broj: 5-6/2002        pdf (26,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200205 and arb=1 order by id

B. Prpić
"DRAVSKA LIGA" UPOZORAVA!     PDF    TXT     HR 248
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Medak, J., Slade, D., Vukelić, M., Medvedović, J. UDK 630* 188 + 182.1 (001)
Šume hrasta lužnjaka u predjelima "Premužno jezero" i "Crno jezero" u Lici     pdf    TXT     HR     EN 251
Sažetak: Šume hrasta lužnjaka u Hrvatskoj nalaze se najvećim dijelom u sjevernom, Panonskom dijelu, a u njenom jugozapadnom dijelu na malim disjunktnim površinama nalaze se na području krša u Lici. Dvije takve površine lužnjakovih šuma nalaze se nedaleko mjesta Otočac, u predjelima "Premužno jezero" i "Crno jezero".
Lužnjakove šume na kršu, još k tome na stjenovitom terenu relativno velikih nadmorskih visina, rijetkost je i jedna izuzetna vegetacijska pojava, pa je stoga Šumarski institut u suradnji s Upravom šuma Gospić proveo znanstvena istraživanja tijekom 1999. i 2000. godine.
U tim šumama provedena je analiza flornog sastava lužnjakovih šuma i izrađena karta šumskih zajednica, uzeti su uzorci biljnog materijala hrasta lužnjaka (grančice s pupovima), kako bi se utvrdilo genetsko porijeklo lužnjaka te istražena povijest tih šuma.
Istraživanjima je utvrđeno:
1. Šume hrasta lužnjaka pripadaju šumskoj zajednici hrasta lužnjaka i običnog graba (ass. Carpino betuli-Quercetum roboris (Anić 1959) Rauš 1969.), s naglašenom abundacijom mezofilnih vrsta iz reda Fagetalia. Osim karakterističnih vrsta asocijacije (Carpinus betulus, Euonymus europaea, Acer campestre, Carex sylvatica, Geum urbanum) s velikom abundacijom pridolaze Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, zatim Phytillis scolopendrium, Sorbus torminalis, Abies alba i druge.
Postoje izuzetne vegetacijske pojave. Jedna je i ta što se šume lužnjaka nalaze između vapnenih blokova na tlima raznih dubina, a mjestimično i nema tla, pa vapnenac izbija na površinu. Druga neobična pojava je to što se na lužnjakove izravno nadovezuju šume bukve i jele, što je jedinstven slučaj u Hrvatskoj, i treće, specifičan je florni sastav šumske zajednice. Granica tih dviju šuma ponegdje je jasna, šume su oštro odijeljene, a negdje je difuzna širine do 100 m. Postoje mjesta, gdje jela i lužnjak rastu jedno pokraj drugog. I to je jedna specifična pojava. Nadalje, šume su redovito izložene kratkotrajnim, ali učestalim poplavama visine vode oko 1 m i to 2-3 puta godišnje u trajanju od nekoliko tjedana.
2. Hrast lužnjak istraživane populacije porijeklom je s Apeninskog poluotoka, a u Lici se vjerojatno pojavio prije 11 000 do 10 000 godina.
3. Šume hrasta lužnjaka u Lici su prirodne, tj. nastale su prirodnim načinom, što se zaključuje po pojedinim preostalim stablima u Gackom polju, a ne postoje nikakvi zapisi o eventualnom sađenju hrasta lužnjaka.

Ključne riječi: florni sastav; genetsko porijeklo; hrast lužnjak; karta šumskih zajednica; Lika
Šporčić, M., Sabo, A. UDK 630* 304 + 964 (001)
Ozljeđivanje radnika u hrvatskom šumarstvu tijekom razdoblja 1991-2000.     pdf    TXT     HR     EN 261
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Kremer, D. UDK 630* 181.8 + 270
Cvjetanje nekih drvenastih vrsta tijekom zime u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu     pdf    TXT     HR     EN 273
 
STRUČNI ČLANCI
     
Zelić, J., Međugorac, K. UDK 630* 232.1 + 524
Prilog poznavanju gospodarenja crvenim hrastom (Quercus borealis maxima Sarg.)     pdf    TXT     HR     EN 287
Vukelić, M. UDK 630* 451 + 462
Pašarenje na Velebitu     pdf    TXT     HR     EN 299
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Bezak, K.
Oscilacije između mitologije i kvantne fizike     PDF    TXT 307
 
OBLJETNICE
     
Jakovac, H.
Otkriveno spomen obilježje pok. prof. dr. sc. Đuri Raušu     PDF    TXT 310
Mrkobrad, M.
50 godina Šumarije Vrbovec     PDF    TXT 311
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Kramer, H.
Obična jela (Abies alba) u Hrvatskoj - Silver Fir (Abies alba) in Croatia     PDF    TXT 313
Kušan, V.
Prof. dr. sc. Marinko Oluić: Snimanje i istraživanje zemlje iz svemira: sateliti, senzori, primjena     PDF    TXT 314
Frković, A.
Ugroženi planet     PDF    TXT 316
Grospić, F.
L´ Italia Forestale e Montana, Monti e boschi     PDF    TXT 318
Grospić, F.
L´ Italia Forestale e Montana, Monti e boschi     PDF    TXT 320
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Hofer, M., Dundović, J.
Interlaub 2001., 50. Međunarodno savjetovanje o bjelogoričnom drvu u Offenburgu - Njemačka     PDF    TXT 325
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Gračan, J.
Sanja Perić     PDF    TXT 328
Gračan, J.
Valentin Roth     PDF    TXT 329
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Kukavica (Cuculus canorus L.)     PDF    TXT 331
 
IZ ŽIVOTA I RADA STUDENTA ŠUMARSTVA
     
Željezić, A., Mahnić, I.
Obilježavanje Dana planeta zemlje, Cvjetni trg, 21. i 22. travnja 2002.     PDF    TXT 332
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Grospić, F.
Od Trga Mažuranića do Sv. Jure i natrag - stručna ekskurzija Hrvatskoga šumarskog društva - ogranak Zagreb na područje Dalmacije     PDF    TXT 333
Jakovac, H.
Zapisnik s Izborne (106. redovite) skupštine Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT     HR 337
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, V.
Miroslav Prpić (1926 - 2001)     PDF    TXT 353
Vrdoljak, Ž.
Oleg Vrtačnik (1926 - 2002)     PDF    TXT 354
Starčević, T.
Lidija Firšt (1943-2002)     PDF    TXT 355
Tomić, I.
Luka Milošević (1941 - 2002)     PDF    TXT 355

                UNDER CONSTRUCTION