broj: 2/1911        pdf (6,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Osobne vijesti:
     
Odlikovanja — Imenovanja.     PDF    TXT 68
 
Zakoni i naredbe:
     
Instruiranje spisa o diobi nekretnina zemljištnih zajednica bivših urbarskih općina. — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 7 prosinca 1910. broj III. A. 1370 , kojom se izdaju ustrojne ustanove za kr. hrv.-slav, zemaljski zavod za iztraživanje tla u Zagrebu.     PDF    TXT 68
 
Knjižtvo.
     
Knjižtvo.     PDF    TXT 73
 
Različite vijesti:
     
Bavarska šumarska akademija u Aschaffen burgu. — C. kr. visoka škola za kulturu tla u Beču — Klub hrvatskih šumarskih akademičara u Zagrebu. Šumski požari u šumama ogulinske imovne općine u godini 1909. — Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji — Osnivanje šumskog i livadnog pojasa oko grada Berlina. — Prisilno pošumljenje. — Gradnja žičare u Slavoniji. — VI kongres međun. saveza šumskih pokusnih postaja. — Glavna skupština ugar. zem. šum. društva.     PDF    TXT 74

                UNDER CONSTRUCTION