broj: 2/1939        pdf (11,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA. DENDROLOGIJA. DENDROGEOGRAFIJA.
     
Dr. A. Petračić
O rastvorbi šušnja uopće, a napose na šljunčano-pjeskovitom tlu.     PDF    TXT 57
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. INDUSTRIJALIZACIJA.
     
Ing. V. Delić
O linearnom i zapreminskom utezanju drveta.     PDF    TXT 65
 
ŠUMARSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. A. Perušić
Javni interes u našem šumskom zakonodavstvu     PDF    TXT 77
Ing. A. Perušić
Krčenje šuma i životna potreba vlasnika po našem Zakonu o šumama.     PDF    TXT 88
 
RAZNO.
     
Ing. M. Simonović
Univerzalni lenjir prof. Lj. Maletića.     PDF    TXT 91
 
UREĐIVANJE ŠUMA.
     
Ing. B. Šikić
Nešto o uređivanju kolektivnih nedržavnih šuma na Jugu.     PDF    TXT 93
 
UZGAJANJE ŠUMA. DENDROLOGIJA.
     
Ing. O. Piškorić
K pitanju pojave reljefnih krstova i pojave Picea excelsa var. viminalis.     PDF    TXT 94
 
RAZNO.
     
Ing. O. Piškorić
Bolest sušenja krumpira i povoljni utjecaj šume.     PDF    TXT 94
 
LITERATURA b) Strana:
     
Gestechi: Hölzerne Dachkonstruk-tionen, ihre Ausbildung und Berechnung. Berlin 1938     PDF    TXT 95
 
LITERATURA a) domaća:
     
M. Knežević, Divokoza. Sarajevo 1938     PDF    TXT 96
 
PREGLED ČASOPISA.
     
Ing. M. Anić
Tharandter forstliches Jahrbuch 1935; 1936; 1937; 1938, Hft. 1—10.     PDF    TXT 96
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINA.
     
Zapisnik I sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 21 I 1939 u Zagrebu.     PDF    TXT 100
 
ZAKLADE.
     
Darovi Kereškenjijevoj pripomoćnoj zakladi:     PDF    TXT 115
 
Ine vijesti:
     
Pomoć drugu A. Gettwertu.     PDF    TXT 115
 
ISPITI. NASTAVA.
     
Članovi Komisije za polaganje drž. stručnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa fak. spremom     PDF    TXT 116
Članovi Komisije za polaganje drž. stručnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa fak. spremom     PDF    TXT 116
 
Promjene u službi i odlikovanja.
     
Umirovljenja:     PDF    TXT 116
 
OBAVIJESTI, ISKAZI, POZIVI.
     
Zahvala Udruženja studenata šumarstva u Zagrebu darovateljima prigodom »Šumarske plesne večeri«     PDF    TXT 117

                UNDER CONSTRUCTION