broj: 2/1903        pdf (7,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=190302 and arb=1 order by id

Josip Gellert, mjernik kr. ug drž. željeznica, dipl. šumar ; preveo Pavao Dianovszky, kr. nadšumar
Zašto se bukova ogrievna drva rado izkvare i kako da se to sprieči     PDF    TXT 56
Jos. pl. Aue, kot šumar imov. obćine križevačke
Lov na divlje patke, u južnim državama sjeverne Amerike. Po ustmenom kazivanju iz Amerike vrativšeg se Hrvata.     PDF    TXT 77
 
Listak
     
Osobne viesti: Imenovanja. + Louis pl Blasich. + Bogomir Karakaš.     PDF    TXT 82
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 84
Promet i trgovina     PDF    TXT 85
Različite viesti: Šumarska i ina industrijalna poduzeća u Slavoniji - Šume u Rumunjskoj. - Drvna industrija u Gorskom kotaru. - Sibirija. - Lovački dar ruskomu caru - Povećanje ugarsko-hrvatske željezničke mreže u g. 1902 - Medju težnje agraraca u Rumunjskoj. - Uzgoj gnjetlova u Europi. - Vanredni uspjeh u lovu na medjede. - Sitne i srednje šume. - Noviji sastojinski na crti     PDF    TXT 90
Oglas dražbe     PDF    TXT 96

                UNDER CONSTRUCTION