broj: 7-8/2003        pdf (23,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200307 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
7–8(Što poslije požara naših sredozemnih šuma)     PDF    TXT 333
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Sabo, A. UDK 630* 462 (001)
Oštećivanje stabala pri privlačenju drva zglobnim traktorom timberjack 240c u prebornim sastojinama     pdf    TXT     HR     EN 335
Sažetak: U članku su prikazani rezultati istraživanja oštećivanja dubećih stabala u dva odsjeka pri privlačenju jelove oblovine iz prebornih sastojina traktorom Timberjack 240C, opremljenim dvobubanjskim vitlom tipa Konrad Adler HY 16. Prvi odsjek pripada ekološko-gospodarskom tipu (EGT) I - C - 11, koji zauzima 8 % od ukupne površine šuma Uprave šuma Delnice, a drugi s 23 % površinskim udjelom pripada EGT-u I - C - 10b.
Obilježja oštećenih stabala prikazana su: veličinom oštećenja kore, lokacijom oštećenog stabla u sastojini, mjestom oštećenja, vrstom oštećenja, uzrokom oštećenja, gospodarskim značajem i stanjem oštećenog stabla. Intenzitet oštećivanja iskazan je kvocijentom brojeva oštećenih i preostalih stabala u sastojini. Također je izmjerena udaljenost oštećenih stabala od traktorskog puta, nagib mikroterena oko oštećenog stabla te intenzitet oštećenog pomlatka i mladika.
Ključne riječi: privlačenje drva; oštećivanje sastojine; ozljede na stablima; gospodarski značaj oštećenih stabala
Ballian, D. UDK 630* 165 (001)
Procjena genetičke varijabilnosti obične jele (Abies alba mill.) analizom cpDNA u dijelu prirodnih populacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 347
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Vučetić, V., Vučetić, M. UDK 630* 111 + 181.8
Fenološke značajke na području Zavižana     pdf    TXT     HR     EN 359
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Ištvanić, J. UDK 630* 822 (Fagus sylvatica L.)
Pilanska obradba bukve (fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 373
Zelić, J., Pauča, B. UDK 630* 569
Prilog određivanju normala za mješovite preborne sastojine u panonskim šumama bukve i jele     pdf    TXT     HR     EN 389
 
AKTUALNO
     
HŠD
Dopis upućen Predsjedniku RH S. Mesiću, Predsjedniku Hrvatskog sabora Z. Tomčiću, Predsjedniku Vlade RH I. Račanu i ministrima B. Pankretiću i I. Bancu     PDF    TXT 403
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Što nam se to događa?     PDF    TXT 404
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Livadna gušterica (Lacerta agilis L.)     PDF    TXT 406
Frković, A.
Rijetki i zaštićeni glodavci na poštanskim markama     PDF    TXT 407
Timarac, Z.
Tajne kukavice     PDF    TXT 410
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Jakovac, H.
Gozdarski vestnik     PDF    TXT 412
Šugar, I.
Veliki atlas Hrvatske     PDF    TXT 413
Šugar, I.
Naša posla     PDF    TXT 416
Grospić, F.
Monti e boschi, L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 422
Grospić, F.
Monti e boschi, L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 425
Timarac, Z.
B. Kryštufek, B. Flajšman, H. I. Griffiths: Living with bears     PDF    TXT 427
Beus, V.
Dr. sc. Č. Šilić: Endemične i rijetke biljke parka prirode Blidinje     PDF    TXT 429
 
IN MEMORIAM
     
Skoko, M.
Petar Ivanić (1956 – 2001)     PDF    TXT 431
Skoko, M.
Pavel (Pavle) Šinka (1913 – 2002)     PDF    TXT 433
Stojković, M.
Antun Tiljak (1914 – 2003)     PDF    TXT 435
Perak, I.
Stjepan Perak (1925 – 2003)     PDF    TXT 436

                UNDER CONSTRUCTION