broj: 5-6/2001        pdf (28,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200105 and arb=1 order by id

B. Prpić
OBNOVA ŠUME I EKOLOŠKA JAVNOST     PDF    TXT     HR 240
Šumarska struka i šumarstvo s pravom se smatraju značajnim zaštitarom prirode. Više od 200 godina osnovno načelo hrvatskoga šumarstva je održati i unaprijediti šumu. Unatrag 100 godina površina šuma u Hrvatskoj nije se smanjila, a drvna zaliha po jedinici površine znatno se povećala po količini i kakvoći. Hrvatsko šumarsko društvo osnovano 1846. godine, zasigurno je najstarije ekološko društvo u Hrvatskoj, a ovaj časopis je vjerojatno jedan od najstarijih, pretežito ekološkoga sadržaja koji neprekidno izlazi 125 godina. Hrvatsko šumarstvo je najviše od svih struka učinilo na općoj zaštiti prirode. Gledano sa stajališta europskih kriterija zaštite prirode, više od 80 % hrvatskih državnih šuma zadovoljava kategoriju parka prirode, a mnoge i kategoriju nacionalnoga parka. Naše su šume prirodne, raznolike, dobro njegovane, njihova je obnovljivost zakonom osigurana. Načelo potrajnosti prihvatili su predsjednici država i premijeri svijeta 1992. u Rio de Janeiru kao osnovu osiguranja života budućih generacija, nazvavši to načelo održivim razvojem. Usprkos navedenim činjenicama, u posljednje je vrijeme česta povika na šumarstvo da krči šumu, što znači daje uništava, a zapravo je svojim stručnim postupcima obnavlja i čini još prirodnijom. Prilikom prirodne obnove šume cilj uzgojnih postupaka je mlada generacija onih vrsta drveća koje pripadaju tome staništu i šumskoj zajednici. Hrvatski Zakon o šumama i njegovi popratni akti spadaju u najnaprednije u Europi i striktno se u nas provode. Između onih koji čuvaju šumu ali je i biološki razumno koriste, i onih koji šumu isto tako iskreno vole i ponajprije rekreacijski koriste, primjerice planinari, zeleni pokreti, ekološke udruge i dr., postoje očiti nesporazumi koje je potrebno pojasniti i otkloniti. Kada se jedna šumska sastojina koja je došla do kraja svojega životnoga puta postupkom oplodnoga načina počne obnavljati, potrebno je već za vrijeme pripremnoga sijeka obavijestiti okolno stanovništvo, a posebice nevladine udruge ekologa, zelenih, planinara, zaštitara prirode, mladež u školama, putem javnih tribina na kojima bi dipl. ing. šumarstva potanko objasnili postupak obnove šume i na terenu pokazali uspjeh prije obavljenih radova. Dobra su prilika za održavanje takvih tribina Dan planeta zemlje, Dan zaštite okoliša, Dani hrvatskoga šumarstva i Dan biološke raznolikosti. Glavni prevoditelji šumarskih tribina trebali bi biti ogranci Hrvatskoga šumarskoga društva u dogovoru sa šumarijama i upravom šuma. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Šmelkova, Lj. UDK 630* 232.3 (001)
Peletizacija sjemena šumskih drvenastih vrsta i njen utjecaj na klijavost i rast klijanaca     pdf    TXT     HR     EN 243
Ballian, D. UDK 630* 232.1 (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) 001
Uspijevanje sitkanske smreke (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) u IUFRO pokusu na području Kaknja     pdf    TXT     HR     EN 249
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zelić, J., Međugorac, K. UDK 630* 517 + 518
Ovisnost gustoće prostornog drva nekih autoktonih vrsta drveća o razdoblju prirodnog sušenja     pdf    TXT     HR     EN 263
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Sabadi, R. UDK 630* 904
Pregled francuskog pilanarstva     pdf    TXT     HR     EN 273
Domac, J. UDK 630* 262+ 238 .
Projekt ARBRE: Održivo energetsko poduzetništvo i šumarstvo idu zajedno     pdf    TXT     HR     EN 283
 
STRUČNI ČLANCI
     
Kaučić, D. UDK 630* 114+111
Anomalije temperatura tla u Hrvatskoj u razdoblju ožujak - kolovoz 2000.     pdf    TXT     HR     EN 291
 
AKTUALNO
     
Jakovac, H.
Dani hrvatskoga šumarstva (izvješće)     PDF    TXT 298
uredništvo
RH - Ministarstvo znanosti i tehnologije: Javni pozivi     PDF    TXT 311
Frković, A.
Ćubasti gnjurac (Podiceps cristatus) - ptica 2001. godine     PDF    TXT 315
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Žuti mukač (Bombinia variegata L.)     PDF    TXT 317
Pavelić, D.
Šume i šumsko gospodarenje u prostoru Parka prirode "Žumberak-Samoborsko gorje"     PDF    TXT 318
Getz, D.
Projektirani nestanak Kopačkoga rita     PDF    TXT 322
 
OBLJETNICE
     
Ivančević, V.
Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić primio Organizacijski odbor 235. obljetnice Šumarije Krasno i 110. obljetnice rođenja prof. dr. Josipa Balena, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 331
Skoko, M.
Ivan Šavor, dipl. ing. šum. - stogodišnjak     PDF    TXT 333
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Prpić, B.
Obična jela (Abies alba, Mili.) u Hrvatskoj - Silver Fir (Abies alba, Mili.) in Croatia     PDF    TXT 335
Govorčin, S.
Brežnjak, M.: "Pilanska tehnologija drva" II - dio     PDF    TXT 340
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 341
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 345
Timarac, Z.
Druga knjiga o srnećoj divljači     PDF    TXT 349
 
IZLOŽBE
     
Frković, A.
Druga samostalna izložba slika šumarnika Cvetka Štanfelja     PDF    TXT 349
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Pernar, N.
Sastanak ekspertne skupine za šumska tla     PDF    TXT 351
Pfeifer, D.
Međunarodni simpozij o genetskom diverzitetu u riječnim populacijama europske crne topole i utjecaju na gospodarenje u ritskim ekosustavima (EUROPOP)     PDF    TXT 352
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 9. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 354
Jakovac, H.
Zapisnik 105. redovite skupštine HŠD-a     PDF    TXT 360
 
IN MEMORIAM
     
djelatnici Šumarije Jasenovac
Davorin Kačera (1961 - 2000)     PDF    TXT 364

                UNDER CONSTRUCTION