broj: 2/1924        pdf (9,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Dr. Škorić Vladimir (Zagreb)
Fascijacije drveća i grmlja     PDF    TXT 55
Ing. Lohwasser Alfred (Busovača)
O postotku poduzetničkog dobitka     PDF    TXT 60
Ing Rohr Petar (Našice)
Obrazloženje nacrtu zakona o eksproprijaciji privatnog velikog šumskog posjeda     PDF    TXT 63
Prof. Dr. Petračić A. (Zagreb)
Štete koza po šumama     PDF    TXT 73
Prof. Dr. Ugrenović A.
Iskorištavanje šuma     PDF    TXT 79
 
Literarni pregled.
     
Ing. Marinović
Naša stručna književnost novijeg doba     PDF    TXT 80
Ing. Marinović
Novija Čehoslovačka stručna književnost     PDF    TXT 81
Ing. Marinović
Novija poljska stručna književnost     PDF    TXT 82
 
Bilješke.
     
Šivic
Usoda naše planinske flore     PDF    TXT 83
Šivic
Taksa za prijave sečenj v Sloveniji     PDF    TXT 84
Šivic
Poslovanje upravnih oblastev v Sloveniji v gozdarskih in lovskih zadevah     PDF    TXT 85
D. S. P.
Ispiti u praktičnoj šumarskoj školi u Aleksincu     PDF    TXT 85
 
Šumska industrija i trgovina.
     
Radčenko
Eksport lipovog cveta iz Crne Gore     PDF    TXT 86
Predlozi drvne sekcije Z. S. u pogledu tarife     PDF    TXT 87
Ing. Marinović M.
Uspjesi dražbe jesenske kampanje u god 1922 te proljetne i jesenske u god 1923.     PDF    TXT 90
 
Lovstvo.
     
Kože od divljači     PDF    TXT 93
 
Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.
     
Izvadak iz zapisnika 3. sjednice glavne uprave J. Š. U. održane od 22. — 24. januara 1924. u Zagrebu.     PDF    TXT 97
Stanovište J. Š. U. prema Uredbi o razvrstavanju i rasporedjivanju činovnika i ostalih drž. službenika gradjanskoga reda     PDF    TXT 102
Iskaz uplaćene članarine     PDF    TXT 104

                UNDER CONSTRUCTION