broj: 2/1904        pdf (9,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Različite viesti :
     
P. n. gg. članovima i predbrojnicima na ubaviest.     PDF    TXT 52
 
     
Piše Prof. I. Partaš
O gospodarstvenom ili unutarnjem podieljenju šuma.     PDF    TXT 53
Piše Vilim Dojković, kr. šum. nadzornik u miru
Pripomenci k naredbi o sastavku gospod. osnova za šume podvrgnute osob. javn. nadzoru.     PDF    TXT 64
Piše A. Borošić, kr. zem. šum. nadzornik
Moj konačni odgovor g. nadzorniku Dojkoviću.     PDF    TXT 85
Piše Gašo Vac
Na obradu časti!     PDF    TXT 88
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 92
 
Družtvene viesti :
     
Zapisnik o sjednici upravljajućega odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva obdržavanoj na 10. prosinca 1903. — Kratko izvješće o sjednici upravlj. odbora, održanoj dne 30. siečnja 1904.     PDF    TXT 92
 
Razičite viesti:
     
Povodom stogodišnjice šumarskoga instituta (akademije) u Petrogradu. — Izumitelj bicikla — šumarnik. — Odlikovanje. — Svjetska izložba u St. Louis-u u Americi. — O glavnoj skupštini ug. zem. šum. društva. — Ugarska vlada kupuje dobra te ista parcelira. — Nov način impregnacije drva. — Köröskenyeva zaklada. — K viesti: „zaključni izpit i t. d. — Tiskarsko pogrieške. — Bosanska pogibelj. — Najveće drvo na svietu. — Sa skupštine u Cjelovcu. — Da se unaprijed ustanovi noćna studen. — Obaranje drveća pomoću elektriciteta. - Slaven kao pronalazač. — O našim imovnim obćinama.     PDF    TXT 96
 
Izkaz o uplaćenoj članarini.
     
Izkaz o uplaćenoj članarini.     PDF    TXT 106
 
Oglasi.
     
Oglasi.     PDF    TXT 107

                UNDER CONSTRUCTION