broj: 7-8/2009        pdf (8,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200907 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
JOŠ O ŠUMI I ZAŠTITI PRIRODE U SVEZI S NATURA 2000 U HRVATSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 368
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vedriš,M., A.Jazbec, M.Frntić, M.Božić, E.Goršić UDK 630* 529 (001)
Preciznost procjene strukturnih elemenata bukovo-jelove sastojine ovisno o veličini kružnih primjernih ploha     pdf    TXT     HR     EN 369
Matošević,D., M.Pernek, T.Dubravac, B.Barić UDK 630* 453 (001)
Istraživanje faune lisnih minera drvenastog bilja u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 381
Dubravac,T., S.Dekanić UDK 630* 423 (001)
Struktura i dinamika sječe suhih i odumirućih stabala hrasta lužnjaka u Spačvanskom bazenu od 1996. do 2006. godine     pdf    TXT     HR     EN 391
Godina, K. UDK 630* 569 (001)
Razvoj strukturnih elemenata u mješovitim sastojinama hrasta lužnjaka na području Uprave šuma Bjelovars osvrtom na modeliranje mješovitih prirasno prihodnih tablica     pdf    TXT     HR     EN 407
Cerovečki, Z. UDK 630* 188 (001)
Šume bukve s trstolikom milavom –As.Calamagrosti arundinaceae-Fagetum (Ht. 1950) Cerovečki ass. nov. na planinama zapadne Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 417
Sažetak: Na graničnom području kopnenih i primorskih bukovih šuma, razvijaju se u smislu I. Horvata (1962) šume bukve s travom milavom (Calama­grostis arundinacea) koje smo opisali kao as.Calamagrosti arundinaceae-Fage­tum(Ht. 1950) Cerovečki. ass. nov. Asocijacija je razlučena na dvije subasocijacije, termofilniju caricetosum albae i mezofilniju abietetosum albae. Subasocijacija s bijelim šašem obuhvaća čiste bukove šume, koje na Obruču nalazimo u fizionomskom pogledu kao dva različita tipa. Jednom pripadaju normalno razvijene visoko vrijedne gospodarske šume, koje obrašćuju znatne površine istraživanog područja, te šume bukve kržljavog izgleda, ograničene na produženu zaravan podno litice sjeveroistočno od najvišeg vrha Obruča. Potonji tip razvio se prema našem mišljenju utjecajem osebujnih klimatskih pri lika i karakterističnom orografijom masiva. Općenito uzevši područje Obru ča, Paklena, Crnog vrha i Sljemena osebujno je s obzirom na klimatskepo jave i fitogeografsku pripadnost. Šume bukve i trstolike milave nastanjuju na spomenutom području umjereno nagnute padine i zaravni povrh rendzina na vapnencu ili srednje dubokih i dubokih tala između blokova stijena.
Šume as.Calamagrosti arundinaceae-Fagetumpodredili smo svezi Aremo­nio-Fagion, redu Fagetalia sylvaticaei razredu Querco-Fagetea.
Ključne riječi: as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.; bukove šume; Vegetacija Hrvatske
 
STRUČNI ČLANCI
     
Pašičko,R., D.Kajba, J.Domac UDK 630* 425 (biomasa–Biomass)
Konkurentnost šumske biomase u Hrvatskoj u uvjetima tržišta CO2 emisija     pdf    TXT     HR     EN 425
Grgurević, D. UDK 630* 272 (Cactaceae)
Sukulente (mesnatice – tustike) na jadranskoj obali i uporaba u parkovima     pdf    TXT     HR     EN 439
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Češljugar(Carduelis carduelis L.)     PDF    TXT 447
Kranjčev,R.
Uz korito Bijele rijeke     PDF    TXT 448
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković,A
Lovačka iskaznica Davora Martića     PDF    TXT 450
Grospić, Frane
L’ Italia forestale e montana     PDF    TXT 451
Gračan,J.
HRVATSKE ŠUME, časopis za popularizaciju šumarstva     PDF    TXT 454
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović,J.
Ugovoro kooperaciji između gradova Našica i Güssinga     PDF    TXT 455
Posavec,S.
Europske inovacijske nagrade     PDF    TXT 458
 
IZ ŠUMARSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
     
Rezo,L.
Inicijativa za formiranje granskog sindikata Federacije Bosne i Hercegovine ili Bosne i Hercegovine     PDF    TXT 459
Upravni odbor HŠD Mostar
Zašto nije formirano Šumsko-gospodarsko društvo (ŠGD) u Hercegovačko-neretvenskoj županiji     PDF    TXT 459
 
IN MEMORIAM
     
Filipović,J.
Đurađ Babogredac(1922 – 2009)     PDF    TXT 462
Schreiber,P.
Duško Grgičević(1933 – 2009)     PDF    TXT 463

                UNDER CONSTRUCTION