broj: 3-4/2010        pdf (7,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201003 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
DANI ŠUMA, SVJETSKI DAN VODA I SVJETSKI DAN METEOROLOGIJE     pdf    TXT     HR     EN 101
U specijalnom prilogu časopisa Sensa magazinza sretniji život, pod naslovom Koracima prirode, tiskan je popis važnijih datuma sa sadržajem zaštite okoliša.To nas je podsjetilo na veliko, ali zanemarenoznačenje šume u tri navedena ožujska datuma koji slijede jedan iza drugoga: 21. 3. Dan šuma, 22. 3. Svjetski dan voda i 23. 3. Svjetski dan meteorologije. U prilogu se sa dosta pesimizma govori o budućnosti našega planeta, koji je svake godine bogatiji za 78 milijuna ljudi. Upozorava se na povećani natalitet i uskoroj budućnosti o vjerojatnoj nestašici hrane, vode i energije za više od trećine ljudske populacije.
Onaj koji je poredao tri navedena područja koja treba naglasiti i posebno obilježiti u svezi zaštite okoliša, predložio je logičan slijed onoga što bi trebalo zgusnuto u tri dana raspraviti i upozoriti na ovisnost jedno o drugom. Prema brojnim prognozama pitka voda bit će u svijetu sve više tražena, i zasigurnoje velika sreća što smo četvrta zemlja u Europi po njezinu bogatstvu. Upravo to njezino bogatstvo uskoje povezano uz naše prirodne državne šume, kojih je u Hrvatskoj oko 80 %. Bogati smo i rijekama s gotovo prirodnim tokom, a regulacijom velikih poplavnih prostora Lonjskoga i Mokroga polja, osiguralismo Zagreb i nizvodno smještene gradove, naselja i poljodjelstvo od poplava Save, Kupe i njihovih pritoka. Istovremeno, osnovali smo Park prirode Lonjsko polje s oko 30.000 ha nizinskih šuma i oko 20.000ha pašnjačkih površina, po bogatstvu biljnoga i životinjskoga svijeta jedinstvenoga u Europi.
Svojom strukturom i bogatim živim šumskim tlom, mehanički i biološki te djelomično kemijski, pročisti se oborinska i u nizinama poplavna voda, koja pitka ulazi u podzemne tokove, opskrbljujući izvorišta. Sve naše rijeke koje izviru u hrvatskim Dinaridima pitke su na svojim izvorištima, štoeoipsopredstavlja golem potencijal pitke vode. Dodamo li tome sve njihove potoke i šumske izvore, to predstavlja golemu, praktički neprocjenjivu vrijednost koju smo do danas sve prije nego li iskoristili.Tome,dakako treba dodati već spomenuti crnomorski sljev koji obogaćuju vodotoci kopnenoga dijela Hrvatske. Prema Mitscherlichu iz Otto 1994, od sveukupne količine vode koja oborinama padne na šumu, diose procjeđuje i obogaćuje podzemne tokove pitkom vodom.To iznosi tijekom vegetacije 30 do 40 %, aza mirovanja vegetacije 70 do 80 %.
Uzevši prosječno 1200 mm oborina u Hrvatskoj, 2 milijuna ha sklopljenih šuma pročisti godišnje teoretski oko 13 milijardi tona pitke vode, a koliko ćemo je mi iskoristiti ovisi o potrebama i dobrim tehnologijama.
Znalac koji je poredao dane obilježavanja: šuma, voda, meteorologija, zasigurno je mislio na ovisnost šume o vodi i na utjecaj jedne i druge na promjenu klime i obratno.Tu se ponovno pojavljuje šumakoja usporava učinak staklenika atmosfere kroz svoju općekorisnu funkciju vezivanja ugljika. Kodnaših prirodnih šuma to je zasigurno učinkovitije nego li kod europskih smrekovih monokultura.
Osim stvaranja pitke vode, šuma ima još jednu vrlo značajnu ulogu u zaustavljanju i ublažavanju visokih vodnih valova. Padne li u jednom mahu 100 mm oborina, šuma će to uspješno zadržati. Ona imaznačajan utjecaj i do 150 mm, dok preko te količine oborina šuma više nema značajnijega učinka.
Šuma, voda i meteorologija nisu bez određene namjere stavljene zajedno, pa zato predlažemo, kakobi ta tri obilježja svake godine organizirala druga ustanova u smislu znanstvenoga simpozija, uz hrvatsku i međunarodnu suradnju. Predlažemo, da slijedeće 2011. godine simpozij organizira šumarstvo,2012. vodoprivreda, a 2013. Republički hidrometeorološki zavod.
Vrijeme je da se međusobno u širokim državnim okvirima raspravi i o navodnjavanju njiva zbogproizvodnje čiste ekološke hrane, koja će zasigurno imati dobru prođu u Europi. Za navodnjavanje ne bi smjeli koristiti onečišćenu savsku i dunavsku vodu, nego čistu iz akumulacija na Psunju, Papuku i Dilju,gravitacijom cijevima do njiva.

