broj: 5-6/2001        pdf (28,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200105 and arb=1 order by id

B. Prpić
OBNOVA ŠUME I EKOLOŠKA JAVNOST     PDF    TXT     HR 240
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Šmelkova, Lj. UDK 630* 232.3 (001)
Peletizacija sjemena šumskih drvenastih vrsta i njen utjecaj na klijavost i rast klijanaca     pdf    TXT     HR     EN 243
Ballian, D. UDK 630* 232.1 (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) 001
Uspijevanje sitkanske smreke (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) u IUFRO pokusu na području Kaknja     pdf    TXT     HR     EN 249
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zelić, J., Međugorac, K. UDK 630* 517 + 518
Ovisnost gustoće prostornog drva nekih autoktonih vrsta drveća o razdoblju prirodnog sušenja     pdf    TXT     HR     EN 263
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Sabadi, R. UDK 630* 904
Pregled francuskog pilanarstva     pdf    TXT     HR     EN 273
Domac, J. UDK 630* 262+ 238 .
Projekt ARBRE: Održivo energetsko poduzetništvo i šumarstvo idu zajedno     pdf    TXT     HR     EN 283
Sažetak: Elektrana ARBRE u Eggboroughu kraj Yorka (Velika Britanija), demonstracijski je projekt tehnologije rasplinjavanja biomase, prvo takve vrste u Europi. U budućnosti ovakva postrojenja mogu znatno pridonijeti opskrbi energijom u Velikoj Britaniji, ali i drugim europskim zemljama te pridonijeti izvršavanju obveza vezano na smanjenje emisije stakleničkih plinova. Prema protokolu iz Kyota, Europska unija se obvezala smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 8 % u odnosu na 1990. godinu, u razdoblju od 2008. do 2012. godine. Cilj Vlade Velike Britanije je, neovisno o obvezi Europske unije, smanjiti emisiju CO2 za 20 % u odnosu na 1990. do 2010. godine. Za ispunjenje tako zahtjevnog cilja, značajan se doprinos očekuje od projekata kao što je elektrana ARBRE, kapaciteta 10 MW. Kao gorivo, elektrana će koristiti sječku dobivenu iz šumskog ostatka te brzorastućih nasada vrba koje uzgajaju lokalni poljoprivrednici. Osobitost ovog postrojenja je da se za dobivanje električne energije drvo pretvara u plin najnovijom tehnologijom rasplinjavanja, a dobiveni se plin u energiju pretvara u visoko učinkovitom ciklusu kombiniranog procesa. Osim tehnoloških, značajna osobitost projekta je i poduzetnička, jer se s lokalnim poljoprivrednicima sklapa dugoročni ugovor o uzgoju brzorastućih vrba te otkupu i opskrbi elektrane gorivom. Na ovaj se način osim smanjenja utjecaja na okoliš ostvaruju i višestruko pozitivni socijalno-ekonomski učinci projekta. Otvaruju se nova radna mjesta, a lokalnim se poljoprivrednicima pruža mogućnost da koristeći zemlju koju ne mogu koristiti za proizvodnju hrane, ostvare dodatni prihod. Do sada je podignuto ukupno 1150 ha nasada brzorastućih vrba. Ove će se godine podići 160, a u 2002. godini planira se podići još 280 ha namijenjenih isključivo za proizvodnju goriva za ovu elektranu.

Ključne riječi: biomasa; brzorastuće vrbe; elektrana; staklenički plinovi
 
STRUČNI ČLANCI
     
Kaučić, D. UDK 630* 114+111
Anomalije temperatura tla u Hrvatskoj u razdoblju ožujak - kolovoz 2000.     pdf    TXT     HR     EN 291
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Dani hrvatskoga šumarstva (izvješće)     PDF    TXT 298
uredništvo
RH - Ministarstvo znanosti i tehnologije: Javni pozivi     PDF    TXT 311
Frković, A.
Ćubasti gnjurac (Podiceps cristatus) - ptica 2001. godine     PDF    TXT 315
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Žuti mukač (Bombinia variegata L.)     PDF    TXT 317
Pavelić, D.
Šume i šumsko gospodarenje u prostoru Parka prirode "Žumberak-Samoborsko gorje"     PDF    TXT 318
Getz, D.
Projektirani nestanak Kopačkoga rita     PDF    TXT 322
 
OBLJETNICE
     
Ivančević, V.
Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić primio Organizacijski odbor 235. obljetnice Šumarije Krasno i 110. obljetnice rođenja prof. dr. Josipa Balena, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 331
Skoko, M.
Ivan Šavor, dipl. ing. šum. - stogodišnjak     PDF    TXT 333
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Prpić, B.
Obična jela (Abies alba, Mili.) u Hrvatskoj - Silver Fir (Abies alba, Mili.) in Croatia     PDF    TXT 335
Govorčin, S.
Brežnjak, M.: "Pilanska tehnologija drva" II - dio     PDF    TXT 340
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 341
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 345
Timarac, Z.
Druga knjiga o srnećoj divljači     PDF    TXT 349
 
IZLOŽBE
     
Frković, A.
Druga samostalna izložba slika šumarnika Cvetka Štanfelja     PDF    TXT 349
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Pernar, N.
Sastanak ekspertne skupine za šumska tla     PDF    TXT 351
Pfeifer, D.
Međunarodni simpozij o genetskom diverzitetu u riječnim populacijama europske crne topole i utjecaju na gospodarenje u ritskim ekosustavima (EUROPOP)     PDF    TXT 352
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 9. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 354
Jakovac, H.
Zapisnik 105. redovite skupštine HŠD-a     PDF    TXT 360
 
IN MEMORIAM
     
djelatnici Šumarije Jasenovac
Davorin Kačera (1961 - 2000)     PDF    TXT 364

                UNDER CONSTRUCTION