broj: 2/1935        pdf (8,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. BILJNA GEOGRAFIJA.
     
Ing. Evgenije Antonijević
Pretvorba bukovih sastojina prašumskog karaktera u sastojine urednog prebornog gospodarenja.     PDF    TXT 33
 
BOTANIKA.
     
Dr. Fran Kušan
Epifiti šumskog drveća i njihova vegetacija u Jugoslaviji.     PDF    TXT 47
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA. POVIJEST. ADMINISTRACIJA.
     
Ing. Mihajlo Ilić
Zapisnik konferencije šumarskph stručnjaka Vardarske banovine kod opštih upravnih vlasti u prisustvu izaslanika Min. šuma i rudnika, šumarsknh stručnaaka sa teritorije Dir. šuma u Skoplju i delegata Udruženja agronoma i veterinara, održane dne 3 i 4 juna 1934 u Skoplju.     PDF    TXT 60
 
RAZNO.
     
Ing. Mihajlo Ilić
Zapisnik konferencije šumarskph stručnjaka Vardarske banovine kod opštih upravnih vlasti u prisustvu izaslanika Min. šuma i rudnika, šumarsknh stručnaaka sa teritorije Dir. šuma u Skoplju i delegata Udruženja agronoma i veterinara, održane dne 3 i 4 juna 1934 u Skoplju.     PDF    TXT 60
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Poziv članovima na saradnju kod izgradnje osnovice za 5-godišnji program rada u našem šumarstvu     PDF    TXT 68
 
DRŽAVNI ISPITI.
     
Ispitna komisija za polaganje drž. stručnog ispita čin. pripravnika šum. struke sa fakultetskom spremom, za 1935 g.     PDF    TXT 70
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Ing. Milan Anić
Prof. Dr. M. Gračanin: Pedološka istraživanja vriština Ličkog Polja.     PDF    TXT 70
 
RAZNO.
     
Oglas o postavljenju šum. stručnjaka za šefa vakufske šumarske uprave u Sarajevu.     PDF    TXT 72
Oglas o postavljenju šum. stručnjaka za šefa vakufske šumarske uprave u Sarajevu.     PDF    TXT 72
Objava licitacije za šumu Gjurgj. imov. općine »Čevizovo«.     PDF    TXT 73

                UNDER CONSTRUCTION