broj: 2/1941        pdf (9,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA. DENDROLOGIJA
     
Ing. P. Fukarek
O »trećem« arealu Pančićeve omorike u Drobnjacima.     PDF    TXT 25
 
ŠUMARSKA PROMIČBA I ŠUMSKOGOSPODARSKA POLITIKA
     
Ing. V. Delić
O danima pošumljavanja u Americi.     PDF    TXT 34
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINA
     
Zapisnici sjednica Upravnog odbora H. Š. D.     PDF    TXT 47
Zapisnik konstituirajuće skupštine Kluba šumara Dalmatinske Hrvatske održane dne 3. studenoga 1940.     PDF    TXT 57
 
KNJIŽEVNOST c) strana
     
Dr. M. Plavšić .
Dr. L. Hufnagel: Lehrbuch der Forsteinrichtung.     PDF    TXT 62
 
RAZNO
     
Službena tečajnica zagrebačke burze (za drvo)     PDF    TXT 68

                UNDER CONSTRUCTION