broj: 2/1909        pdf (7,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Priobćuje iz lista „Erdeszeti lapok" kr. šumarnik Vilim Perc
Stanovište erarskih šumarskih činovnika u predmetu sjedinjenja njihovoga statusa sa statusom ostalih šumarskih činovnika, a koji spadaju u djelokrug kr. ug. ministarstva za poljodjelstvo u Budimpešti.     PDF    TXT 62
 
Osobne viesti.
     
Imenovanje. — Premještenja     PDF    TXT 76
Imenovanje. — Premještenja     PDF    TXT 76
 
Promet i trgovina.
     
Promet i trgovina.     PDF    TXT 76
 
Različite vijesti :
     
Prodaja vlastelinstva Kamenica — Dar Köröskenijevoj pripomoćnoj zakladi.     PDF    TXT 79
Prodaja vlastelinstva Kamenica — Dar Köröskenijevoj pripomoćnoj zakladi.     PDF    TXT 79

                UNDER CONSTRUCTION