broj: 2/1913        pdf (7,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše A. Kern
Nacrti za gradnju šumarija.     PDF    TXT 41
Piše T. G.
O pravoužitničkim katastru.     PDF    TXT 59
Po A F. u. J. Z. V. Č.
Jasika janj ili jagnjed (Populus tremula).     PDF    TXT 65
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja.     PDF    TXT 73
 
Društvene vijesti :
     
Pripomoćnoj zakladi. — Izkaz- uplaćene članarine I. razreda i upisnina, zatim podupirajućih prinosa i pretplatnina na Šumarski listu razdoblju od 16 svibnja do uključivo 31. prosinca 1912.     PDF    TXT 73
Objave uredničtva. — Honoriranje članaka. — Natječaj.     PDF    TXT 75
Uspjesi dražba stabala.     PDF    TXT 76
Oglasi.     PDF    TXT 78
 
Prilog:
     
Naredbe odnoseće se na šumarstvo XII.—XXIV.     PDF    TXT 80

                UNDER CONSTRUCTION