broj: 2/1932        pdf (16,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGOJ ŠUMA. POŠUMLJAVANJE
     
Prof. H. Perrin
Principi i metode francuske silvikulture.     PDF    TXT 65
 
ŠUMSKA POLITIKA
     
Ing. V. Beltram
Potreba reorganizacije šumarstva u Dalmaciji.     PDF    TXT 73
 
ŠUMARSTVO OPĆENITO. OPISI ŠUMA. BIOLOGIJA I EKOLOGIJA ŠUMA
     
Dr. Nikola Neidhardt
O šumarstvu Švedske.     PDF    TXT 97
 
LITERATURA b) Strana
     
Dr. Ž. Miletić .
A. Schaeffer, A. Gazin i A. D´Alverny: Sapinieres.     PDF    TXT 118
 
LITERATURA a) Domaća
     
Dr. Petrović
Inž. LJub. Marković: Šume i šumarstvo našeg Juga.     PDF    TXT 121
 
RAZNO
     
Darovi Kereškenijevoj zakladi     PDF    TXT 125
Darovi Kereškenijevoj zakladi     PDF    TXT 125
 
LITERATURA a) Domaća
     
Čeovićev lovački kalendar za 1932.     PDF    TXT 125
 
LITERATURA b) Strana
     
Ing. M. Anić
Inž. Metodi Ruskov.: Sastav, rastež i vzobiovlenie na džboviti i bukovi gori v Istočna Stara-planina.     PDF    TXT 125
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA - ADMINISTRACIJA I PROPAGANDA ŠUMARSTVA
     
Pravilnik o polaganju državnog stručnog ispita činovničkih pripr. šumarske struke sa fakultetskom spremom     PDF    TXT 126
 
RAZNO
     
Osnivanje Jugoslov. sekcije međunarodnog pedol. instituta     PDF    TXT 134

                UNDER CONSTRUCTION