broj: 11-12/2005        pdf (25,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200511 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
NA KRAJU GODINE     PDF    TXT     HR 558
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, M. Dasović, N. Pavlus UDK 630* 442 (001)
Zaraza obične jele (Abies alba Mill.) bijelom imelom (Viscum album L. ssp. abietis /Wiesb./ Abrom.) u Hrvatskoj     PDF    TXT 559
Trinajstić, I., Z. Cerovečki UDK 630* 188 (001)
Prilog sintaksonomskoj analizi asocijacije Ostryo-Fagetum (M. Wraber) ex Trinajstić 1972     pdf    TXT     HR     EN 575
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Šajković, A. UDK 630* 907
Odnos studenata šumarstva prema prirodi i resursima     pdf    TXT     HR     EN 583
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Vuletić, D., R. Sabadi UDK 630* 311 + 714
Da li se i kako naše šumarstvo i šumska industrija oporavlja od posljedica Domovinskog rata?     pdf    TXT     HR     EN 597
Sažetak: Na razvoj šumarstva i prerade drva u Hrvatskoj Domovinski je rat snažno negativno djelovao. Domovinski rat bio je međutim ne samo ratom uspostavljanja hrvatske države, već i revolucionarnim obratom od centralistički reguliranog gospodarskog sustava ka tržišnom sustavu s većim ili manjim, trajnim ili povremenim, natruhama socijalne skrbi za pučanstvo.
Unatoč ratnim razaranjima i posljedicama, različite djelatnosti unutar gospodarske cjeline šumarstva i prerade drva, oporavljale su se, zbog promjena u gospodarskoj, socijalnoj i političkoj strukturi na različite načine. Sječa, izrada i privlačenje drva (faze I & II = harvesting and removals) po svemu sudeći već će u prvom deceniju 21. stoljeća dosegnuti asimptotičku vrijednost. Pilanarstvo očekuje po svemu sudeći, s obzirom da se prijelazni sustav raspada na realističku vrijednost rezultirajuću iz općih trendova razvoja, snažnije investiranje i povećanje malog broja visoko i racionalno usmjerenih pilanskih postrojenja. Kao i svugdje u svijetu, takvo će kretanje dovesti do značajnog smanjenja broja zaposlenika. Već se, zbog djelovanja ponude i tražnje, unatoč sivom i crnom tržištu, pojavljuju tendencije izvjesnog sređivanja u datim gospodarsko-političkim uvjetima, koje se očituju smanjenjem nastajanja novih malih i nerentabilnih pilana i odlaska s tržišta postojećih. Time neće nastati neko trajno stanje, jer vrijeme za promjene u makro- i mikroekonomskoj konstelaciji izgleda nije još nastupilo.
Oporavak industrije drvnih reprodukcijskih materijala ima drukčiji tijek, ali će po svemu sudeći morati proći, poput pilanarstva, isti put restrukturiranja koji se provodi ili će biti proveden posvuda u industrijski razvijenom svijetu.
Put oporavka, bez većih strukturnih lomova, čeka oblast finalne prerade drva, kako se i zadnji još preostali mamutski finalisti ili restrukturiraju ili odu s tržišta, koja će se diktatom tržišnih prilika orijentirati na malu, fleksibilnu i racionalnu proizvodnju. Analogno tomu ne bi bilo realistično očekivati velika povećanja izvoza iz te oblasti. Izgleda da će povećanje izvoza nastupiti samo izvozom neobrađenog drva.
Slika predočena naprijed izgleda neizbježnom, ukoliko ne dođe do bitnih promjena u makroekonomskoj politici zemlje, za što treba mnogo znanja, građanske hrabrosti, poštenja i patriotizma, što ovog trenutka izgleda nedostaje.
Ključne riječi: finalna prerada drva; gospodarska politika; iskorišćivanje šuma; pilanska prerada drva; proizvodnja drvnih ploča; ratne štete
Barčić, D., Ž. Španjol, V. Vujanić, R. Rosavec UDK 630* 469
Problematika zaštite voda i mora u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 611
 
STRUČNI ČLANCI
     
Božičević, I. UDK 630* 902
Karlovac, središte šumarstva Hrvatske vojne granice     pdf    TXT     HR     EN 623
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Crna čigra (Chlidonias niger L.)     PDF    TXT 633
Kranjčev, R.
Japanski hrastov prelac (Antheraea yamamai Guer.) u Hrvatskoj     PDF    TXT 634
 
AKTUALNO
     
Meštrić, B.
www.sumari.hr     pdf    TXT 636
 
OBLJETNICE:
     
Frković, A.
Biskup Josip Juraj Strossmayer - uzgajivač divljači i ljubitelj lova     PDF    TXT 639
Frković, A.
Lovački muzej Hrvatskog lovačkog saveza (1955 - 2005.)     PDF    TXT 641
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Prpić, B.
Prikaz dvije izuzetno značajne knjige     PDF    TXT 645
Kramer, H.
Retrospektiva i perspektiva gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj     PDF    TXT 645
Kramer, H.
Najveća cjelovita šuma hrasta lužnjaka u Hrvatskoj Spačva     PDF    TXT 646
Grospić, F.
L´Italia forestale e montana     PDF    TXT 647
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Idžojtić, M.
Izvješće s petog sastanka euforgen mrežnog plana za očuvanje genetske raznolikosti - Larnaca, Cipar     PDF    TXT 649
Kajba, D.
Izvješće s prvog sastanka Euforgen mrežnog plana za listače s prekinutim arealom Kopenhagen, Danska     PDF    TXT 651
Dundović, J., H. Jakovac
Posjet poduzeću bavarske državne šume i sudjelovanje na 62. skupštini njemačkoga šumarskog društva     PDF    TXT 652
Šegrt, V.
Godišnja skupština međunarodne organizacije za sokolarenje i zaštitu ptica grabljivica (IAF) 2005. godine, Opocno     PDF    TXT 656
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 10. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 658
Jakovac, H.
Ekskurzija u Bosnu i Hercegovinu     PDF    TXT 661
Grospić, F.
Jesenske aktivnosti Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Zagreb     PDF    TXT 663
Jakovac, H.
Zapisnik 11. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 666

                UNDER CONSTRUCTION