante P. B. KRPAN, Željko TOMAŠIĆ, Igor STANKIĆ UDK 630* 537 + 562 (001)
ISTRAŽIVANJA BIOPRODUKCIJSKIH I ENERGETSKIH POTENCIJALA AMORFE (Amorpha fruticosaL.)     pdf    TXT     HR     EN 43
Sažetak
U radu su prikazani rezultati treće godine istraživanja vezanih za biopotencijal i energetske značajke amorfe. Cjelokupno istraživanje planira se završiti unutar razdoblja od 6 godina. Prema utvrđenome godišnjem planu, istraživanja su provedena na plohama 1 i 3. Istraživački blok poligon postavljen je u trinaestogodišnjoj amorfi u odjelu 126a u Gospodarskoj jedinici Posavske šume, Šumarija Sunja, UŠP Sisak. Istraživanja se provode na temelju protokola projekta i godišnjih planova rada na četiri pokusna polja, svako sa po šest pokusnih ploha veličine 5 x 5 m. Temeljna zadaća znanstveno-istraživačkog projekta je utvrđivanje trendova kretanja bioproizvodnog, odnosno bioenergijskog kapaciteta u od prirode zakorijenjenoj amorfi pri ponavljanim sječama. Vremenski ritam istraživanja određen je pripadnim brojem plohe, definiran uz to projektnim protokolom i godišnjim planovima rada.
Na plohama 1, koje se sijeku svake godine po završetku vegetacije, utvrđeno je da godišnja bioproizvodnost zelene i suhe biomase varira. Nakon prve vegetacije 2008. suha je tvar iznosila 12 t/ha (Krpan i Tomašić 2009), nakon druge (2009) 7,87 t/ha (Krpan et al. 2011b), a nakon treće (2010) 9,79 t/ha, pa se može zaključiti da je trend bioproizvodnje amorfe u opadanju u odnosu na prvu vegetaciju. Godišnja prosječna proizvodnja u dvogodišnjoj ophodnji amorfe je 8,19 t/ha, a u trogodišnjoj 7,03 t/ha. Zelena biomasa amorfe svedena je na suhu, prema udjelima mokrine drva koja u uzorcima u trenutku sječe varira ne prelazeći 35 %.
Bioproizvodnost amorfe iz panja ovisi o broju izdanaka i njihovim dimenzijama, na što će utjecati vanjski utjecaji poput hranidbenog potencijala tla te prevladavajućih klimatskih čimbenika u vrijeme vegetacije. Na plohama 1 srednji prsni promjer izdanka amorfe je 7,99 mm, a srednja visina 2,37 m, a na plohama 3 srednji je prsni promjer 11,61 mm, a srednja visina 2,79 m.
Prema rezultatima dosadašnjih istraživanja, unatoč utvrđenim trendovima opadanja bioproizvodnosti, amorfa zadržava konkurentnost u području obnovljivih izvora energije. Posebice iz razloga potpune prirodne pojavnosti i razvoja bez ikakvih agrotehničkih mjera i troškova (osim troškova pridobivanja i manipulacije), bez kakvih nije zamislivo podizanje i gospodarenje energetskih nasada kratkih ophodnji poznatih brzorastućih vrsta drva.

Ključne riječi: Bioproizvodnost amorfe; energetska korisnost; nizinski šumski ekosustavi; Hrvatska
 
STRUČNI ČLANCI
     
Marko Zebec, Marilena Idžojtić, Igor Poljak, Maja Zebec UDK 630*272
DENDROFLORA I USKLAĐENOST ARHITEKTONSKIH I HORTIKULTURNIH ELEMENATA PARKA OKO ŠUMARSKOG I AGRONOMSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU     pdf    TXT     HR     EN 55
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
BJELOVRATA MUHARICA (Ficedula albicollis Temm.)     PDF    TXT 65
Tijana Grgurić
REVITALIZACIJA CRETA TRSTENIK     PDF    TXT 66
 
OBLJETNICE
     
Jozo Franjić
200 GODINA OD ROĐENJA JOSIPA PANČIĆA (1814–1888)     PDF    TXT 67
Alojzije Frković
LOVČEVI ZAPISI FUŽINSKOG ŠUMARA LAVOSLAVA SLAVKA LOVRIĆA (1904–1955)     PDF    TXT 70
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Mario Božić
Dr. sc. ERNEST GORŠIĆ, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 75
Željko Zečić
Dr. sc. DINKO VUSIĆ     PDF    TXT 77
Ivan Martinić
Dr. sc. MATIJA LANDEKIĆ     PDF    TXT 78
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Igor Poljak
PRIKAZ KNJIGE "DENDROLOGIJA – CVIJET, ČEŠER, PLOD, SJEME" - Prof. dr. sc. MARILENA IDŽOJTIĆ     PDF    TXT 81
Alojzije Frković
ATLAS SELIDBE PTICA HRVATSKE (CROATIAN BIRD MIGRATION ATLAS) - JELENA KRALJ, SANJA BARIŠIĆ, VESNA TUTIŠ, DAVOR ĆIKOVIĆ     PDF    TXT 82
Milan Glavaš
Prof. dr. sc. ANTE P. B. KRPAN: IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA     PDF    TXT 85
Miroslav Harapin
KUKCI I BOLESTI - ŠTETOČINJE DRVEĆA I GRMLJA EUROPE     PDF    TXT 89
Miroslav Harapin
LEXICON SILVESTRE - VIŠEJEZIČNI ŠUMARSKI RJEČNIK 2. DIO     PDF    TXT 90
Frane Grospić
L’ITALIA FORESTALE E MONTANA     PDF    TXT 92
 
IZLOŽBE I NATJECANJA
     
Tijana Grgurić
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA "ŠUMA OKOM ŠUMARA" U UMJETNIČKOM PAVILJONU JURAJ ŠPORER U OPATIJI     PDF    TXT 95
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Oliver Vlainić
KARLOVAČKI OGRANAK U POSJETU POLJSKOJ     pdf    TXT 97
Hranislav Jakovac
ALPE-ADRIA 2014.     PDF    TXT 105
Tijana Grgurić
“ČUDESNA ŠUMA“     PDF    TXT 108
 
IN MEMORIAM
     
Miroslav Harapin
Dr. sc. JAKOB MARTINOVIĆ (1929–2013)     PDF    TXT 109
Josip Knepr
SRĐAN POPOVIĆ – SRĐO, dipl. ing. šum. (1937–2013)     PDF    TXT 111
Josip Ištvanić, Ingrid Šafranek
Prof. dr. sc. MARIJAN BREŽNJAK, PROFESSOR EMERITUS (1926–2014)     PDF    TXT 112

                UNDER CONSTRUCTION