broj: 7-8/2006        pdf (20,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200607 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
PRPIĆ, Branimir
Šumarska znanost o utjecaju šume na eroziju i vodozaštitu     PDF    TXT     HR 294
Upravo tiskan poseban broj Šumarskoga lista smatra se značajnim uspjehom i potvrdom ispravnosti šumarskih stavova u nekoliko posljednjih godina. Poseban broj predstavlja zbornik referata međunarodnoga skupa na hrvatskom i engleskom jeziku o ulozi šume u sprječavanju erozije i vodozaštiti te uzgojnim postupcima u šumi, s ciljem održavanja tih općekorisnih funkcija. Skup je organiziran pod pokroviteljstvom IUFRO grupa 8. 01. 00. Šumski ekosustavi voditelj prof. Klimo (Brno) i 8. 01. 08. Nizinski šumski ekosustavi, voditelj akademik Matić te u organizaciji Akademije šumarskih znanosti i šumarskih fakulteta u Brnu i Zagrebu te uz značajnu pomoć Hrvatskoga šumarskoga društva. Referate na skupu iznijeli su znanstvenici iz Hrvatske, Češke i Slovačke, a njihov sadržaj i zaključci potvrđuju itekakvo značenje šumskih ekosustava u zaštiti od erozije tla, bujica i poplava te goleme uloge šume u pročišćavanju izvorskih voda. Posljedice klimatskih promjena u sve učestalijoj pojavi velikih količina oborina koje uvjetuju eroziju tla, bujice i poplave koje odnose i živote, mogu se spriječiti ili u najmanju ruku ublažiti dobro njegovanom šumom i primjerenom šumovitošću u krajobrazu. To se posebno odnosi na prostor hrvatskih Dinarida gdje padaju velike količine oborina. Šuma nam, nadalje, pruža golemu korist pročišćavajući oborinske i poplavne vode, čineći ih nakon procjeđivanja kroz šumsko tlo pitkim, a vodotoci koji teku našim šumovitim gorskim krajobrazima imaju čistu vodu. Poseban broj Šumarskoga lista tiskan je iz financijskih razloga samo u 600 primjeraka, pa ga ne možemo poslati svakom pretplatniku. Oni čitatelji koji se žele upoznati sa sadržajem posebnoga broja mogu ga dobiti u svakoj šumariji ili upravi šuma. Uvjeren sam kako će čitatelj posebnoga broja Šumarskoga lista među referatima pronaći dobar argument za očuvanje šume od pustošenja, koje u posljednje vrijeme poprima sve veće razmjere bilo prenamjenom šume ili pak nedopuštenim šumarskim postupcima, koji pak izazivaju inicijalnu akvatičnu eroziju tla. Smatra se kako je suradnja između šumarstva i vodoprivrede nasušna potreba bez koje će biti teško gospodariti vodama, posebno u krajobrazu u kojemu dobro gospodarena šuma ima sposobnost postizanja ravnovjesja vodnih odnosa u prostoru. Što se tiče pitke vode to je zasigurno jedan od najdragocjenijih proizvoda šumskih ekosustava, koji ovisi o posebnom uzgojnom postupku sa šumom, u skladu s istovremenim postizanjem ekološke, socijalne, ekološko-socijalne i sirovinsko-energetske uloge šume. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Ballian, Dalibor UDK 630* 165 (001)
Kontrola podrijetla Pančićeve omorike (Picea omorika /Panč./ Purk.) iz plantaže kod Kaknja pomoću izoenzimskih biljega     pdf    TXT     HR     EN 295
Kremer, Dario UDK 630* 164 + 233 (001)
Morfološke razlike između američkoga bijelog jasena (Fraxinus americana L.) i pensilvanskoga jasena (F. pennsylvanica Marshall) unešenog u Hrvatsku     pdf    TXT     HR     EN 305
Prka, Marinko UDK 630* 321 + 325 (001)
Značajke doznačenih bukovih stabala po vrsti sijeka u sječinama Bjelovarske Bilogore i utjecaj na strukturu sortimenata     pdf    TXT     HR     EN 319
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Zelić, Juraj UDK 630* 521 + 522 + 531
Raste li drveće u šumi po pravilima zlatnog reza i Fibonaccijevog niza?     pdf    TXT     HR     EN 331
 
STRUČNI ČLANCI
     
Rosavec, Roman UDK 630* 272
Park-šuma “Komrčar” na otoku Rabu – stanje i valorizacija     pdf    TXT     HR     EN 345
Šegrt, Viktor, E. Menđušić, G. Horvatović, M. Grubešić, K. Krapinec UDK 630* 151
Ozljeda ptica grabljivica – podaci za 2005. godinu     pdf    TXT     HR     EN 353
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Puljak, Stjepan
Neke dvojbe i zablude oko kamionskih skupova     PDF    TXT 357
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Mrka crvenrepka (Phoenicurus ochruros S. G. Gmelin)     PDF    TXT 360
Kranjčev, Radovan
Naši sunovrati     PDF    TXT 360
Kranjčev, Radovan
Regensburška tila     PDF    TXT 362
Kranjčev, Radovan
Bijela planinska sasa (Pulsatilla alpina /L./ Delarb.)     PDF    TXT 363
Kranjčev, Radovan
Prizidnice na otoku Čiovu     PDF    TXT 363
Cerovečki, Zdravko
Alpska paprat (Athyrium distentifolium Tausch)     PDF    TXT 364
 
POVIJEST ŠUMARSTVA
     
Vukelić, Joso
Iskustva i preporuke nakon godinu dana Šumarskoga muzeja u Krasnu     PDF    TXT 365
Skoko, Mladen
Prilog životopisu Ivana Grigorijeviča Jakovljeva     PDF    TXT 366
 
IZLOŽBE
     
Frković, Alojzije
Izložba hrvatskog lovstva – u službi prirode, Zagreb 2006.     PDF    TXT 370
Frković, Alojzije
Europski dani biomase regija, budućnost s prirodom     PDF    TXT 376
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 377
Raguž, Dominik
Frković A.: Priručnik za ocjenjivane lovačkih trofeja     PDF    TXT 379
 
OBLJETNICE
     
Skoko, Mladen
Proslava 55. obljetnice mature generacije 1950/51. Šumarske škole Karlovac     PDF    TXT 381
 
IN MEMORIAM
     
Dr. sc. Joso GRAČAN
Dr. sc. FRANC MRVA, dipl. ing. šum., viši znanstveni suradnik (18. 1. 1929 - 7. 5. 2006)     PDF    TXT 383

                UNDER CONSTRUCTION