broj: 2/1925        pdf (13,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Dr. Đoka St. Jovanović (Beograd)
Organizacija šumarske uprave u nas.     PDF    TXT 59
Prof. dr. Adolfo Seiwerth (Zagreb)
Šumarska nastava u Čehoslovačkoj republici.     PDF    TXT 81
Ivan Isaev (Zagreb)
Šume Severne Rusije.     PDF    TXT 97
Ing. Stevan Ivanović (Osijek)
Svedeno trgovačko kubisanje drveta.     PDF    TXT 106
 
Nastava i nauka
     
Šumarski kongresi. - O kongresu za proučavanje zaštite ptica. - Šuma beogradskog univerziteta. - Ispiti u praktičnoj šumarskoj školi u Aleksincu.     PDF    TXT 109
 
Šumarska industrija i trgovina
     
Kriza drvarske industrije.     PDF    TXT 113
 
Zakonodavstvo
     
Uredba beogradskog poljoprivrednog fakulteta. - Agrarna reforma.     PDF    TXT 120
 
Literarni pregled
     
Agrarna biblioteka: X. knjiga: A. Hribar: suvremeni agrarizam. - Ruska. - Talijanska. - Rezultat letošnjega sejma za kožuhovinu v Ljubljani.     PDF    TXT 130

                UNDER CONSTRUCTION