broj: 2/1923        pdf (12,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Ing. Josip Grünwald (Našice)
Eksproprijacija velikih šumskih posjeda u korist države i samoupravnih tijela     PDF    TXT 65
† Ing. Julije Sztehlo (Teslić)
Širina planuma kod šumske željeznice 760 mm kolosjeka s motornim pogonom     PDF    TXT 75
Dragoljub Petrović (Đevđelija)
Kako Makedonci prave ugalj     PDF    TXT 80
Ing. Milan Marinović (Zagreb)
Iskorištavanje šuma u vlastitoj režiji.     PDF    TXT 85
Ing. Anton Šivic (Ljubljana)
K organizaciji oblastev za agrarne operacije in za agrarno reformo     PDF    TXT 96
 
Pismo uredništvu.
     
Pismo uredništvu.     PDF    TXT 100
 
Literarni pregled.
     
„Uzorni vrtlar"     PDF    TXT 109
M.
Šumarsko-Lovački kalendar za g. 1923.     PDF    TXT 109
M. Marinović
Centralblatt für das gesamte Forstwesen 1922.     PDF    TXT 109
Ugrenović
„Revue des eaux et forets"     PDF    TXT 110
 
Bilješke.
     
Ugrenović
Japanci u našoj otadžbini     PDF    TXT 111
 
Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.
     
Predlog VI. sekcija za privremeno uređenje carinskog pitanja     PDF    TXT 112
Sjednica glavne uprave od 25 — 28. I.     PDF    TXT 114
Pravilnik fonda za održanje glavnih godišnjih skupština.     PDF    TXT 115
Darovi J. Š.U.     PDF    TXT 116
Podjela potpora iz Köröškegjeve zaklade     PDF    TXT 116
 
Naredbe.
     
Predpisi o službenih znakih osebja, zapriseženega za varstvo deželne kulture     PDF    TXT 117
Nove šumske uprave     PDF    TXT 117
 
Iz uredništva i uprave.
     
Iz uredništva i uprave.     PDF    TXT 122

                UNDER CONSTRUCTION