broj: 7-8/2003        pdf (23,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200307 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
7–8(Što poslije požara naših sredozemnih šuma)     PDF    TXT 333
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Sabo, A. UDK 630* 462 (001)
Oštećivanje stabala pri privlačenju drva zglobnim traktorom timberjack 240c u prebornim sastojinama     pdf    TXT     HR     EN 335
Ballian, D. UDK 630* 165 (001)
Procjena genetičke varijabilnosti obične jele (Abies alba mill.) analizom cpDNA u dijelu prirodnih populacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 347
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Vučetić, V., Vučetić, M. UDK 630* 111 + 181.8
Fenološke značajke na području Zavižana     pdf    TXT     HR     EN 359
Sažetak: U radu su analizirane razvojne faze šumskog drveća (vrba iva, smreka i bukva) i zeljastog bilje (šafran, podbjel, maslačak i mrazovac) na području Zavižana u razdoblju 1964-2000. Područje Zavižana nalazi se na sjevernom Velebitu na približnoj visini 1600 m. Velika odstupanja u početku i trajanju neke razvojne faze ovisi o temperaturi zraka, količini oborine, osunčavanju i visini snježnog pokrivača. Početak neke razvojne faze bilja od godine do godine nastupio je i do 3 tjedna ranije ili kasnije. Usporedna analiza fenoloških podataka promatranog bilja i meteoroloških podataka pokazuje da važnu ulogu nema samo akumulirana toplina u toplom dijelu godine, nego i vremenski uvjeti u hladnom dijelu godine. Da bi se ustanovile eventualne klimatske varijacije na području Zavižana, analizirani su linearni trendovi razvojnih faza promatranog bilja koji su ukazali na signifikantno produljenje vegetacijskog razdoblja na Zavižanu u jesen.
Ključne riječi: Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja; zbroj efektivnih temperatura; linearni trend; Zavižan
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Ištvanić, J. UDK 630* 822 (Fagus sylvatica L.)
Pilanska obradba bukve (fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 373
Zelić, J., Pauča, B. UDK 630* 569
Prilog određivanju normala za mješovite preborne sastojine u panonskim šumama bukve i jele     pdf    TXT     HR     EN 389
 
AKTUALNO
     
HŠD
Dopis upućen Predsjedniku RH S. Mesiću, Predsjedniku Hrvatskog sabora Z. Tomčiću, Predsjedniku Vlade RH I. Račanu i ministrima B. Pankretiću i I. Bancu     PDF    TXT 403
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Što nam se to događa?     PDF    TXT 404
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Livadna gušterica (Lacerta agilis L.)     PDF    TXT 406
Frković, A.
Rijetki i zaštićeni glodavci na poštanskim markama     PDF    TXT 407
Timarac, Z.
Tajne kukavice     PDF    TXT 410
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Jakovac, H.
Gozdarski vestnik     PDF    TXT 412
Šugar, I.
Veliki atlas Hrvatske     PDF    TXT 413
Šugar, I.
Naša posla     PDF    TXT 416
Grospić, F.
Monti e boschi, L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 422
Grospić, F.
Monti e boschi, L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 425
Timarac, Z.
B. Kryštufek, B. Flajšman, H. I. Griffiths: Living with bears     PDF    TXT 427
Beus, V.
Dr. sc. Č. Šilić: Endemične i rijetke biljke parka prirode Blidinje     PDF    TXT 429
 
IN MEMORIAM
     
Skoko, M.
Petar Ivanić (1956 – 2001)     PDF    TXT 431
Skoko, M.
Pavel (Pavle) Šinka (1913 – 2002)     PDF    TXT 433
Stojković, M.
Antun Tiljak (1914 – 2003)     PDF    TXT 435
Perak, I.
Stjepan Perak (1925 – 2003)     PDF    TXT 436

                UNDER CONSTRUCTION