broj: 3-4/2010        pdf (7,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201003 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
DANI ŠUMA, SVJETSKI DAN VODA I SVJETSKI DAN METEOROLOGIJE     pdf    TXT     HR     EN 101
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Zečić,Ž., D. Vusić, M. Prka, S. Klepac UDK 630* 377 (001)
Utjecaj nagiba traktorskog puta na proizvodnost traktora Timberjack 240C pri privlačenju drvnih sortimenata u prebornim šumama     pdf    TXT     HR     EN 103
Sažetak: Rad prikazuje rezultate istraživanja zglobnog traktora Timberjack 240C s dvobubanjskim vitlom Adler HY16 pri privlačenju drvnih sortimenata uz i niz nagib u prebornoj sječini. Radilište je smješteno na nadmorskoj visini od 870 m do 1097 m. Pri istraživanju navedenoga traktora ostvareno je efektivno vrijeme od 76,46 %, a 23,54 % otpada na opća vremena u ukupno utrošenom vremenu. Prosječni ostvareni tovar iznosi 5,04 m3pri privlačenju drva niz nagib (traktorski put 1), dok je pri privlačnju uz nagib (traktorski put 2) ostvaren prosječini tovar od 3,72 m3, a na oba traktorska puta prosječni tovar iznosi 4,63 m3. U efektivnom vremenu turnusa pri udaljenosti privlačenja od 500 m na fiksna vremena otpada 17,36 minuta, a na varijabilna 18,97 minuta. Efektivno vrijeme turnusa traktora iznosi 36,34 minute, a ukupno vrijeme 44,42 minute za udaljenost privlačenja od 500 m. Prosječna brzina kretanja neopterećenog traktora po traktorskim putevima iznosi 3,56 km/h, a opterećenog 3,50 km/h. Prosječna brzina vožnje neopterećenog traktora po pomoćnom stovarištu iznosi 4,65 km/h, a opterećenog 4,93 km/h pri udaljenostima od 65 m. Prosječna brzina izvlačenja užeta iznosi 0,97 km/h, a privitlavanja tovara 0,86 km/h. Norma vremena se na traktorskom putu 1 kreće od 5,32 min/m3(100 m) do 13,17 min/m3(1000 m) s prosječnim obujmom tovara od 5,04 m3. Na traktorskom putu 2 norma vremena kreće se od 7,22 min/m3(100 m) do 17,88 min/m3(1000 m) uz prosječni obujam tovara od 3,72 m3.
Dnevni se učinak privlačenja po traktorskom putu 1 kreće od 90,27 m3/dan za udaljenost privlačenja od 100 m do 36,45 m3/dan za 1000 m, a po traktorskom putu 2od 66,50 m3/dan do 26,85 m3/dan. Za udaljenosti od 100 m do 1000 m trošak se privlačenja drva po traktorsko putu 1 kreće od 31,83 kn/m3do 78,83 kn/m3. Trošak se privlačenja pri istim udaljenostima na traktorskom putu 2 kreće od 43,20 kn/m3do 107,01 kn/m3.
Ključne riječi: nagib; privlačenje; proizvodnost; troškovi; zglobni traktor
Ostrogović, M.Z., K. Sever, I.Anić UDK 630* 231 (001)
Utjecaj svjetla na prirodno pomlađivanje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u park-šumi Maksimir u Zagrebu     pdf    TXT     HR     EN 115
Jambreković,V., R. Despot, M. Hasan UDK 630* 841 (001)
Prikaz i ocjena fitosanitarnog sustava u tvrtkama ovlaštenim za tretiranje i označavanje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu     pdf    TXT     HR     EN 125
Pezdevšek Malovrh, Š., L. Zadnik Stirn, J. Krč UDK 630* 682 (001)
Utjecaj vlasničke i posjedovne strukture na spremnost šumoposjednika na povezivanje     pdf    TXT     HR     EN 139
 
STRUČNI ČLANCI
     
Posarić, Darko UDK 630* 440 + 450
Najvažniji razlozi gubitka hrasta lužnjaka (Quercus robur l.) iz sastojina do dobi prvih proreda     pdf    TXT     HR     EN 151
Ivančević, Vice UDK 630* 902
Nastavlja se bogata muzejska tradicija našeg šumarstva - Povodom otvorenja Šumarskog muzeja u Krasnu, prvoga u našoj zemlji     pdf    TXT     HR     EN 159
Roša, Jadranka UDK 630* 892
Koraci do ekoznaka za ljekovito i aromatično bilje     pdf    TXT     HR     EN 169
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Čaplja danguba (Ardea purpurea L.)     PDF    TXT 178
 
AKTUALNO
     
Frković, Alojzije
Božuri hrvatske flore na poštanskim markama     PDF    TXT 179
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Španjol,Željko
Ivan Martinić:Upravljanje zaštićenim područjima prirode – planiranje, razvoj i održivost     PDF    TXT 180
Florijančić,Tihomir
Mladan Vidović: Povjesnica prava lova i lovnog prava kod Hrvata     PDF    TXT 182
Grospić, Frane
L’ Italia forestale e montana     PDF    TXT 183
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Jakovac,Hranislav
Alpe Adria 2010. - 15. zimsko-športski susret šumara     PDF    TXT 187
Jakovac,H., J.Dundović
42. EFNS, Ramsau (Austrija), 28. 2 – 6. 3. 2010.     PDF    TXT 188
Delač,Damir
Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 192
 
IN MEMORIAM
     
Schreiber,Porin
Josip Borić (1940 – 2009)     PDF    TXT 203

                UNDER CONSTRUCTION