broj: 7-8/2013        pdf (5,06 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201307 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
ZANEMARUJE LI ŠUMARSKA PRAKSA NAČELA POTRAJNOG (ODRŽIVOG) GOSPODARENJA ŠUMAMA?     pdf    TXT     HR     EN 365
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krunoslav Teslak, Jura Čavlović, Mario Božić, Karlo Beljan UDK 630*228 + 653 (001)
KVALITATIVNA STRUKTURA STABALA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) KAO KRITERIJ PLANIRANJA SASTOJINA ZA OBNOVU     pdf    TXT     HR     EN 367
Miroslav Balanda, Ján Pittner, Milan Saniga, Ján Jaďuď, Lucia Danková, Marián Ďuriš UDK 630*815 + 612 * (Picea abies L. Karst) (001)
SASTOJINSKA DINAMIKA PRETPLANINSKE ŠUME SMREKE (Picea abies L. Karst) – REZULTAT PRIRODNIH POREMEĆAJA     pdf    TXT     HR     EN 379
Dimitrios N. Avtzis and Dinka Matošević UDK 630*453 (001)
EUROPA OSVOJENA U TRENU: PRVI UVID U PRODOR I ŠIRENJE KESTENOVE OSE ŠIŠKARICE (Dryocosmus kuriphilus) U SREDIŠNJOJ EUROPI PUTEM MITOHONDRIJSKE DNK     pdf    TXT     HR     EN 387
Oto Nakládal, Petr ŠENFELD, Milivoj FRANJEVIĆ, Hana UhlÍková UDK 630*453 (001)
USPOREDBA UČINKOVITOSTI CIJELOSEZONSKOG I STANDARDNOG FEROMONA ECOLURE® U ULOVIMA SMREKINOG PISARA (Ips typographus (L.))     pdf    TXT     HR     EN 395
Petra GROŠELJ, Lidija ZADNIK STIRN UDK 630*629 (001)
GRUPNO ODLUČIVANJE U UPRAVLJANJU ŠUMAMA: IZMEĐU KOMPROMISA I KONSENZUSA     pdf    TXT     HR     EN 403
Sažetak:
Upravljanje šumama evaluiralo je u složeniji zadatak, budući da je ekonomska dobit samo jedna od nekoliko važnih ciljeva upravljanja. Uvažavajući tako različit skup ciljeva upravljanja, zahtijeva korištenje višekriterijske metode odlučivanja. Kada je maksimalna proizvodnja drva bila jedini cilj, odluke o planiranju procesa u većini slučajeva donosio je vlasnik šume. Posljednjih dvadeset godina, proces planiranja se promijenio te uključuje interese više zainteresiranih strana kao npr. lokalne zajednice, javne predstavnike, lovce, ekologe, rekreativce i druge. Oni imaju različita znanja, iskustva, perspektive i interese. Formiranje grupe treba se temeljiti na participativnom planiranju. Glavni problem grupnog odlučivanja je rješavanje konflikta između različitih ciljeva i preferencija. Grupiranje pojedinačnih preferencija nije samo matematički već i filozofski problem. U radu smo predstavili analitički hijerarhijski proces kao prikladnu višekriterijsku metodu, koja se već primjenjuje u području šumarstva, planiranju žetve, očuvanju biološke raznolikosti, prostornom planiranju, održivosti šuma i drugdje. Studija o šumskom području Pohorja, planinskom lancu u sjevernoj Sloveniji, izvodi se prema opisanim teorijskim osnovama. Cilj našeg istraživanja bio je izbor optimalne alternative
za razvoj Pohorja. Identificirali smo pet mogućih alternativa na temelju pokazatelja održivosti. Alternative su uspoređivali nekolicina zainteresiranih sudionika, prema rezultatima SWOT analize, koja je izvedena na radionici, gdje su sudionici raspravljali o pojedinim poglavljima scenarija o upravljanju šumama. Rezultati pokazuju da je alternativa "Dobrobiti za ljude", koja uključuje sva važna gledišta za Pohorje, najprikladnija za razvoj istog.

Ključne riječi: upravljanje šumama; višekriterijsko odlučivanje; analitički hijerarhijski proces; grupno odlučivanje; kompromis; konsenzus; Pohorje; Slovenija
 
STRUČNI ČLANCI
     
Alojzije Frković UDK 630*156
LOV I LOVNE PRILIKE U SENJSKOM KOTARU KRAJEM 19. I POČETKOM 20. STOLJEĆA     pdf    TXT     HR     EN 411
Mr. Krunoslav Arač
BATOKLJUN (Coccothraustes coccothraustes L.)     pdf    TXT     HR     EN 419
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Krunoslav Teslak
Prof. dr. sc. Jura Čavlović: OSNOVE UREĐIVANJA ŠUMA     PDF    TXT 420
Dragutin Pičman
Sokolović, Dž., M. Bajrić: OTVARANJE ŠUMA     PDF    TXT 423
Alojzije Frković
Fra Crvenka, M.: ŽIVOTINJE U BIBLIJI     PDF    TXT 424
Frane Grospić
L´Italia forestale e montana     PDF    TXT 425
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jozo Franjić, Daniel Krstonošić
10. SIMPOZIJ EDGG-a (EUROPEAN DRY GRASSLAND GROUP) ZAMOŚĆ (POLJSKA) – OČUVANJE I RESTAURACIJA TRAVNJAKA     PDF    TXT 428
Ivan Lukić
INTERFORST 2014. - PREDSTAVLJANJE NADOLAZEĆEG SAJMA U LAUBAUU 4.–5. RUJNA 2013.     PDF    TXT 434
 
KORICE
     
Boris Hrašovec
Brijestovi potkornjaci – važni i neizostavni biološki čimbenik širenja holandske bolesti brijesta     PDF    TXT 440

                UNDER CONSTRUCTION