broj: 2/1900        pdf (14,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše Dr. Aug. Langhoffer
Hrastov crvac.     PDF    TXT 97
Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar
Iznašanje drva preko tudjeg posjeda i ustanove §. 24. šum. zakona.     PDF    TXT 99
Piše Ličanin
Prvi zbor srpskih šumara (dopis)     PDF    TXT 107
 
Osobne viesti :
     
Imenovanje — Premještenje.     PDF    TXT 109
 
Zakoni i normativne naredbe :
     
Okružnica kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj vlade, odjela za unutarnje poslove. — Kr. zem. vlada propisuje svojom odredbom od 20. prosinca 1899. br. 18.126 novi obrazac za sastavak obistinbene knjige H. kod imovnih obćina bivše Vojne Krajine.     PDF    TXT 109
Molba upravljena na p. n. gg članove i prijatelje šumarstva     PDF    TXT 113
Molba upravljena na p. n. gg članove i prijatelje šumarstva     PDF    TXT 113
 
Različite viesti i sitnice :
     
Tvornica drvne robe u Vrbovskom. Hrvatsko šumarstvo u parižkoj izložbi. — Lovište na zemalj. dobru u Božjakovini. — Pitanje o kolonizaciji u Ugarskoj. — Ugarsko zemaljsko šumarsko družtvo. Poučni tečajevi za praktične gospodare i šumare. — Drvo koje od šumskoga požara stradati ne može. — Austrijsko državno šumarsko družtvo. — Najstarije drvo na svietu. — Polazak visokih šumarskih škola u Njemačkoj. — Plaće šumarskih činovnika u Bugarskoj     PDF    TXT 116

                UNDER CONSTRUCTION