broj: 11-12/2013        pdf (4,23 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
uredništvo
NA KRAJU GODINE     pdf    TXT     HR     EN 565
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Ivan Perković, Nikola Pernar, Darko Bakšić UDK 630*114.1 (001)
USPOREDBA DVIJE METODE PROSIJAVANJA I SEDIMENTACIJE ZA ODREĐIVANJE GRANULOMETRISKOG SASTAVA TLA – MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA INTERPRETACIJE     pdf    TXT     HR     EN 567
Tarik TREŠTIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ, Azra ČABARAVDIĆ, Ismir MURATAGIĆ UDK 630*412 (001)
UTJECAJ ČIMBENIKA MIKROLOKALITETA NA INTENZITET ZARAZE STABALA OBIČNE JELE BIJELOM IMELOM     pdf    TXT     HR     EN 575
Roman ROSAVEC, Zoran ŠIKIĆ, Željko ŠPANJOL, Damir BARČIĆ UDK 630*431 + 111 (001)
UTJECAJ METEOROLOŠKIH ČIMBENIKA NA ZAPALJIVOST NEKIH SREDOZEMNIH VRSTA     pdf    TXT     HR     EN 583
Matthias KROPF, Gerald HÖLZLER, Rosemarie PARZ-GOLLNER UDK 630 * 152 + 135 (Castor fiber L.) (001)
GENETIČKI DOKAZI O PORIJEKLU DANAŠNJE POPULACIJE EUROPSKOG DABRA (Castor fiber) U DONJOJ AUSTRIJI     pdf    TXT     HR     EN 591
Sažetak
Pored europskog dabra (Castor fiber) podrijetlom iz Poljske, Bjelorusije i Švedske, u razdoblju od 1976. do 1990. godine u porječje Dunava istočno od Beča u Republici Austriji unešene su i jedinke kanadskog dabra (C. canadensis). Zahvaljujući naporima oko reintrodukcije populacija dabra dobro se razvijala i danas se procjenjuje na više od 3000 jedinki. Postavlja se pitanje koje su od svojedobno unešenih jedinki (linija) "zaslužne" za ovaj uspjeh. U radu se prikazuje analiza mitohondrijske DNA (mtDNA) prikupljena iz uzoraka tkiva i dlake dabrova odstrijeljenih u razdoblju 2007–2011. Istraživanjem se željelo odgovoriti na pitanja o današnjoj zastupljenosti unutarvrsnih linija kojima su pripadale jedinke kod reintrodukcije te pitanje detekcije prisutnost gena udaljene vrste C. canadensis. Analiza metodom najveće vjerojatnosti (ML) bazirana na 81 generiranih DNA sekvenci mitohondrijskog kontrolnog područja u sprezi s 30 referentnih uzoraka dabra iz literaturnih izvora nije potvrdila prisutnost vrste C. canadensis u Donjoj Austriji. Što se pak europskog dabra (C. fiber) tiče, utvrđena je prisutnost tri unutarvrsne linije, uglavnom korespondirajuće sa tri različite podvrste. Dok je najveći broj uzoraka odgovarao skandinavskoj (ssp. fiber) ili srednjoeuropskoj podvrsti (vrlo vjerojatno C. f. albicus x belorussicus/orientoeuropaeus), jedan je uzorak genetički odstupao (definiran kao C. f. Pohlei) i pojavio se neočekivano s obzirom na poznate podatke o izvršenoj reintrodukciji. U radu se također razmatraju mogući aspekti križanja između prisutnih unutarvrsnih linija, mada mtDNA analiza nije uspjela u potpunosti odgovoriti na ova pitanja.
In addition, possible hybridisation among intraspecific beaver lineages is discussed, although the maternally inherited mtDNA analysed here did not give the ultimate answer to this question

Ključne riječi: Dunav; Donja Austrija; mtDNA; reintrodukcija
Andreas Redin, Göran Sjöberg UDK 630*151 (001)
UTJECAJ DABROVIH BRANA NA DRIFT BESKRALJEŠNJAKA U ŠUMSKIM POTOCIMA     pdf    TXT     HR     EN 597
 
STRUČNI ČLANCI
     
Boris Vrbek UDK 630 *114.4
METODA IZRADBE MONOLITA ŠUMSKIH TALA PRIMJENOM EPOKSIDNE SMOLE     pdf    TXT     HR     EN 609
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Ždral (Grus grus L.)     PDF    TXT 618
Alojzije Frković
JESTIVE GLJIVE NA POŠTANSKIM MARKAMA     PDF    TXT 619
 
OBLJETNICE
     
Jozo Franjić
120 GODINA OD ROĐENJA AKADEMIKA IVE PEVALEKA (1893–1967)     PDF    TXT 621
Milan Glavaš
HRVATSKA UDRUGA ZA ARBORIKULTURU (HUA) - OSTVARENJA TIJEKOM 10-GODIŠNJEG POSTOJANJA     PDF    TXT 625
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Boris Hrašovec
Mr. sc. Andrijana Tadić     PDF    TXT 633
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Alojzije Frković
Davor Martić: Sveti Hubert     PDF    TXT 635
Joso Gračan
Prikaz zbornika: Evaluation of Beech Genetic Resources for Sustainable Forestry     PDF    TXT 636
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Milan Glavaš
Osvrt na 10. simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini     PDF    TXT 645
Josip Dundović
8. HRVATSKI DANI BIOMASE: Znanstveno-stručni skup "Obnovljiva toplina: ključ za energetski zaokret", Našice, 6. rujna 2013.     PDF    TXT 648
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Miroslav Harapin
STRUČNO – TURISTIČKA EKSKURZIJA HŠD-a OGRANAK ZAGREB U LIKU     PDF    TXT 653
Damir Delač
ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 654
 
IN MEMORIAM
     
Miroslav Harapin
NIKOLA HERLJEVIĆ dipl. ing. šum. (1925–2013)     PDF    TXT 663
Vice Ivančević
DAVID KABALIN dipl. ing. šum. (1918–2012)     PDF    TXT 664
Vice Ivančević
MILAN GENERALOVIĆ dipl. ing. šum. (1928–2012)     PDF    TXT 668

                UNDER CONSTRUCTION