Prof. em. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Zečić,Ž., D. Vusić, M. Prka, S. Klepac UDK 630* 377 (001)
Utjecaj nagiba traktorskog puta na proizvodnost traktora Timberjack 240C pri privlačenju drvnih sortimenata u prebornim šumama     pdf    TXT     HR     EN 103
Ostrogović, M.Z., K. Sever, I.Anić UDK 630* 231 (001)
Utjecaj svjetla na prirodno pomlađivanje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u park-šumi Maksimir u Zagrebu     pdf    TXT     HR     EN 115
Jambreković,V., R. Despot, M. Hasan UDK 630* 841 (001)
Prikaz i ocjena fitosanitarnog sustava u tvrtkama ovlaštenim za tretiranje i označavanje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu     pdf    TXT     HR     EN 125
Pezdevšek Malovrh, Š., L. Zadnik Stirn, J. Krč UDK 630* 682 (001)
Utjecaj vlasničke i posjedovne strukture na spremnost šumoposjednika na povezivanje     pdf    TXT     HR     EN 139
 
STRUČNI ČLANCI
     
Posarić, Darko UDK 630* 440 + 450
Najvažniji razlozi gubitka hrasta lužnjaka (Quercus robur l.) iz sastojina do dobi prvih proreda     pdf    TXT     HR     EN 151
Ivančević, Vice UDK 630* 902
Nastavlja se bogata muzejska tradicija našeg šumarstva - Povodom otvorenja Šumarskog muzeja u Krasnu, prvoga u našoj zemlji     pdf    TXT     HR     EN 159
Roša, Jadranka UDK 630* 892
Koraci do ekoznaka za ljekovito i aromatično bilje     pdf    TXT     HR     EN 169
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Čaplja danguba (Ardea purpurea L.)     PDF    TXT 178
 
AKTUALNO
     
Frković, Alojzije
Božuri hrvatske flore na poštanskim markama     PDF    TXT 179
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Španjol,Željko
Ivan Martinić:Upravljanje zaštićenim područjima prirode – planiranje, razvoj i održivost     PDF    TXT 180
Florijančić,Tihomir
Mladan Vidović: Povjesnica prava lova i lovnog prava kod Hrvata     PDF    TXT 182
Grospić, Frane
L’ Italia forestale e montana     PDF    TXT 183
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Jakovac,Hranislav
Alpe Adria 2010. - 15. zimsko-športski susret šumara     PDF    TXT 187
Jakovac,H., J.Dundović
42. EFNS, Ramsau (Austrija), 28. 2 – 6. 3. 2010.     PDF    TXT 188
Delač,Damir
Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 192
 
IN MEMORIAM
     
Schreiber,Porin
Josip Borić (1940 – 2009)     PDF    TXT 203

                UNDER CONSTRUCTION