broj: 7-8/2006        pdf (20,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200607 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
PRPIĆ, Branimir
Šumarska znanost o utjecaju šume na eroziju i vodozaštitu     PDF    TXT     HR 294
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Ballian, Dalibor UDK 630* 165 (001)
Kontrola podrijetla Pančićeve omorike (Picea omorika /Panč./ Purk.) iz plantaže kod Kaknja pomoću izoenzimskih biljega     pdf    TXT     HR     EN 295
Kremer, Dario UDK 630* 164 + 233 (001)
Morfološke razlike između američkoga bijelog jasena (Fraxinus americana L.) i pensilvanskoga jasena (F. pennsylvanica Marshall) unešenog u Hrvatsku     pdf    TXT     HR     EN 305
Prka, Marinko UDK 630* 321 + 325 (001)
Značajke doznačenih bukovih stabala po vrsti sijeka u sječinama Bjelovarske Bilogore i utjecaj na strukturu sortimenata     pdf    TXT     HR     EN 319
Sažetak: Istraživana je zastupljenost doznačenih stabala po debljinskim razredima i vrsti sijeka te njihov utjecaj na sortimentnu strukturu pojedine vrste sijeka.
Doznačena primjerna stabla razvrstana su prema najizraženijim vanjskim značajkama u devet grupa (kategorija). Istraživanje je provedeno na ukupno 36 objekata gospodarske jedinice Bjelovarska Bilogora. U objektima oplodnih sječa podaci su prikupljani u više navrata (sjekova). Na taj je način razvrstano 2.308 doznačenih stabla u ukupno 46 navrata (sjekova). Svi objekti pripadaju ekološko-gospodarskom tipu II-D-11 i uređajnom razredu BUKVA s ophodnjom od 100 godina.
Postotna zastupljenost stabala s pozitivnim utjecajem na sorimentnu strukturu, ovisno o vrsti sijeka, kreće se oko 50 % kod proreda i pripremnog sijeka te oko 60 % kod naplodnog i dovršnog sijeka.
Na ukupnost strukture drvnih sortimenata pojedine vrste sijeka najveći utjecaj imaju srednje debela i debela stabla, odnosno stabla iz debljinskih razreda većih od 41 cm prsnog promjera. Razlog tomu je činjenica da samo ta stabla potencijalno mogu sadržavati najkvalitetnije drvne sortimente (prema Hrvatskim normama proizvoda iskorištavanja šuma iz 1995) zbog minimalnih dimenzija propisanih za najkvalitetnije drvne sortimente. Postotna zastupljenost i razlika postotnog udjela broja stabala prsnog promjera većeg od 41 cm s pozitivnim utjecajem na sortimentnu strukturu raste od proreda prema dovršnom sijeku.
Postotak zastupljenosti od strane čovjeka oštećenih stabala raste od proreda prema dovršnim sjekovima što se može povezati s intenziviranjem radova iskorištavanja šuma u vrijeme oplodnih sječa.
Nužno je razlučiti sortimentnu strukturu sastojine od sortimentne strukture sječine (određene vrste sijeka). Porast postotnih udjela kvalitetnih drvnih sortimenata po debljinskim stupnjevima od proreda prema dovršnim sjekovima, pravilnost je uvjetovana našim odlukama, odnosno stručnim provođenjem uzgojnih zahvata doznake stabala za sječu. Ta je pravilnost stalna u onoj mjeri u kojoj su takvi načini gospodarenja i način nihovog provođenja.
Ključne riječi: bukove sječine; oštećenja stabala; sortimentna struktura
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Zelić, Juraj UDK 630* 521 + 522 + 531
Raste li drveće u šumi po pravilima zlatnog reza i Fibonaccijevog niza?     pdf    TXT     HR     EN 331
 
STRUČNI ČLANCI
     
Rosavec, Roman UDK 630* 272
Park-šuma “Komrčar” na otoku Rabu – stanje i valorizacija     pdf    TXT     HR     EN 345
Šegrt, Viktor, E. Menđušić, G. Horvatović, M. Grubešić, K. Krapinec UDK 630* 151
Ozljeda ptica grabljivica – podaci za 2005. godinu     pdf    TXT     HR     EN 353
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Puljak, Stjepan
Neke dvojbe i zablude oko kamionskih skupova     PDF    TXT 357
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Mrka crvenrepka (Phoenicurus ochruros S. G. Gmelin)     PDF    TXT 360
Kranjčev, Radovan
Naši sunovrati     PDF    TXT 360
Kranjčev, Radovan
Regensburška tila     PDF    TXT 362
Kranjčev, Radovan
Bijela planinska sasa (Pulsatilla alpina /L./ Delarb.)     PDF    TXT 363
Kranjčev, Radovan
Prizidnice na otoku Čiovu     PDF    TXT 363
Cerovečki, Zdravko
Alpska paprat (Athyrium distentifolium Tausch)     PDF    TXT 364
 
POVIJEST ŠUMARSTVA
     
Vukelić, Joso
Iskustva i preporuke nakon godinu dana Šumarskoga muzeja u Krasnu     PDF    TXT 365
Skoko, Mladen
Prilog životopisu Ivana Grigorijeviča Jakovljeva     PDF    TXT 366
 
IZLOŽBE
     
Frković, Alojzije
Izložba hrvatskog lovstva – u službi prirode, Zagreb 2006.     PDF    TXT 370
Frković, Alojzije
Europski dani biomase regija, budućnost s prirodom     PDF    TXT 376
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 377
Raguž, Dominik
Frković A.: Priručnik za ocjenjivane lovačkih trofeja     PDF    TXT 379
 
OBLJETNICE
     
Skoko, Mladen
Proslava 55. obljetnice mature generacije 1950/51. Šumarske škole Karlovac     PDF    TXT 381
 
IN MEMORIAM
     
Dr. sc. Joso GRAČAN
Dr. sc. FRANC MRVA, dipl. ing. šum., viši znanstveni suradnik (18. 1. 1929 - 7. 5. 2006)     PDF    TXT 383

                UNDER CONSTRUCTION