broj: 2/1933        pdf (14,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
LIČNE VIJESTI.
     
Ljubljanska podružnica J.Š.U
† GRAŠČAK ING. ANTON RUDEŽ     PDF    TXT 85
 
OBRANA ŠUMA.
     
Dragolj. S. Petrović
Zaprašivanje šuma pomoću aeroplana u Bosni.     PDF    TXT 86
 
ŠUMARSTVO OPĆENITO. OPISI ŠUMA.
     
Josip Grünwald.
Šume na kršu Savske banovine.     PDF    TXT     HR 122
(Predavanje održano na glavnoj skupštini J.S.U. 1932. g. na Sušaku)
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
a) Zapisnik II. sjed. održane 18. i 19. XII. 1932. u Zagrebu     PDF    TXT 135
Pretstavka J. Š. U. u predmetu kupnje veleposjeda po imovnim općinama     PDF    TXT 138
Pretstavka J. Š. U. u predmetu nestručnjaka na položaju šefa šumarstva Savske banovine     PDF    TXT 140
Rezolucija J. Š. U. u predmetu deputatnih prinadležnosti šumskog osoblja     PDF    TXT 141
Pretstavka J. Š. U. u predmetu projekta Zakona o ovlaštenim inžinjerima     PDF    TXT 143
Potpore iz Kereškenjijeve zaklade     PDF    TXT 146
Darovi Kereškenjijevoj zakladi     PDF    TXT 146
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Ing. Srećko Mađarević: Naše šume, Zagreb, 1932.     PDF    TXT 147
Aleksandar Panov
Povodom knjige "Naše šume" g. ing. Mađarevića     PDF    TXT 148
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA.
     
Smolarenje u državnim šumama     PDF    TXT 152
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Čeovićev Lovački kalendar za 1933 g     PDF    TXT 152
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. ADMINISTRACIJA. PROPAGANDA ŠUMARSTVA.
     
Pravilnik o prodaji sporednih šumskih proizvoda iz državnih šuma u smislu § 55 Zakona o šumama     PDF    TXT 153

                UNDER CONSTRUCTION