broj: 3-4/2010        pdf (7,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201003 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
DANI ŠUMA, SVJETSKI DAN VODA I SVJETSKI DAN METEOROLOGIJE     pdf    TXT     HR     EN 101
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Zečić,Ž., D. Vusić, M. Prka, S. Klepac UDK 630* 377 (001)
Utjecaj nagiba traktorskog puta na proizvodnost traktora Timberjack 240C pri privlačenju drvnih sortimenata u prebornim šumama     pdf    TXT     HR     EN 103
Ostrogović, M.Z., K. Sever, I.Anić UDK 630* 231 (001)
Utjecaj svjetla na prirodno pomlađivanje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u park-šumi Maksimir u Zagrebu     pdf    TXT     HR     EN 115
Sažetak: U park-šumi Maksimir, u mješovitoj sastojini hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino betuli-Quercetum roboris/Anić 1959/ Rauš 1969), analiziran je utjecaj svjetla na brojnost i kvalitetu mladog hrastovog naraštaja. Pokusna ploha obuhvatila je dvije pomladne jezgre u razvojnom stadiju mladika i površinu između jezgri u fazi ponika te mlađeg i starijeg pomlatka. Analiza podataka pokazala je da se prirodno pomlađivanje na malim površinama u park-šumi Maksimir odvija uspješno. Broj biljaka po jedinici površine je zadovoljavajući i iznosi 8,3 kom/m2. Prema vrsti smjese to je mješovita sastojina hrasta lužnjaka i običnoga graba s manjim udjelom divlje trešnje (PrunusaviumL.), klena (Acer campestreL.), lipe (Tiliasp.) i mliječa (A. platanoidesL.). Prednost mješovitih sastojina ogleda se u biološkoj i ekološkoj ravnoteži, a to su glavni ciljevi gospodarenja u park-šumi Maksimir. No, kvaliteta mladog na raštaja hrasta lužnjaka je upitna. Posljedica visoke gustoće biljaka na pom-lad noj površini je visok prosječni koeficijent vitkosti mladog hrastovog naraštaja. Velik udio deformiranih debala, loše razvijenih krošnji i prevelika zastupljenost korovske vegetacije posljedica su nenjegovanja pomlatka.
Utvrđene su prosječne godišnje relativne vrijednosti difuznog i izravnog svjetla u pojedinim razvojnim stadijima hrasta lužnjaka. Ovisnost broja biljaka u različitim razvojnim stadijima o svjetlosnim uvjetima pojedinog mikrostaništa potvrđena je ?2testom. Dobivena je jaka pozitivna linearna ko re lacija između prosječnog visinskog prirasta hrasta lužnjaka i vrijednosti izravnog svjetla (r = 0,5809).
Ključne riječi: izravno i difuzno svjetlo; kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.; pomladna jezgra; razvojni stadiji
Jambreković,V., R. Despot, M. Hasan UDK 630* 841 (001)
Prikaz i ocjena fitosanitarnog sustava u tvrtkama ovlaštenim za tretiranje i označavanje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu     pdf    TXT     HR     EN 125
Pezdevšek Malovrh, Š., L. Zadnik Stirn, J. Krč UDK 630* 682 (001)
Utjecaj vlasničke i posjedovne strukture na spremnost šumoposjednika na povezivanje     pdf    TXT     HR     EN 139
 
STRUČNI ČLANCI
     
Posarić, Darko UDK 630* 440 + 450
Najvažniji razlozi gubitka hrasta lužnjaka (Quercus robur l.) iz sastojina do dobi prvih proreda     pdf    TXT     HR     EN 151
Ivančević, Vice UDK 630* 902
Nastavlja se bogata muzejska tradicija našeg šumarstva - Povodom otvorenja Šumarskog muzeja u Krasnu, prvoga u našoj zemlji     pdf    TXT     HR     EN 159
Roša, Jadranka UDK 630* 892
Koraci do ekoznaka za ljekovito i aromatično bilje     pdf    TXT     HR     EN 169
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Čaplja danguba (Ardea purpurea L.)     PDF    TXT 178
 
AKTUALNO
     
Frković, Alojzije
Božuri hrvatske flore na poštanskim markama     PDF    TXT 179
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Španjol,Željko
Ivan Martinić:Upravljanje zaštićenim područjima prirode – planiranje, razvoj i održivost     PDF    TXT 180
Florijančić,Tihomir
Mladan Vidović: Povjesnica prava lova i lovnog prava kod Hrvata     PDF    TXT 182
Grospić, Frane
L’ Italia forestale e montana     PDF    TXT 183
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Jakovac,Hranislav
Alpe Adria 2010. - 15. zimsko-športski susret šumara     PDF    TXT 187
Jakovac,H., J.Dundović
42. EFNS, Ramsau (Austrija), 28. 2 – 6. 3. 2010.     PDF    TXT 188
Delač,Damir
Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 192
 
IN MEMORIAM
     
Schreiber,Porin
Josip Borić (1940 – 2009)     PDF    TXT 203

                UNDER CONSTRUCTION