broj: 5-6/2002        pdf (26,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200205 and arb=1 order by id

B. Prpić
"DRAVSKA LIGA" UPOZORAVA!     PDF    TXT     HR 248
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Medak, J., Slade, D., Vukelić, M., Medvedović, J. UDK 630* 188 + 182.1 (001)
Šume hrasta lužnjaka u predjelima "Premužno jezero" i "Crno jezero" u Lici     pdf    TXT     HR     EN 251
Šporčić, M., Sabo, A. UDK 630* 304 + 964 (001)
Ozljeđivanje radnika u hrvatskom šumarstvu tijekom razdoblja 1991-2000.     pdf    TXT     HR     EN 261
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Kremer, D. UDK 630* 181.8 + 270
Cvjetanje nekih drvenastih vrsta tijekom zime u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu     pdf    TXT     HR     EN 273
Sažetak: U razdoblju od 1998-2000. godine u Botaničkome vrtu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bilježeni su vrijeme početka cvjetanja, vrhunac i kraj cvjetanja nekih vrsta koje cvjetaju tijekom zime ili u rano proljeće. Riječ je o vrstama iz rodova Chimonanthus, Cornus, Corylopsis, Forsythia, Hamamelis, Jasminum, Lonicera i Sarcococca. Pri tome je ustanovljeno da se za vrste Chimonanthus praecox, Jasminum nudiflorum, Lonicera fragrantissima i Lonicera ×purpusii, koje u povoljnim vremenskim uvjetima cvjetaju tijekom cijele zime, ne može unaprijed predvidjeti vrijeme početka, a često ni vrhunca cvjetanja. Vrijeme cvjetanja je u ovih vrsta pod vrlo snažnim utjecajem vremenskih prilika, ponajprije srednjih dnevnih i srednjih mjesečnih vrijednosti temperature zraka. Druge vrste (Sarcococca hookeriana var. humilis, S. saligna, Corylopsis sinensis var. glandulifera, većina vrsta roda Forsythia, Lonicera praeflorens) cvjetaju svake godine približno u isto vrijeme i na njih djeluju samo veće klimatske promjene, posebno više temperature u drugom dijelu zime. Njima su bliske vrste treće skupine (Cornus mas, Corylopsis spicata, C. willmottiae, Hamamelis japonica. ´Zuccariniana´, Forsythia viridissima) koje su tijekom tri godine cvjetale praktično u isto vrijeme. Općenito možemo zaključiti da vrste koje cvjetaju ranije pokazuju veću varijabilnost u pogledu vremena cvjetanja nego one koje cvjetaju kasnije (krajem zime ili početkom proljeća). Pri tome sve vrste u pravilu pokazuju najveću stabilnost u pogledu vremena završetka cvjetanja, nešto manje vrhunca cvjetanja, dok je vrijeme početka cvjetanja najvarijabilnije.

Ključne riječi: Chimonanthus; Cornus; Corylopsis; Fenologija; Forsythia; Hamamelis; Jasminum; Lonicera; Sarcococca; vrijeme cvjetanja
 
STRUČNI ČLANCI
     
Zelić, J., Međugorac, K. UDK 630* 232.1 + 524
Prilog poznavanju gospodarenja crvenim hrastom (Quercus borealis maxima Sarg.)     pdf    TXT     HR     EN 287
Vukelić, M. UDK 630* 451 + 462
Pašarenje na Velebitu     pdf    TXT     HR     EN 299
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Bezak, K.
Oscilacije između mitologije i kvantne fizike     PDF    TXT 307
 
OBLJETNICE
     
Jakovac, H.
Otkriveno spomen obilježje pok. prof. dr. sc. Đuri Raušu     PDF    TXT 310
Mrkobrad, M.
50 godina Šumarije Vrbovec     PDF    TXT 311
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Kramer, H.
Obična jela (Abies alba) u Hrvatskoj - Silver Fir (Abies alba) in Croatia     PDF    TXT 313
Kušan, V.
Prof. dr. sc. Marinko Oluić: Snimanje i istraživanje zemlje iz svemira: sateliti, senzori, primjena     PDF    TXT 314
Frković, A.
Ugroženi planet     PDF    TXT 316
Grospić, F.
L´ Italia Forestale e Montana, Monti e boschi     PDF    TXT 318
Grospić, F.
L´ Italia Forestale e Montana, Monti e boschi     PDF    TXT 320
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Hofer, M., Dundović, J.
Interlaub 2001., 50. Međunarodno savjetovanje o bjelogoričnom drvu u Offenburgu - Njemačka     PDF    TXT 325
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Gračan, J.
Sanja Perić     PDF    TXT 328
Gračan, J.
Valentin Roth     PDF    TXT 329
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Kukavica (Cuculus canorus L.)     PDF    TXT 331
 
IZ ŽIVOTA I RADA STUDENTA ŠUMARSTVA
     
Željezić, A., Mahnić, I.
Obilježavanje Dana planeta zemlje, Cvjetni trg, 21. i 22. travnja 2002.     PDF    TXT 332
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Grospić, F.
Od Trga Mažuranića do Sv. Jure i natrag - stručna ekskurzija Hrvatskoga šumarskog društva - ogranak Zagreb na područje Dalmacije     PDF    TXT 333
Jakovac, H.
Zapisnik s Izborne (106. redovite) skupštine Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT     HR 337
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, V.
Miroslav Prpić (1926 - 2001)     PDF    TXT 353
Vrdoljak, Ž.
Oleg Vrtačnik (1926 - 2002)     PDF    TXT 354
Starčević, T.
Lidija Firšt (1943-2002)     PDF    TXT 355
Tomić, I.
Luka Milošević (1941 - 2002)     PDF    TXT 355

                UNDER CONSTRUCTION