broj: 3-4/2010        pdf (7,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201003 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
DANI ŠUMA, SVJETSKI DAN VODA I SVJETSKI DAN METEOROLOGIJE     pdf    TXT     HR     EN 101
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Zečić,Ž., D. Vusić, M. Prka, S. Klepac UDK 630* 377 (001)
Utjecaj nagiba traktorskog puta na proizvodnost traktora Timberjack 240C pri privlačenju drvnih sortimenata u prebornim šumama     pdf    TXT     HR     EN 103
Ostrogović, M.Z., K. Sever, I.Anić UDK 630* 231 (001)
Utjecaj svjetla na prirodno pomlađivanje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u park-šumi Maksimir u Zagrebu     pdf    TXT     HR     EN 115
Jambreković,V., R. Despot, M. Hasan UDK 630* 841 (001)
Prikaz i ocjena fitosanitarnog sustava u tvrtkama ovlaštenim za tretiranje i označavanje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu     pdf    TXT     HR     EN 125
Pezdevšek Malovrh, Š., L. Zadnik Stirn, J. Krč UDK 630* 682 (001)
Utjecaj vlasničke i posjedovne strukture na spremnost šumoposjednika na povezivanje     pdf    TXT     HR     EN 139
 
STRUČNI ČLANCI
     
Posarić, Darko UDK 630* 440 + 450
Najvažniji razlozi gubitka hrasta lužnjaka (Quercus robur l.) iz sastojina do dobi prvih proreda     pdf    TXT     HR     EN 151
Sažetak: Na propadanje hrastovih biljaka tijekom procesa prirodne ob-no ve i nakon njega, djeluju mnogi nepovoljni čimbenici. Njihovim nizanjem i(li) sinergijskim djelovanjem, određeni broj hrastovih biljaka biva uništen. Ako je obnova sastojine dobro uspjela, a štetni utjecaji budu do prvih proreda nadzirani i “obuzdavani”, vrlo je vjerojatno da će nastati kvalitetna hrastova sastojina. No, ako se u bilo kojoj fazi rasta sastojine zakasni sa zaštitom ili se ona propusti napraviti, hrastove biljke stradavaju. Zbog toga je vrlo važno kvalitetno štititi i njegovati mladu sastojinu do dobi prvih proreda.
Štetni utjecaji koji ugrožavaju hrastove biljke brojni su i raznoliki. Oni koji tijekom rasta sastojine najviše utječu na propadanje biljaka su površinska voda, mišoliki glodavci (napose voluharice – Slika 4) i konkurentska vegetacija korovskih vrsta (Slike 3 i 5). Neki su utjecaji pod stalnim nadzorom i kvalitetnom zaštitom (npr. hrastova pepelnica – Microsphaera alphitoidesGriff. et Maubl.) pa se od njih ne pojavljuju veće štete, iako su potencijalno vrlo opasni. Neki drugi su podcijenjeni i zbog toga se od njih javljaju štete, posebice nakon uklanjanja stare sastojine dovršnim sijekom, kada nadzor i kontrola bivaju manji. Upravo potreba trajnoga stručnog nadzora i kontrole stanja sastojina nameće se kao konačni zaključak ovoga rada, jer oni su preduvjet pravodobnoga i ispravnoga reagiranja na primijećene štetne utjecaje.
Ključne riječi: hrastov ponik; koljik; korovska vegetacija; mladik; nad zor stanja sastojina.; pomladak; površinska voda; Propadanje hrastovih biljaka; sitni glodavci
Ivančević, Vice UDK 630* 902
Nastavlja se bogata muzejska tradicija našeg šumarstva - Povodom otvorenja Šumarskog muzeja u Krasnu, prvoga u našoj zemlji     pdf    TXT     HR     EN 159
Roša, Jadranka UDK 630* 892
Koraci do ekoznaka za ljekovito i aromatično bilje     pdf    TXT     HR     EN 169
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Čaplja danguba (Ardea purpurea L.)     PDF    TXT 178
 
AKTUALNO
     
Frković, Alojzije
Božuri hrvatske flore na poštanskim markama     PDF    TXT 179
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Španjol,Željko
Ivan Martinić:Upravljanje zaštićenim područjima prirode – planiranje, razvoj i održivost     PDF    TXT 180
Florijančić,Tihomir
Mladan Vidović: Povjesnica prava lova i lovnog prava kod Hrvata     PDF    TXT 182
Grospić, Frane
L’ Italia forestale e montana     PDF    TXT 183
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Jakovac,Hranislav
Alpe Adria 2010. - 15. zimsko-športski susret šumara     PDF    TXT 187
Jakovac,H., J.Dundović
42. EFNS, Ramsau (Austrija), 28. 2 – 6. 3. 2010.     PDF    TXT 188
Delač,Damir
Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 192
 
IN MEMORIAM
     
Schreiber,Porin
Josip Borić (1940 – 2009)     PDF    TXT 203

                UNDER CONSTRUCTION