broj: 2/1906        pdf (7,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Od J. Kozarca
Kratka razmatranja o prodaji hrastovine uneseni g. 1905.     PDF    TXT 41
Odnošaji kr. magjarske visoke škole za šumarstvo u Šćavnici     PDF    TXT 49
 
Iz upravne prakse.
     
Iz upravne prakse.     PDF    TXT 74
 
Različite viesti.
     
Lovačka izložba u Zagrebu. — Predstavka glede uredjenja šum. akademije. — Šumarski dom u Topuskom. — Visoka škola za kult tla u Beču. Segregacija šuma za gradove Belovar i Ivanić. — Novo šumarsko družtvo u Magjarskoj. — Kubikator. — Sa njem. visokih škola. — Slušači šum. akademije u Zagrebu. — Tečaj za drvare. — Stanje šumarstva u virovit. županiji.     PDF    TXT 75
 
Knjižtvo.
     
Knjižtvo.     PDF    TXT 78

                UNDER CONSTRUCTION