broj: 11-12/2005        pdf (25,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200511 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
NA KRAJU GODINE     PDF    TXT     HR 558
Ova godina bila je za našu struku izuzetno plodna i raznolika. Različiti, ali svi od reda značajni sadržaji, ispunili su je tijekom čitava njezinoga trajanja. U tijeku ove godine Vlada Republike Hrvatske predložila je i Sabor izglasao Zakon o šumama, Zakon o lovstvu i Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu, dok je u pripremi za sljedeću sjednicu Sabora Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i prerade drva.
Glede tri prihvaćena zakona potrebno je istaći kako svojim sadržajem u potpunosti ispunjavaju obveze o postupnosti usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s propisima Europske unije. Gledano sa stajališta naše struke, zakonodavna vlast je u dobrom dijelu prihvatila naše prijedloge prilikom rasprave o Zakonu o šumama i Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu i Zakonu o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i prerade drva.
Zakon o šumama zadržao je temeljna načela iz prethodnoga Zakona, koja jamče prirodnost i održivi razvoj šuma, Zakon o šumskom reprodulkcijskom materijalu jamči očuvanje biološke raznolikosti i genofonda šumskoga drveća i grmlja te omogućuje pristup europoskom zahtjevnom tržištu, dok Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije obećava puno reda u području šumarskih i drvnotehnoloških disciplina, gdje danas vlada nestručnost te pravo jačega i drskog.
Glede Zakona o lovstvu sa stajališta stabilnosti šumskih ekosustava zasigurno je krivo postavljen, jer je utjecaj naše struke koja vodi skrb o šumi kao cjelini biljnoga i životinjskoga svijeta praktički izostavljen. Spomenuti stav odnosi se na lovišta u šumi koja po površini imaju udjel od kojih 40 %. republičke površine.
U šumarskoj struci bilježimo još jedan uspjeh. Ovih dana predana je u tisak dvojezična znanstvena monografija pod naslovom: Poplavne šume u Hrvatskoj u izdanju Akademije šumarskih znanosti, uz suizdavače Hrvatske šume d.o.o. i Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo.
Kao i u prošloj uredničkoj riječi i tu se upozorava na opasnost prilikom usklađivanja naših zakona sa zakonodavstvom Europske unije te nedovoljnoj informiranosti pregovarača o pravom značenju i vrijednosti hrvatskih šuma koje su bogate biološkom raznolikošću i drvnom sirovinom visoke kakvoće, na koju sa simpatijama bacaju oko popjedinci željni profita.
Ovom godinom zasigurno možemo biti zadovoljni. Na njezinu kraju koristim priliku čitateljima Šumarskoga lista u ime Uređivačkoga Savjeta, njegova predsjednika akademika Slavka Matića, Uređivačkoga odbora, tehničkoga urednika Hranislava Jakovca te u svoje ime zaželjeti čestit Božić i sretnu novu 2006. godinu.

Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, M. Dasović, N. Pavlus UDK 630* 442 (001)
Zaraza obične jele (Abies alba Mill.) bijelom imelom (Viscum album L. ssp. abietis /Wiesb./ Abrom.) u Hrvatskoj     PDF    TXT 559
Trinajstić, I., Z. Cerovečki UDK 630* 188 (001)
Prilog sintaksonomskoj analizi asocijacije Ostryo-Fagetum (M. Wraber) ex Trinajstić 1972     pdf    TXT     HR     EN 575
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Šajković, A. UDK 630* 907
Odnos studenata šumarstva prema prirodi i resursima     pdf    TXT     HR     EN 583
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Vuletić, D., R. Sabadi UDK 630* 311 + 714
Da li se i kako naše šumarstvo i šumska industrija oporavlja od posljedica Domovinskog rata?     pdf    TXT     HR     EN 597
Barčić, D., Ž. Španjol, V. Vujanić, R. Rosavec UDK 630* 469
Problematika zaštite voda i mora u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 611
 
STRUČNI ČLANCI
     
Božičević, I. UDK 630* 902
Karlovac, središte šumarstva Hrvatske vojne granice     pdf    TXT     HR     EN 623
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Crna čigra (Chlidonias niger L.)     PDF    TXT 633
Kranjčev, R.
Japanski hrastov prelac (Antheraea yamamai Guer.) u Hrvatskoj     PDF    TXT 634
 
AKTUALNO
     
Meštrić, B.
www.sumari.hr     pdf    TXT 636
 
OBLJETNICE:
     
Frković, A.
Biskup Josip Juraj Strossmayer - uzgajivač divljači i ljubitelj lova     PDF    TXT 639
Frković, A.
Lovački muzej Hrvatskog lovačkog saveza (1955 - 2005.)     PDF    TXT 641
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Prpić, B.
Prikaz dvije izuzetno značajne knjige     PDF    TXT 645
Kramer, H.
Retrospektiva i perspektiva gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj     PDF    TXT 645
Kramer, H.
Najveća cjelovita šuma hrasta lužnjaka u Hrvatskoj Spačva     PDF    TXT 646
Grospić, F.
L´Italia forestale e montana     PDF    TXT 647
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Idžojtić, M.
Izvješće s petog sastanka euforgen mrežnog plana za očuvanje genetske raznolikosti - Larnaca, Cipar     PDF    TXT 649
Kajba, D.
Izvješće s prvog sastanka Euforgen mrežnog plana za listače s prekinutim arealom Kopenhagen, Danska     PDF    TXT 651
Dundović, J., H. Jakovac
Posjet poduzeću bavarske državne šume i sudjelovanje na 62. skupštini njemačkoga šumarskog društva     PDF    TXT 652
Šegrt, V.
Godišnja skupština međunarodne organizacije za sokolarenje i zaštitu ptica grabljivica (IAF) 2005. godine, Opocno     PDF    TXT 656
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 10. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 658
Jakovac, H.
Ekskurzija u Bosnu i Hercegovinu     PDF    TXT 661
Grospić, F.
Jesenske aktivnosti Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Zagreb     PDF    TXT 663
Jakovac, H.
Zapisnik 11. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 666

                UNDER CONSTRUCTION