broj: 5-6/2001        pdf (28,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200105 and arb=1 order by id

B. Prpić
OBNOVA ŠUME I EKOLOŠKA JAVNOST     PDF    TXT     HR 240
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Šmelkova, Lj. UDK 630* 232.3 (001)
Peletizacija sjemena šumskih drvenastih vrsta i njen utjecaj na klijavost i rast klijanaca     pdf    TXT     HR     EN 243
Ballian, D. UDK 630* 232.1 (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) 001
Uspijevanje sitkanske smreke (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) u IUFRO pokusu na području Kaknja     pdf    TXT     HR     EN 249
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zelić, J., Međugorac, K. UDK 630* 517 + 518
Ovisnost gustoće prostornog drva nekih autoktonih vrsta drveća o razdoblju prirodnog sušenja     pdf    TXT     HR     EN 263
Sažetak: Prostorno drvo (ogrijev, celulozno drvo, drvo za kemijsku preradu, sitno tehničko drvo) se u šumarstvo zaprima, evidentira i knjiži u materijalnim evidencijama u volumnoj mjeri (m3, prm). U komercijalnom poslovanju realizira se osim volumne mjere po gustoći.
U praksi dolazi do vremenskog pomaka između sječe i izrade i realizacije prostornog drva te veće ili manje razlike u financijskom rezultatu.
Osim razlike u financijskom rezultatu, nerijetko se događa da se u šumarskoj materijalnoj evidenciji drvnih sortimenata obavlja retrogradno zaduživanje ili razduživanje mjesta sječe i izrade (šuma) ili skladišta drvnog materijala po “odvagi”, a da se nije prilikom preračunavanja uzeo faktor gubljenja (sušenja) na volumnoj masi u ovisnosti o vremenu prirodnog sušenja.
U radu se utvrđuju promjene na gustoći prostornog drveta nekih autoktonih vrsta drveća (hrast kitnjak, bukva, grab, breza bijela topola) različitih dužina, u ovisnosti s dužinom trajanja prirodnog sušenja.
Mjerenja tijekom zime, proljeća i ljeta, 140 dana sušenja u prirodnim okolišnim uvjetima, obrađena su matematičko-statističkom metodom. Matematičke funkcije su eksponencijalnog (logaritamskog) oblika.
Izravnati podaci prezentirani su odgovarajućim grafikonima.
Također je statističko-matematičkom metodom (analiza varijance, F – test, t – test, test homogenosti) utvređena signifikantnost razlike između ponašanja ispitivanog obilježja (opadanje gustoće) između pojedinih dužina sortimenata pojedinih vrsta drveća.
Na temelju mjerenih podataka izračunate su matematičke funkcije, koje se daju u obliku prethodnih informativnih rezultata šumarskoj operativi na verificiranje i daljnje istraživanje.

Ključne riječi: dužine sortimenata; gustoća drva; prirodno sušenje prostornog drva; razdoblje sušenja; trend opadanja gustoće drva
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Sabadi, R. UDK 630* 904
Pregled francuskog pilanarstva     pdf    TXT     HR     EN 273
Domac, J. UDK 630* 262+ 238 .
Projekt ARBRE: Održivo energetsko poduzetništvo i šumarstvo idu zajedno     pdf    TXT     HR     EN 283
 
STRUČNI ČLANCI
     
Kaučić, D. UDK 630* 114+111
Anomalije temperatura tla u Hrvatskoj u razdoblju ožujak - kolovoz 2000.     pdf    TXT     HR     EN 291
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Dani hrvatskoga šumarstva (izvješće)     PDF    TXT 298
uredništvo
RH - Ministarstvo znanosti i tehnologije: Javni pozivi     PDF    TXT 311
Frković, A.
Ćubasti gnjurac (Podiceps cristatus) - ptica 2001. godine     PDF    TXT 315
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Žuti mukač (Bombinia variegata L.)     PDF    TXT 317
Pavelić, D.
Šume i šumsko gospodarenje u prostoru Parka prirode "Žumberak-Samoborsko gorje"     PDF    TXT 318
Getz, D.
Projektirani nestanak Kopačkoga rita     PDF    TXT 322
 
OBLJETNICE
     
Ivančević, V.
Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić primio Organizacijski odbor 235. obljetnice Šumarije Krasno i 110. obljetnice rođenja prof. dr. Josipa Balena, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 331
Skoko, M.
Ivan Šavor, dipl. ing. šum. - stogodišnjak     PDF    TXT 333
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Prpić, B.
Obična jela (Abies alba, Mili.) u Hrvatskoj - Silver Fir (Abies alba, Mili.) in Croatia     PDF    TXT 335
Govorčin, S.
Brežnjak, M.: "Pilanska tehnologija drva" II - dio     PDF    TXT 340
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 341
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 345
Timarac, Z.
Druga knjiga o srnećoj divljači     PDF    TXT 349
 
IZLOŽBE
     
Frković, A.
Druga samostalna izložba slika šumarnika Cvetka Štanfelja     PDF    TXT 349
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Pernar, N.
Sastanak ekspertne skupine za šumska tla     PDF    TXT 351
Pfeifer, D.
Međunarodni simpozij o genetskom diverzitetu u riječnim populacijama europske crne topole i utjecaju na gospodarenje u ritskim ekosustavima (EUROPOP)     PDF    TXT 352
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 9. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 354
Jakovac, H.
Zapisnik 105. redovite skupštine HŠD-a     PDF    TXT 360
 
IN MEMORIAM
     
djelatnici Šumarije Jasenovac
Davorin Kačera (1961 - 2000)     PDF    TXT 364

                UNDER CONSTRUCTION