broj: 3-4/2010        pdf (7,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201003 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
DANI ŠUMA, SVJETSKI DAN VODA I SVJETSKI DAN METEOROLOGIJE     pdf    TXT     HR     EN 101
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Zečić,Ž., D. Vusić, M. Prka, S. Klepac UDK 630* 377 (001)
Utjecaj nagiba traktorskog puta na proizvodnost traktora Timberjack 240C pri privlačenju drvnih sortimenata u prebornim šumama     pdf    TXT     HR     EN 103
Ostrogović, M.Z., K. Sever, I.Anić UDK 630* 231 (001)
Utjecaj svjetla na prirodno pomlađivanje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u park-šumi Maksimir u Zagrebu     pdf    TXT     HR     EN 115
Jambreković,V., R. Despot, M. Hasan UDK 630* 841 (001)
Prikaz i ocjena fitosanitarnog sustava u tvrtkama ovlaštenim za tretiranje i označavanje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu     pdf    TXT     HR     EN 125
Pezdevšek Malovrh, Š., L. Zadnik Stirn, J. Krč UDK 630* 682 (001)
Utjecaj vlasničke i posjedovne strukture na spremnost šumoposjednika na povezivanje     pdf    TXT     HR     EN 139
 
STRUČNI ČLANCI
     
Posarić, Darko UDK 630* 440 + 450
Najvažniji razlozi gubitka hrasta lužnjaka (Quercus robur l.) iz sastojina do dobi prvih proreda     pdf    TXT     HR     EN 151
Ivančević, Vice UDK 630* 902
Nastavlja se bogata muzejska tradicija našeg šumarstva - Povodom otvorenja Šumarskog muzeja u Krasnu, prvoga u našoj zemlji     pdf    TXT     HR     EN 159
Sažetak: Osnutkom Šumarskog muzeja u Krasnu 2005. godine, prvoga u našoj zemlji, donekle je popunjena velika praznina u muzejskoj prezentaciji našestruke. Neposredno nakon toga otvoren je Šumarski muzej u Bošnjacima 2007. godine, pa su tako pokrivena tri važna segmenta našega šumarstva, i to: visoke preborne šume i primorski krš (Krasno) i nizinske regularne šume (Boš njaci). Osnutkom navedenih muzeja učinjen je velik napredak u muzejskoj prezentaciji našeg šumarstva, koji ima veliku ulogu u široj popularizaciji naše struke. Na tajnačin posjetitelji Šumarskog muzeja u Krasnu mogu se upoznati sa šumarstvom kroz povijesno razdoblje minulih vremena, ali takvu aktivnost tre ba još dopuniti studioznim istraživanjima povijesti šumarstva, organiziranjem stručnih skupova, prikupljanjem novih eksponata i dokumentacije, uvođenjem suvremene tehnike prezentacije, uključujući i eventualno njegovo proširenje.
Međutim, ovakvi “regionalni” šumarski muzeji nipošto ne mogu zamijenitijedan središnji Šumarski muzej u Zagrebu, koji je uostalom od 1898 god. dokraja II svjetskog rata bio smješten u Šumarskom domu u Zagrebu. Nedostatak središnjeg muzeja, gdje bi se prikazalo cjelokupno šumarstvo naše zemlje veliki je hendikep za našu struku. Zbog toga se njegovo ponovno otvaranje u nekadašnjim prostorima u Zagrebu postavlja kao prioritetna obveza sadašnje generacije šumara spram naših prethodnika, ali i cjelokupnoj šumarskoj struci.
Iz detaljno opisanog sadržaja Šumarskog muzeja u Krasnu s osobitim osvrtom na glavne izloške (eksponate) izdvojili smo neke najvažnije podatke. Muzejse nalazi u prizemlju stare, a sada renovirane zgrade Šumarije Krasno, u četiri prostorije i hodniku sa sanitarnim čvorom u površini od 131 m2. Ovom treba dodati i manju odvojenu nadstrešnicu od 34 m2, pa njegova sveukupna površina iznosi 165 m2. Prikupljeno je ukupno 357 izložaka (eksponata), a od toga 162 izložaka pripadaju različitoj pisanoj dokumentaciji (slike, karte, uređajni elaborati, knjige evidencija, stručne knjige, brošure i ostalo), a 195 izloža ka različitim sredstvima rada (instrumenti, alati, pribor i proizvodi). Biblioteka sadrži ukupno 556 primjeraka (326 knjiga i 230 brošura). Izražavajući zadovoljstvo dosadašnjim radom Šumarskog muzeja u Krasnu i zanimanjem široke publike, potrebno je poduzeti daljnje napore u proširenju njegovoga sadržaja uzimajući u obzir prezentirane preporuke.
Ključne riječi: izložak (eksponat); pisana dokumentacija; sredstva rada; šumarske discipline.; Šumarski muzej Krasno
Roša, Jadranka UDK 630* 892
Koraci do ekoznaka za ljekovito i aromatično bilje     pdf    TXT     HR     EN 169
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Čaplja danguba (Ardea purpurea L.)     PDF    TXT 178
 
AKTUALNO
     
Frković, Alojzije
Božuri hrvatske flore na poštanskim markama     PDF    TXT 179
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Španjol,Željko
Ivan Martinić:Upravljanje zaštićenim područjima prirode – planiranje, razvoj i održivost     PDF    TXT 180
Florijančić,Tihomir
Mladan Vidović: Povjesnica prava lova i lovnog prava kod Hrvata     PDF    TXT 182
Grospić, Frane
L’ Italia forestale e montana     PDF    TXT 183
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Jakovac,Hranislav
Alpe Adria 2010. - 15. zimsko-športski susret šumara     PDF    TXT 187
Jakovac,H., J.Dundović
42. EFNS, Ramsau (Austrija), 28. 2 – 6. 3. 2010.     PDF    TXT 188
Delač,Damir
Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 192
 
IN MEMORIAM
     
Schreiber,Porin
Josip Borić (1940 – 2009)     PDF    TXT 203

                UNDER CONSTRUCTION