broj: 9-10/2008        pdf (14,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200809 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
PRISTIGLA DOBRA VIJEST UREDNIŠTVU I AUTORIMA ČLANAKA “ŠUMARSKOGA LISTA”     PDF    TXT     HR     EN 389
Tijekom srpnja 2008. godine urednik “Šumarskoga lista” primio je pismo od firme Thomson Scientific iz Philadephie USA kako je naš časopis uvršten od prvoga dvobroja 2008. godine u Thomson Reuters produkte i informacijske usluge. Počevši od broja 1–2/2008. “Šumarski list” bit će indeksiran i abstraktiran u sljedećem:
Science Citation Indeks Expanded (poznat i kao Sci Search) i
Journal Citation Reports/Science Edition
U pismu se dalje navodi kako će “Šumarski list” u budućnosti biti evaluiran i uvršten u dodatne Thomson Reuters produkte te u informacijske usluge s ciljem zadovoljavanja potreba znanstvene i akademske istraživačke zajednice.
Pismo je potpisao gospodin Marian Hollingsworth, direktor Publisher Relations.
Vijest koju smo ovim pismom primili za naše uredništvo, našega izdavača Hrvatsko šumarsko društvo, a posebice za autore znanstvenih članaka, vrlo je značajna. Časopis je puno dobio na ugledu, dok autori njegovim uvrštenjem u bibliografsku bazu SCI za svoj objavljeni članak dobivaju najvišu moguću ocjenu, koja se znanstvenicima priznaje za napredovanje.
Firmi Thomson Scientific posebno se zahvaljujem u ime uredništva i izdavača na uvrštenju “Šumarskoga lista” u bibliografsku bazu SCI, kao i na evaluaciji te uvrštenju u dodatne Thomson Reuters produkte i informacijske usluge.

Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Seletković, A., R. Pernar, A. Jazbec, M. Ančić UDK 630* 587 + 588 (001)
Točnost klasifikacije satelitske snimke visoke prostorne rezolucije ikonos za potrebe šumarstva     pdf    TXT     HR     EN 393
Pernar, N., D. Bakšić, V. Bobić, I. Perković UDK 630* 114.2 + 116 (001)
Stanje tla u mikrodepresijama šume Žutica     pdf    TXT     HR     EN 405
Klobučar, Damir UDK 630* 585 + 569 (001)
Primjena histograma drugoga reda u procjeni relativnog sastojinskog obrasta     pdf    TXT     HR     EN 419
Ballian, D., B. Giersberg, U. Tröber UDK 630* 165 (001)
Genetička varijabilnost obične tise (Taxus baccata L.) u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 431
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Sivi ćuk (Athene noctua Scop.)     PDF    TXT 444
Kranjčev, Radovan
Sprudovi drave, Mazinsko polje, Crnika u Baškovićima, Malovan, Rogač, Priča o oprašivanju i seksualnim varkama orhideje Iliraske kokice, Divlji oleander     PDF    TXT 445
 
OBLJETNICE
     
Jakovac, Hranislav
110. obljetnica Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu     PDF    TXT 450
Jakovac, Hranislav
100 godina crikveničkog rasadnika “Podbadanj” (1908 – 2008)     PDF    TXT 456
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Anić, Igor
Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima     PDF    TXT 458
Gračan, Joso
Prva međunarodna konferencija o katastrofama (Zadar 22 – 24. rujna 2008)     PDF    TXT 464
 
KNJIGE I ČASOPISI (ZNANSTVENI I STRUČNI)
     
Anić, Igor
Floodplain forests of the temperate zone of Europe (Poplavne šume umjerenog pojasa Europe)     PDF    TXT 466
Glavaš, Milan
Velebitski botanički vrt oaza na 1500 m     PDF    TXT 469
Frković, Alojzije
Očuvanje velikih zvijeri u Hrvatskoj     PDF    TXT 470
Glavaš, Milan
Bolesti i štetnici urbanog drveća     PDF    TXT 471
Florijančić, Tihomir
Mladan Vidović, dipl. iur.: Lovočuvari (pravno povijesni spomenici)     PDF    TXT 473
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 474
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J., H. Jakovac
Stručni sastanak šumarskih društava Europe 2008.     PDF    TXT 476
 
IZLOŽBE
     
Grospić, Frane
Jesen u Lici – X. izložba tradicijskih proizvoda     PDF    TXT 479
 
IZ SVIJETA GLJIVA
     
Kranjčev, Radovan
Velika polipovka, Čekinjava pločašica, Vijugavo-mesnata mirisnica     PDF    TXT 482
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Vlainić, Oliver
Izlet karlovačkog ogranka HŠD-a na Medvednicu     PDF    TXT 484
Vargović, Lucija
Foto izlet na Petrovoj gori     PDF    TXT 486
Delač, Damir
Zapisnik 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 489
 
IN MEMORIAM
     
Kapec, Davorin
Krešimir Weiss (1938 – 2005)     PDF    TXT 495
Topić, V., P. Schreiber
Josip Đurđević (1931 – 2007)     PDF    TXT 496
Schreiber, Porin
Ivan Tolić (1940 – 2008)     PDF    TXT 497
Jakupčić, Kruno
Petar Grabundžija (1949 – 2008)     PDF    TXT 499

                UNDER CONSTRUCTION